Главная  - Страхование  - Книги  - Страхування - Осадець С.С.
Страхування - Осадець С.С.
<< Содержание < Предыдущая

ТЕСТ 14. Страхування майна громадян

ТЕСТ 14А.

Страхування будівель громадян

1. За договором страхування будівель можуть бути застраховані:

а) предмети домашнього господарства;

б) окремі конструктивні елементи;

в) будівельні матеріали.

2. В Україні за договором страхування будівель страхова оцінка має дорівнювати:

а) будь-якій вартості;

б) первісній вартості;

в) дійсній вартості.

3. При укладанні договору страхування будівель страховик має:

а) оглянути будівлі;

б) скласти розрахунок вартості відновлення будівлі;

в) скласти страховий акт.

4. Коли набирає чинності поновлений договір страхування будівель?

а) З моменту внесення страхового платежу;

б) з наступного дня після укладання нового (поновленого) договору;

в) після закінчення дії попереднього договору.

5. У зв’язку з прибудовою страхувальником нових будівель укладається:

а) новий договір страхування;

б) додатковий договір страхування;

в) укладений договір страхування залишається без змін.

6. У разі страхування будівель пільги надаються:

а) всім страхувальникам;

б) постійним страхувальникам;

в) малозабезпеченим страхувальникам.

7. Які дії страхувальника при настанні страхового випадку?

а) Вжити заходи щодо зменшення збитків;

б) одразу після настання страхового випадку почати відновлювальні роботи;

в) обчислити суму страхового відшкодування.

8. Що є сумою збитку у разі знищення будівлі?

а) Ринкова вартість будівлі;

б) вартість матеріалів, необхідних для відновлення будівлі з урахуванням витрат з її рятування;

в) дійсна вартість будівель з урахуванням витрат з її рятування.

9. У разі страхування будівель збиток визнається тотальним:

а) коли вартість відновлювальних робіт з урахуванням вартості залишків перевищує дійсну вартість будівель;

б) коли вартість відновлювальних робіт з урахуванням вартості залишків перевищує первісну вартість будівель;

в) коли вартість відновлювальних робіт з урахуванням вартості залишків не перевищує ринкової вартості будівель.

10. У якому випадку страховик відмовить у виплаті страхового відшкодування за пошкоджені будівлі?

1) Якщо збиток став наслідком неправомірних дій третіх осіб;

2) якщо збиток заподіяно внаслідок аварії опалювальної системи;

3) якщо збиток став наслідком ремонтно-будівельних робіт.

ТЕСТ 14Б.

Страхування тварин, які належать громадянам

1. На випадок яких подій проводиться страхування тварин?

а) Загибелі від хвороб;

б) загибелі в дорожньо-транспортній пригоді, під час перевезення автомобілем;

в) забою з господарських міркувань.

2. За договором страхування можуть бути застраховані:

а) усі тварини різних видів та одного віку;

б) усі тварини одного виду, що досягли страхового віку;

в) одна тварина, з усіх наявних у господарстві.

3. За якою системою страхового забезпечення проводиться страхування тварин?

а) Пропорційної відповідальності;

б) першого ризику;

в) граничної відповідальності.

4. Страховик не несе відповідальність за тварину, яка пере-буває:

а) під час перевезення у транспортному засобі;

б) на пасовищі, територія якого зазначена у страховому свідо-цтві;

в) на присадибній ділянці за адресою, зазначеною у страховому свідоцтві.

5. Відповідальність страховика з виплати страхового відшкодування при загибелі тварин від хвороб настає:

а) з дня початку дії договору страхування;

б) з моменту сплати страхового платежу;

в) через 10 днів з дня початку дії договору страхування.

6. Уразі загибелі тварини страхове відшкодування виплачується:

а) У сумі, заявленій страхувальником;

б) у розмірі вартості придатного до споживання м’яса;

в) у розмірі страхової суми.

7. У разі лікування застрахованих тварин страхове відшкодування виплачується:

а) у сумі, заявленій страхувальником;

б) у розмірі вартості лікування, але в межах страхової суми;

в) у розмірі 50 % вартості лікування.

8. Якщо на день загибелі тварини у страхувальника в господарстві було більше тварин однакового віку, ніж застраховано, то страхове відшкодування виплачується:

а) в частині страхової суми, яка припадає на цю тварину;

б) у розмірі страхової суми;

в) у розмірі вартості тварини.

ТЕСТ 14В.

Страхування домашнього майна

1. Страховому захисту за договором страхування домашнього майна підлягає:

а) усе майно, яке розташоване на земельній ділянці страхувальника;

б) окремі конструктивні елементи будівлі;

в) предмети домашнього господарства.

2. За договором страхування домашнього майна можна застрахувати:

а) дискети до персонального комп’ютера;

б) кімнатні рослини;

в) запасні частини до автотранспортного засобу.

3. На випадок яких подій проводять страхування домашнього майна?

а) Знищення або пошкодження при його реалізації;

б) проникнення води із сусіднього приміщення;

в) заволодіння третьою особою шляхом шахрайства.

4. Договір страхування можна укласти на домашнє майно, яке розташовано:

а) у будь-якій будівлі;

б) у квартирі;

в) поряд зі страхувальником, який перебуває на відпочинку в Іспанії.

5. Який фактор не впливає на розмір тарифних ставок у разі страхування домашнього майна?

а) Вік власника майна;

б) обсяг відповідальності страховика;

в) строк страхування.

6. Коли страхувальник має право укласти додатковий договір страхування домашнього майна?

а) Якщо бажає зменшити страхову суму;

б) якщо бажає застрахувати деякі групи домашнього майна;

в) якщо бажає застрахувати майно, яке міститься в іншому місті.

7. Що таке знецінення домашнього майна внаслідок страхового випадку?

а) Вартість втрати якості та цінності предметів через їх пошкодження;

б) вартість втрати якості та цінності предметів через їх загибель;

в) вартість викраденого майна.

8. Сума збитку за знищене домашнє майно визначається:

а) у розмірі страхової суми;

б) у розмірі дійсної вартості;

в) у розмірі вартості знецінення майна.

9. У разі знищення або пошкодження елементів оздоблення житлових приміщень вартість ремонту включає:

а) вартість нових матеріалів та вартість ремонтних робіт;

б) вартість ремонтних робіт;

в) вартість нових матеріалів, необхідних для відновлення елементів оздоблення.

10. За договором страхування домашнього майна не відшкодовуються збитки, які виникли внаслідок:

а) викиду газу;

б) неправомірних дій третіх осіб;

в) технічних поломок. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн