Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Нормативные акты  - План рахунків бухгалтерського обліку
План рахунків бухгалтерського обліку
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Рахунок 74 "Інші доходи"

Рахунок 74 "Інші доходи" призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 74 "Інші доходи" має такі субрахунки:

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"
742 "Дохід від реалізації необоротних активів"
743 "Дохід від реалізації майнових комплексів"
744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"
745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"
746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

На субрахунку 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку 743 "Дохід від реалізації майнових комплексів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів. У разі безоплатного одержання підприємством необоротних активів дохід визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням.

На субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом.

Рахунок 74 "Інші доходи" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

64

"Розрахунки за податками йплатежами"

10

"Основні засоби"

11

"Інші необоротні матеріальні

79

"Фінансові результати"

 

активи"

 

 

12

"Нематеріальні активи"

 

 

15

"Капітальні інвестиції"

 

 

16

"Довгострокова дебіторська заборгованість"

 

 

19

"Негативний гудвіл"

 

 

20

"Виробничі запаси"

 

 

21

"Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

 

 

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

 

 

28

"Товари"

 

 

30

"Каса"

 

 

31

"Рахунки в банках"

 

 

34

"Короткострокові векселі одержані"

 

 

35

"Поточні фінансові інвестиції"

 

 

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

 

 

42

"Додатковий капітал"

 

 

48

"Цільове фінансування і цільові надходження"

 

 

50

"Довгострокові позики"

 

 

51

"Довгострокові векселі видані"

 

 

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

 

 

53

"Довгострокові зобов'язання з оренди"

 

 

55

"Інші довгострокові зобов'язання"

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

65

"Розрахунки за страхуванням"

 

 

67

"Розрахунки з учасниками"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

69

"Доходи майбутніх періодів" 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн