Главная  - Страхование  - Книги  - Страхування - Осадець С.С.
Страхування - Осадець С.С.
<< Содержание < Предыдущая

ТЕСТ 9. Страхування від нещасних випадків

ТЕСТ 9А.

Страхування від нещасних випадків, його основні форми та види здійснення

1. Види страхування:

а) колективне, добровільне;

б) обов’язкове, індивідуальне;

в) колективне, індивідуальне.

2. Форми здійснення страхування:

а) індивідуальна, колективна;

б) обов’язкова, добровільна;

в) колективна, обов’язкова.

3. Чим відрізняється страхування від нещасних випадків від довгострокового страхування життя?

а) У разі страхування від нещасних випадків по закінченні терміну дії договору страхова сума не виплачується і сплачені внески по закінченні терміну дії договору страхування не повертаються;

б) у разі страхування від нещасних випадків по закінченні терміну страхування передбачається повернення сплачених внесків;

в) у разі страхування від нещасних випадків при їх настанні договір припиняє свою дію незалежно від виплаченої суми.

ТЕСТ 9Б.

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків

1. Державне обов’язкове особисте страхування. Що означає це поняття?

а) Це означає, що воно проводиться на підставі Закону, а джерелом сплати страхових платежів є Державний бюджет і в разі неплатоспроможності страховика з цього виду страхування держава гарантує виконання зобов’язань перед страхувальниками;

б) це означає, що держава вимагає від страховиків обов’язково виплатити страхову суму;

в) це означає, що держава покладає виконання обов’язків страховика на державну страхову компанію.

2. Виплата страхових сум з обов’язкового особистого страхування проводиться:

а) в день настання страхового випадку;

б) в термін, визначений компетентним органом, після отримання страховою компанією всіх необхідних документів;

в) негайно — після одержання страховою компанією всіх необхідних документів.

3. Що належить до страхових випадків з обов’язкового особистого страхування на транспорті?

а) Одержання застрахованим травми;

б) тимчасова втрата застрахованим працездатності або встановлення інвалідності;

в) загибель або смерть, одержання травми при встановленні інвалідності або тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті.

ТЕСТ 9В.

Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

1. Хто може бути страхувальником колективного добровільного страхування від нещасних випадків?

а) Юридичні особи;

б) юридичні та фізичні особи;

в) фізичні особи.

2. Що належить до страхових випадків при страхуванні від нещасних випадків?

а) Інвалідність;

б) смерть застрахованого;

в) смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку, травмування застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

3. Які категорії населення не можуть бути застрахованими?

а) Пенсіонери, інваліди;

б) особи, що визнані недієздатними, інваліди І та непрацюючі інваліди ІІ групи, а також хворі на тяжкі нервові та психічні захворювання і СНІД;

в) громадяни інших країн.

4. Що впливає на визначення групи ризику при страхуванні від нещасних випадків?

а) Ступінь ризику професії;

б) вік застрахованих;

в) вік та ступінь ризику професії застрахованого.

5. Що впливає на розмір тарифної ставки?

а) Група ризику;

б) група ризику, вид страхування;

в) вік застрахованих. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн