Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера Ц
Економічна енциклопедія. Літера Ц
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ЦЕДЕНТ [ЦЕДЕНТ]

- 1. Особа, яка передає право одер-жання грошей за векселем чи іншим грошо-вим зобов'язанням іншій особі. 2. У страху-ванні - страхова компанія, що передає ін-шим право перестрахування.

ЦЕЙТНОТ [ЦЕЙТНОТ]

- 1. У шаховій чи шаш-ковій партії - нестача часу для обдумуван-ня і здійснення ходів, який в офіційних зма-ганнях регламентується. 2. Переносно - нестача часу для здійснення чогось (ділових справ, операцій) або загроза провалу спра-ви через брак часу.

ЦЕЙХГАУЗ [ЦЕЙХГАУЗ]

- складське приміщення для зберігання запасів зброї, спорядження, продовольства тощо. Перенос-но - складські приміщення у річкових (морських) портах, на залізничних станціях.

ЦЕНЗ [ЦЕНЗ]

- 1-У Ста-родавньому Римі - періодичний перепис майна громадян для оподаткування. 2. У Західній Європі за середньовіччя - подать (чинш). 3. Характерні ознаки, за якими яви-ща й об'єкти, що їх вивчають, належать до досліджуваної статистичної сукупності (напр., Ц. промислового підприємства). 4.Встановлені у конституції та виборчих законах деяких країн умови, що обмежують право громадян обирати і бути обраними до представницьких організацій (напр., Ц. ви-борчий). 5. Коштовний папір, зареєстрова-ний у книзі компанії на ім'я держателя. Може бути проданий іншій особі лише з письмового дозволу власника.

ЦЕНЗИТАРІЙ [ЦЕНЗИТАРИЙ]

- середньовічний селянин, який сплачував натуральний або грошовий об-рок, чинш.

ЦЕНЗОР [ЦЕНЗОР]

- 1. У Стародавньому Римі - посадова особа, що здійснювала проведення цензу - контроль над державними фінансами, нагляд за дот-риманням правопорядку тощо. 2. Особа, що здійснює цензуру.

ЦЕНТ [ЦЕНТ]

- 1. Розмінна монета США, до-рівнює 1/100 долара. 2. Розмінна монета Австралії, Канади, Кенії, Ліберії, Нідерлан-дів, Нової Зеландії, Сомалі, Танзанії, Уганди й деяких інших країн.

ЦЕНТАЛ [ЦЕНТАЛ]

- одиниця ваги в англійській системі мір, що дорівнює 100 фунтам (ан-глійським) - 45,3592 кг.

ЦЕНТИ... [ЦЕНТИ...]

- те саме, що й санти...

ЦЕНТНЕР [ЦЕНТНЕР]

- 1. Одиниця маси, ваги, що дорівнює 100 кг. 2. Неметрична міра маси (ваги) в ряді країн, яка дорівнює 100 фунтам (напр., в Англії і США один центнер дорівнює 45,3592 кг, в Угорщині і Данії- 50 кг, в Австралії- 56 кг. Швеції-42,5 кг). 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим