Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Звіт про виконання загального фонду кошторису установи

Таблиця 4.4

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ на 1 квартал 2004 року

 

 

Коди

Форма № 2 д

за ДКУД

 

Установа: Обласна клінічна лікарня

за ЄДРПОУ

01993701

Територія: м. Київ

за КОАТУУ

 

Галузь (вид діяльності)

за ЗКГНГ

 

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів

за СПОДУ

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків

 

 

Періодичність: квартальна

 

 

Одиниці виміру: гривні

 

 

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

План асигнувань на звітний період

Ліміти асигнувань звітного періоду

Залишок на початок року

Надійшло коштів за звітний період

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок на кінець звітного періоду

Видатки — всього

x

010

15 510

3780

3780

0

3780

1054

1190

2726

у тому числі:

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

1000

020

15 510

3780

3780

0

3780

1054

1190

2726

Видатки на товари та послуги

1100

030

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

040

0

0

0

0

0

0

0

0

Продовження табл. 4.4

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

План асигнувань на звітний період

Ліміти асигнувань звітного періоду

Залишок на початок року

Надійшло коштів за звітний період

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок на кінець звітного періоду

Заробітна плата

1111

050

0

0

0

0

0

0

0

0

Грошове утримання військовослужбовців

1112

060

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплати з тимчасової непрацездатності

1113

070

0

0

0

0

0

0

0

0

Нарахування на заробітну плату

1120

080

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

090

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

110

0

0

0

0

0

0

0

0

Продукти харчування

1133

120

0

0

0

0

0

0

0

0

М’який інвентар та обмундирування

1134

130

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

140

0

0

0

0

0

0

0

0

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

150

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і технічне обслуговування обладнання

1137

160

0

0

0

0

0

0

0

0

Послуги зв’язку

1138

170

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

180

0

0

0

0

0

0

0

0

Видатки на відрядження

1140

190

0

0

0

0

0

0

0

0

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

200

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

210

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата теплопостачання

1161

220

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

230

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата електроенергії

1163

240

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата природного газу

1164

250

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата інших комунальних послуг

1165

260

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата інших енергоносіїв

1166

270

0

0

0

0

0

0

0

0

Продовження табл. 4.4

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

План асигнувань на звітний період

Ліміти асигнувань звітного періоду

Залишок на початок року

Надійшло коштів за звітний період

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок на кінець звітного періоду

Дослідження і розробки, державні програми

1170

280

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

290

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти

1300

300

15 510

3780

3780

0

3780

1054

1190

2726

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)

1310

310

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

320

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні трансферти населенню

1340

330

15 510

3780

3780

0

3780

1054

1190

2726

Виплата пенсій і допомоги

1341

340

0

0

0

0

0

0

0

0

Стипендії

1342

350

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші поточні трансферти населенню

1343

360

15 510

3780

3780

0

3780

1054

1190

2726

Поточні трансферти за кордон

1350

370

0

0

0

0

0

0

0

0

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

2000

380

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання основного капіталу

2100

390

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

400

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання)

2120

410

0

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво (придбання) житла

2121

420

0

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

430

0

0

0

0

0

0

0

0

Інше будівництво

2123

440

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реставрація

2130

450

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція житлового фонду

2131

460

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція адміністративних об’єктів

2132

470

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт та реконструкція та реконструкція інших об’єктів

2133

480

0

0

0

0

0

0

0

0

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

490

0

0

0

0

0

0

0

0


Продовження табл. 4.4

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

План асигнувань на звітний період

Ліміти асигнувань звітного періоду

Залишок на початок року

Надійшло коштів за звітний період

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок на кінець звітного періоду

Створення державних запасів і резервів

2200

500

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання землі та нематеріальних активів

2300

510

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти

2400

520

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

530

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

540

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

2430

550

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти за кордон

2440

560

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

570

0

0

0

0

0

0

0

0

НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ

3000

580

0

0

0

0

0

0

0

0

КРЕДИТУВАННЯ З ВИ-РАХУВАННЯМ ПОГА-ШЕННЯ

4000

590

0

0

0

0

0

0

0

0

ІНШІ ВИДАТКИ

5000 1, 2

600

х

0

х

х

0

х

х

х

______

1 Це технічний код, який включає коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

2 КЕКВ 5000 гр. 8 заповнюють тільки обласні державні адміністрації.

Керівник

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) (ініціали і прізвище)

“___” ___________ 200__ р.

(число, місяць, рік)

Таблиця 4.5

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ на 1 квартал 2004 року

 

 

Коди

Форма № 2 м

за ДКУД

 

Установа: Обласна клінічна лікарня

за ЄДРПОУ

01993701

Територія: м. Київ

за КОАТУУ

 

Галузь (вид діяльності)

за ЗКГНГ

 

Код та назва тимчасової класифікації видатківмісцевих бюджетів 080101

 

 

Періодичність: квартальна

 

 

Одиниці виміру: гривні

 

 

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

План асигнувань на звітний період

Ліміти асигнувань звітного періоду

Залишок на початок року

Надійшло асигнувань за звітний період

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок на кінець звітного періоду

Видатки — всього

х

010

14 400 700

0

0

0

3 477 825

3 464 186

3 887 854

13 639

у тому числі:

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

1000

020

13 340 700

0

0

0

3 382 727

3 372 979

3 802 745

9748

Видатки на товари та послуги

1100

030

13 340 700

0

0

0

3 382 727

3 372 979

3 802 745

9748

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

040

5113400

0

0

0

1 114 932

1 114 882

1 011 052

50

Заробітна плата

1111

050

5088400

0

0

0

1 108 713

1 108 663

994 164

50

Грошове утримання військовослужбовців

1112

060

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплати з тимчасової непрацездатності

1113

070

25000

0

0

0

6219

6219

19 888

0

Нарахування на заробітну плату

1120

080

1902200

0

0

0

418 197

408 708

342 271

9489

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

090

5162600

0

0

0

161 5997

161 5788

1 993 732

209

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

100

80 000

0

0

0

76 190

76 190

119 147

0

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

110

1 800 000

0

0

0

595 000

595 000

856 765

0

Продукти харчування

1133

120

1 175 500

0

0

0

313 888

313 888

313 013

0

М’який інвентар та обмундирування

1134

130

132 000

0

0

0

102259

101 998

101 998

80

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

140

51 300

0

0

0

20 000

19 987

38 168

13

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

150

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і технічне обслуговування обладнання

1137

160

1 872 000

0

0

0

487 000

487 000

536 268

0

Продовження табл. 4.5

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

План асигнувань на звітний період

Ліміти асигнувань звітного періоду

Залишок на початок року

Надійшло асигнувань за звітний період

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок на кінець звітного періоду

Послуги зв’язку

1138

170

8800

0

0

0

1000

884

1227

116

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

180

43 000

0

0

0

20 660

20 660

27 146

0

Видатки на відрядження

1140

190

2500

0

0

0

0

0

– 779

0

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

200

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

210

1 160 000

0

0

0

233 601

233 601

456 469

0

Оплата теплопостачання

1161

220

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

230

263 900

0

0

0

0

0

84 150

0

Оплата електроенергії

1163

240

373 300

0

0

0

170 000

170 000

123 842

0

Оплата природного газу

1164

250

505 200

0

0

0

60 601

60 601

243 194

0

Оплата інших комунальних послуг

1165

260

17 600

0

0

0

3000

3000

5283

0

Оплата інших енергоносіїв

1166

270

0

0

0

0

0

0

0

0

Дослідження і розробки, державні програми

1170

280

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

290

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії і поточні транс-ферти

1300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам)

1310

310

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

320

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні трансферти населенню

1340

330

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

1341

340

0

0

0

0

0

0

0

0

Стипендії

1342

350

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші поточні трансферти населенню

1343

360

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні трансферти за кордон

1350

370

0

0

0

0

0

0

0

0

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

2000

380

1 060 000

0

0

0

95 098

91 207

85 109

3891

Придбання основного капіталу

2100

390

1 060 000

0

0

0

95 098

91 207

85 109

3891

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

400

1 060 000

0

0

0

95 098

91 207

85 109

3891

Капітальне будівництво (придбання)

2120

410

0

0

0

0

0

0

0

0

Закінчення табл. 4.5

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

План асигнувань на звітний період

Ліміти асигнувань звітного періоду

Залишок на початок року

Надійшло асигнувань за звітний період

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок на кінець звітного періоду

Будівництво (придбання) житла

2121

420

0

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

430

0

0

0

0

0

0

0

0

Інше будівництво

2123

440

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реставрація

2130

450

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція жит-лового фонду

2131

460

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція адміністративних об’єктів

2132

470

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція інших об’єктів

2133

480

0

0

0

0

0

0

0

0

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

490

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення державних запасів і резервів

2200

500

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання землі та нематеріальних активів

2300

510

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти

2400

520

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

530

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

540

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

2430

550

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти за кордон

2440

560

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

570

0

0

0

0

0

0

0

0

НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ

3000

580

0

0

0

0

0

0

0

0

КРЕДИТУВАННЯ З ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ

4000

590

0

0

0

0

0

0

0

0

ІНШІ ВИДАТКИ

5000*

600

?

0

х

х

х

х

х

х

________

* Це технічний код, який включає коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Керівник

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) (ініціали і прізвище)

“___” ___________ 200__ р.

(число, місяць, рік)

У графі 8 “Надійшло коштів за звітний період” відображається сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка фактично надійшла на ім’я установи, зменшена на суму залишків коштів на реєстраційних (поточних) рахунках, що були не використані та повернені до бюджету.

У графі 9 “Касові видатки” відображається сума касових видатків загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків установи, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків) за всіма операціями. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, які були проведені у поточному році.

Якщо кошти були перераховані із загального фонду бюд-жету в минулому році, вони повертаються у загальний фонд відповідного бюджету (код доходів 24060300 “Інші надход-ження”).

У графі 10 “Фактичні видатки” наводиться сума фактичних видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, що надійшли на відновлення видатків, які проведені у поточному році.

Суми відновлених видатків за анульованими взаємозаліками чи вексельними розрахунками або іншими негрошовими операція-ми минулих років (у разі прийняття відповідного рішення) відображаються в графі 10 “Фактичні видатки” окремими формами № 2д чи № 2м. Дані цих форм ураховуються у зведеному звіті форм № 2д та № 2м “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”.

Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або на виконання загальнодержавних програм) у формах № 2д та № 2м “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” у графі 10 “Фактичні видатки” проставляють суму фактичних видатків на звітну дату, але не більшу, ніж затверджена в кошторисі на звітний рік.

У графі 11 “Залишок на кінець звітного періоду” залишку не повинно бути.

Головні розпорядники коштів, що мають у своєму підпорядкуванні одержувачів бюджетних коштів, до зведеного квартального фінансового звіту подають два окремих зведених звіти форми № 2д за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету або № 2м за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів:

— щодо бюджетних установ;

— щодо одержувачів бюджетних коштів.

Форма № 2-валюта “Звіт про використання коштів загаль-ного фонду бюджету з міжнародної діяльності України” складається установами, що отримують кошти загального фонду державного бюджету в іноземній валюті. Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Перерахунок здійснюється відповідно до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Державного казначейства України від 24.07.01 № 126 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.01 за № 670/5861.

Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що отримують бюджетні установи в національній валюті України, у формі № 2-валюта не відображаються.

Окремі графи звіту № 2-валюта заповнюються у такому порядку:

У графі 2 “Затверджено кошторисом на рік” проставляється сума планового асигнування загального фонду, затверджена кошторисом з міжнародної діяльності.

Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені зміни, то в графі “Затверджено кошторисом на рік” проставляється сума уточненого асигнування.

У графі 3 “План асигнувань на звітний період” проставляється план асигнування із загального фонду бюджету за звітний період накопичувальним підсумком з початку року.

При цьому план асигнувань відображається тільки за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”, 1120 “Нарахування на заробіт-ну плату”, 1132 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали”, 1133 “Продукти харчування”, 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, 1340 “Поточні трансферти населенню”, 5000 “Інші видатки”. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування