Главная  - Страхование  - Книги  - Страхування - Осадець С.С.
Страхування - Осадець С.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕСТ 19. Доходи, витрати і прибуток страховика

ТЕСТ 19А.

Доходи, витрати і прибуток страховика

1. Прибуток від страхової діяльності формується за рахунок:

а) зароблених страхових премій;

б) одержаних комісійних винагород за передання ризиків на перестрахування;

в) доходів від розміщення тимчасово вільних коштів;

г) комісійних винагород страховим посередникам.

2. Частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на проведення страхування, називається:

а) брутто-тариф;

б) нетто-тариф;

в) навантаження.

3. Чи можуть страхувальники брати участь у прибутку страховика?

а) Так;

б) ні;

в) тільки якщо належать до засновників або акціонерів.

4. Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику відповідно до договору страхування, називається:

а) страховим тарифом;

б) страховою сумою;

в) страховою премією;

г) тантьємою.

5. При страхуванні майна страхова сума не повинна перевищувати його дійсної вартості:

а) на момент укладання договору страхування;

б) на момент настання страхової події.

6. Чи може страхова виплата бути замінена на компенсацію збитку в натуральній формі?

а) Так;

б) ні;

в) так, якщо це передбачено умовами договору страхування.

7. Норматив витрат на ведення справи з обов’язкових видів страхування встановлюється:

а) страховиком;

б) страхувальником;

в) Урядом;

г) Міністерством фінансів.

8. При переданні ризику на перестрахування комісійні винагороди за перестрахування отримує:

а) перестраховик;

б) цедент;

в) як перестраховик, так і цедент.

9. За наявності кількох страхових полісів зі страхування одного й того самого об’єкта виплата відшкодування в повному обсязі:

а) не відбувається;

б) відбувається тільки з особистого страхування;

в) відбувається тільки зі страхування відповідальності.

10. Страхова премія — це:

а) винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження договору страхування;

б) оплата послуг страхового брокера;

в) плата страхувальника за страхування.

Тест 19Б.

Оподаткування страхових організацій

1. Назвіть податок, який сплачують страхові компанії:

а) податок на прибуток;

б) податок на додану вартість;

в) податок акцизний збір;

г) податок на транспортні збори.

2. За яке порушення податкового законодавства встановлюється підвищена відповідальність платника податку?

а) Неподання податкової декларації у строки, визначені законодавством;

б) заниження суми податкових зобов’язань;

в) несплата узгодженої суми податкового зобов’язання протягом граничних строків, визначених законодавством;

г) допущені платниками податку арифметичні або методологічні помилки.

3. Назвіть джерело сплати податку на прибуток страховою компанією:

а) поточні витрати компанії;

б) надходження страхових премій;

в) прибуток компанії;

г) чистий прибуток компанії.

4. Назвіть показники, які будуть використані при обчисленні податку на прибуток від основної діяльності страхової компанії:

а) прибуток компанії;

б) валовий дохід від страхової діяльності;

в) валовий дохід від страхової діяльності за договорами страхування і перестрахування життя;

г) валові витрати компанії. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн