Главная  - Страхование  - Книги  - Страхування - Осадець С.С.
Страхування - Осадець С.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕСТ 17. Перестрахування

1. Сума власного утримання страховика становить 50 тис. ум. од. Сума ексцедента — 200 тис. ум. од. Визначити місткість ексцедентного договору?

а) 250 тис. ум. од.;

б) 150 тис. ум. од.;

в) 200 тис. ум. од.

2. Що означає договір з 60 %-вою квотою?

а) Цедент приймає 60 % кожного ризику;

б) цедент приймає 40 % кожного ризику;

в) перестраховик приймає 40 % кожного ризику;

г) перестраховик приймає 60 % кожного ризику.

3. Коли використовується 2-й договір ексцедента суми?

а) Використовується додатково до 1-го договору ексцедента суми;

б) використовується для небезпечних ризиків;

в) використовується як альтернатива до 1-го договору ексцедента суми;

г) використовується в тому разі, коли 1-й договір ексцедента суми не може задовольнити позовів.

4. Основна перевага факультативного перестрахування:

а) жодних переваг;

б) висока ставка комісії перестрахування;

в) увага, що приділяється окремим ризикам;

г) легкість в управлінні.

5. Що означає «погодинне» застереження?

а) Час виявлення страхового випадку;

б) час оплати перестраховиком претензій;

в) час початку перестрахування.

6. Які з наведених далі тверджень правильні? (Так; ні)

а) Перестрахувальний пул діє як посередник, розподіляючи передані в перестрахування ризики.

б) Власне утримання в перестрахуванні — це частина ризику, яку утримує цедент згідно зі своїми фінансовими можливостями.

в) Ліміт покриття в перестрахуванні — це відповідальність цедента і перестраховика за договором.

г) Тантьєма — це винагорода перестрахувальникові від перестраховика за прибуток, отриманий перестраховиком по переданих у перестрахування ризиках.

7. Коли цедент одержує найвищу комісію з перестрахування?

а) За квотним договором;

б) за договором ексцедента суми;

в) за факультативно-облігаторним договором.

8. Власне утримання цедента за договором ексцедента суми становить 20 тис. ум. од. Ексцедентний договір складається з чотирьох часток (ліній). Клієнт має намір укласти договір страхування на суму 200 тис. ум. од. Який розмір ризику може прийняти цедент?

а) 80 тис. ум. од.;

б) 100 тис. ум. од.;

в) 40 тис. ум. од.

9. Поясніть сутність факультативно-облігаторного договору.

а) Цедент може за бажанням передати ризик перестраховикові, а перестраховик має право прийняти або відхилити ризик;

б) цедент може за бажанням передати ризик перестраховикові, а перестраховик зобов’язаний прийняти цесію;

в) цедент зобов’язаний передати кожний ризик перестраховикові, а перестраховик має право прийняти або відхилити ризик.

10. Бордеро в перестрахуванні — це:

а) перелік ризиків, що потрапляють під дію договору перестрахування і систематично надсилається перестраховикам цедентом;

б) дані про доходи і збитки кожної зі сторін;

в) документ-пропозиція, що пересилається перестраховикам цедентом і містить основні характеристики ризику. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн