Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

Таблиця 4.9

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

Форма № 3-2

 

Коди

Заклад: Київський національний економічний університет

 

 

на 1 січня 2004 р. Дата

 

 

Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

 

 

Код функціональної класифікації видатків

 

2201160

Код відомчої класифікації видатків 2201160

 

 

Контрольна сума

 

10

А. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО НАВЧАННЮ СТУДЕНТІВ (УЧНІВ, СЛУХАЧІВ)

Показники

Коди

Річний план

Фактичне виконання

за СПОВ

рядка

1

2

3

4

5

Кількість установ

 

001

1

1

Денне навчання

 

 

 

 

Кількість груп на початок року

 

002

Продовження табл. 4.9

Показники

Коди

Річний план

Фактичне виконання

за СПОВ

рядка

1

2

3

4

5

Кількість груп на кінець року (кварталу)1, осіб

 

010

416

416

Середньорічна кількість груп, осіб

 

020

 

 

Кількість студентів (учнів, слухачів) на початок року, осіб

 

030

3760

3760

Прийом, осіб

 

040

 

 

Прибуло з інших навчальних закладів, переведено з інших видів навчання всередині навчального закладу і поновлено, осіб

 

050

 

 

Переведено до інших навчальних зак-

ладів та на інші види навчання всередині навчального закладу, осіб

 

060

 

 

Випуск, осіб:

 

070

939

923

у тому числі за договором

 

071

939

923

Вибуло до закінчення строку навчання, осіб

 

080

426

593

Кількість студентів (учнів, слухачів) на кінець року (кварталу), осіб

 

090

4288

4446

Середньорічна кількість студентів (учнів, слухачів), осіб

 

100

3665

4134

Кількість людино-місяців навчання 2

 

110

 

 

Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, осіб

 

120

 

 

Середньорічна кількість учнів, які знаходяться на безплатному харчуванні 3, осіб

 

130

 

 

Кількість днів харчування, люд.-днів (тис.) 3

 

140

 

 

Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно 4

 

150

 

 

Продовження табл. 4.9

Показники

Коди

Річний план

Фактичне виконання

за СПОВ

рядка

1

2

3

4

5

Вечірнє навчання

Кількість груп на кінець року (кварталу)1, од.

 

160

123

123

Середньорічна кількість груп 1, од.

 

170

 

 

Кількість студентів (учнів, слухачів) на початок року, осіб

 

180

2730

2730

Прийом, осіб

 

190

1085

1081

Прибуло з інших навчальних закладів, переведено на інші види навчання всередині навчального закладу і поновлено, осіб

 

200

 

314

Переведено до інших навчальних зак-

ладів і на інші види навчання всередині навчального закладу, осіб

 

210

 

163

Випуск, осіб

 

220

946

895

Вибуло до закінчення строку навчання, осіб

 

230

651

572

Кількість студентів (учнів, слухачів) на кінець року (кварталу), осіб

 

240

2218

2495

Середньорічна кількість студентів (учнів, слухачів), осіб

 

250

2228

2419

Кількість людино-місяців навчання2

 

260

 

 

Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно4

 

270

 

 

Заочне навчання

 

 

 

 

Кількість студентів (учнів, слухачів) на початок року, осіб

 

280

6406

6406

Прийом, осіб

 

290

2385

2596

Прибуло з інших навчальних закладів, переведено з інших видів навчання всередині навчального закладу і поновлено, осіб

 

300

 

798

Продовження табл. 4.9

Показники

Коди

Річний план

Фактичне виконання

за СПОВ

рядка

1

2

3

4

5

Переведено до інших навчальних закладів та на інші види навчання всередині навчального закладу, осіб

 

310

 

57

Випуск, осіб

 

320

2841

2741

Вибуло до закінчення строку навчання, осіб

 

330

693

876

Кількість студентів (учнів, слухачів) на кінець року (кварталу), осіб

 

340

5257

6126

Середньорічна кількість студентів (учнів, слухачів), осіб

 

350

5364

6598

Кількість людино-місяців навчання 2

 

360

 

 

Кількість педагогічних годин, оплачених погодинно 4

 

370

 

 

___________

1 Заповнюють тільки середні спеціальні навчальні заклади, інші навчальні заклади — по курсових закладах, а профтехучилища — по групах теоретичного навчання.

2 Кількість людино-місяців навчання відображають інститути підвищення кваліфікації, навчальні комбінати і курси.

3 Заповнюють тільки профтехучилища.

4 Заповнюють тільки вузи.

Б. ІНШІ ПОКАЗНИКИ

Показники

Коди

Річний план

Фактичне виконання

за СПОВ

рядка

1

2

3

4

5

Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (включаючи сумісників), од.

 

380

649

539

Кількість ставок педагогічного персоналу (включаючи сумісників) на кінець року (кварталу), од.

 

390

649

611,5

Закінчення табл. 4.9

Показники

Коди

Річний план

Фактичне виконання

за СПОВ

рядка

1

2

3

 

 

Фонд заробітної плати педагогічного персоналу без погодинного фонду або інших видів педагогічної заробітної плати, грн

 

400

3550

3020

Погодинний фонд або інші види педагогічної заробітної плати, грн

 

410

105

81

Кількість штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого, навчально-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, на кінець року (кварталу)

 

420

520,5

327

Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого, навчально-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків

 

430

520,5

296

Фонд заробітної плати адміністративно-обслуговуючого, навчально-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків

 

440

1250

1247

Кількість місць (ліжок) у гуртожитках на кінець року (кварталу), од.

 

450

 

 

Контрольна сума доплата (премія, надбавка), грн

 

980

14480

14446

Примітка. По рядках 150, 170, 370 середні спеціальні навчальні заклади, інші навчальні заклади і курси відображають загальну кількість педагогічних годин.

Керівник закладу Керівник планово-фінансової служби

Головний бухгалтер “____” __________________ 200__ р.

М.п. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС