Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ПАСИВ

Розділ І. Власний капітал

Призначений для відображення сум фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за минулі роки.

Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.

Рядок “Фонд у необоротних активах”. Наводиться сума вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні бюджетної установи, з вирахуванням нарахованого зносу.

Рядок “Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах”. Відображається сума вкладення у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах.

Рядок “Результат виконання кошторису за загальним фондом”. Проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи за звітний бюджетний рік у частині загального фонду. Показник за цим рядком відповідає залишку на кінець року в книзі “Журнал-головна” за субрахунком “Результат виконання кошторису за загальним фондом”.

Рядок “Результат виконання кошторису за спеціальним фондом”. Проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи за звітний бюджетний рік у частині спеціального фон-ду. Показник за цим рядком відповідає залишку на кінець року в книзі “Журнал-головна” за субрахунком “Результат виконання кошторису за спеціальним фондом”.

Показники за рядками “Результат виконання кошторису за загальним фондом” і “Результат виконання кошторису за спеціальним фондом” може бути від’ємний.

Фінансовий результат складається з результату виконання загального та спеціального фондів окремо і відображається у формі № 9 “Звіт про результати фінансової діяльності”.

Рядок “Результати переоцінок”. Призначений для відображення результату переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, курсових різниць від операцій в іноземній валюті, що склався за звітний рік. У графі 4 “На кінець року” записів не повинно бути, оскільки результат переоцінок за порядком, визначеним Державним казначейством України, підсумковими оборотами переноситься на результат виконання кошторису. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС