Главная  - Страхование  - Книги  - Страхування - Осадець С.С.
Страхування - Осадець С.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕСТ 11. Страхування майна юридичних осіб

ТЕСТ 11А.

Страхування майна юридичних осіб

1. В основу страхування основних засобів покладено:

а) відшкодування збитків страхувальника;

б) страховий захист майна;

в) страховий інтерес;

г) страховий ризик;

д) максимальна сумлінність сторін.

2. Яке майно підлягає страхуванню згідно з основним договором?

а) Майно, отримане підприємством за договором майнового найму;

б) продукція, отримана від населення для переробки, зберігання;

в) усе майно, що належить підприємству;

г) майно на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт;

д) технічні носії інформації та комп’ютерних систем.

3. Яке майно підлягає страхуванню за додатковою угодою?

а) Майно, призначене для проведення дослідницьких та експериментальних робіт;

б) об’єкти незавершеного будівництва;

в) майно, яке не застраховане в наймодавця;

г) дорогоцінні метали;

д) передавальні пристрої, силові та робочі машини.

4. Яке майно підприємства не приймається на страхування?

а) Грошові кошти (готівка);

б) готова продукція, інвентар, сировина;

в) деревина під час сплаву;

г) акції, облігації та інші цінні папери;

д) будівлі, споруди, об’єкти незавершеного виробництва.

5. Що береться за основу при оцінюванні основних засобів?

а) Фактична вартість;

б) повна балансова (первісна) вартість;

в) фактична собівартість;

г) відновлювальна вартість;

д) дійсна вартість.

ТЕСТ 11Б.

Страхування майна сільськогосподарських підприємств

1. Які три фактори насамперед зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків?

а) Нестача власних коштів для фінансування поточних потреб;

б) сезонність сільськогосподарського виробництва;

в) небезпека втрати капіталу, авансованого у сільськогосподарське виробництво;

г) необхідність оформлення банківських кредитів;

д) зацікавленість отримати якомога більший прибуток;

є) можливість стихійного лиха.

2. Господарство подало заяву на страхування врожаю на випадок загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур унаслідок:

а) сильних морозів;

б) хвороби рослин;

в) граду;

г) пошкодження гризунами;

д) внесення неякісних добрив;

які з названих ризиків є страховими?

3. Протягом останніх п’яти років фермерське господарство страхувало врожай цукрових буряків на площі 20 га. Страхових випадків не було. Середня врожайність 360 ц / га. Страхувальник виявив намір укласти страхову угоду на наступний рік на таку саму площу цукрових буряків. Ціна центнера продукції, погоджена зі страховиком, становить 8 грн. Базова тарифна ставка 9,2 %. Визначити:

а) страхову вартість цукрових буряків;

б) страхову суму;

в) суму страхових платежів.

4. Визначити суму, грн, страхового відшкодування збитків за умови, що в господарстві, про яке йдеться в попередньому завданні, через повінь фактично зібрали лише 4248 ц цукрових буряків:

а) 22110;

б) 10833;

в) 15531;

г) 15531;

д) 24126.

5. Яких заходів має вжити страховик у разі неповної сплати страхувальником визначених за договором платежів зі страхування врожаю сільськогосподарських культур?

а) Припинити дію договору;

б) зменшити страхову суму;

в) у разі страхового випадку вирахувати заборгованість за страховими преміями із суми належного відшкодування збитків;

г) скоротити термін страхування;

д) подати позов до суду про стягнення заборгованості.

6. Яку суму становить страхове відшкодування за втрачене внаслідок стихійного лиха майно вартістю 250 тис. грн, якщо в договір страхування було включено майно вартістю 800 тис. грн, а страхова сума дорівнювала 400 тис. грн?

7. Майно підприємства загальною вартістю 280 тис. грн застраховано на 140 тис. грн. Через пожежу знищено майно на 60 тис. грн. Яку суму страхового відшкодування отримає підприємство?

а) 30 тис. грн;

б) 42 тис. грн;

в) 60 тис. грн;

г) 140 тис. грн;

д) 280 тис. грн.

8. Матеріальні активи підприємства були застраховані на 60 млн грн, що становить 50 % від їх оцінки. Після укладення договору підприємство додатково закупило майна на суму 15 млн грн. Яку суму страхового відшкодування отримає підприємство, якщо в результаті настання страхового випадку все його майно буде знищено?

а) 75 млн грн;

б) 60 млн грн;

в) 120 млн грн;

г) 150 млн грн;

д) 135 млн грн.

ТЕСТ В.

Страхування технічних ризиків

1. Коли при страхуванні CAR починається, як правило, страховий захист?

а) З моменту затвердження плану будівництва;

б) у момент початку будівельних робіт або після вивантаження застрахованих предметів на будівельному майданчику;

в) після затвердження кошторису будівництва;

г) після завершення будівельних робіт і здачі об’єкта в експлуатацію;

д) після затвердження плану будівництва, кошторису будівництва та генерального підрядника.

2. Коли закінчується відповідальність за обладнання будівельного майданчика та будівельні машини при страхуванні CAR?

а) У момент їх вивезення з будівельного майданчика;

б) після перевезення їх на інший будівельний майданчик;

в) після прийняття об’єкта відповідальною комісією;

г) після пуску споруди в експлуатацію;

д) після підписання відповідного акту здачі — прийняття виконаних робіт.

3. Чи включається ризик зберігання матеріалу на монтажному майданчику під час монтажу при страхуванні EAR?

а) Ні;

б) так;

в) так (у разі, якщо вартість матеріалів не перевищує 10,0 % від загального кошторису монтажних робіт);

г) так (у разі, якщо вартість матеріалів не перевищує 5,0 % від загального кошторису монтажних робіт і їх зберігання на майданчику забезпечене охороною);

д) так (у разі, якщо термін монтажних робіт перевищує термін, затверджений планом).

4. Страхова сума при страхуванні EAR являє собою:

а) вартість установок, що мають бути змонтовані;

б) вартість установок та матеріалів, необхідних для монтажу;

в) вартість установок, включаючи витрати по перевезенню, митний збір, інші збори та витрати з монтажу;

г) вартість установок, включаючи витрати на перевезення, митний збір та інші збори;

д) витрати з монтажу.

5. Чи забезпечується страховий захист від майнових збитків власника електронних пристроїв як експлуатаційника цих пристроїв?

а) Ні;

б) так;

в) так (лише в тому разі, якщо виробник не несе відповідальності за своїми гарантійними зобов’язаннями);

г) так (у разі, якщо виробник, який має нести відповідальність за своїми гарантійними зобов’язаннями, визнаний банкрутом);

д) так (у разі, якщо термін експлуатації пристроїв на момент укладання договору страхування не перевищує 3 роки). 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн