Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах

Таблиця 4.12

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ

Форма № 3-8

 

Установа: Київський національний економічний

університет_______________________________

Коди

на 1 січня 2004 р. Дата

 

Періодичність: річна___________________________

 

Одиниця виміру:

 

Контрольна сума

 

Показники

Код

рядка

План

Фактично

АСПІРАНТУРА

Кількість установ

001

1

1

Навчання з відривом від виробництва

Кількість аспірантів на початок року

010

175

175

Прийом

020

54

67

Випуск — усього

030

56

62

у тому числі особи, що захистили дисертацію

040

х

 

Вибуло до закінчення строку навчання

050

21

Кількість аспірантів на кінець року

060

173

159

Навчання без відриву від виробництва

Кількість аспірантів на початок року

070

135

135

Прийом

080

32

45

Випуск — усього

090

21

7

у тому числі особи, що захистили дисертацію

100

х

 

Вибуло до закінчення строку навчання

110

9

Кількість аспірантів на кінець року

120

146

164

ДОКТОРАНТУРА

Кількість установ

121

1

1

Навчання з відривом від виробництва

Кількість докторантів на початок року

130

4

4

Прийом

140

4

5

Випуск — усього

150

3

 

у тому числі особи, що захистили дисертацію

160

х

 

Закінчення табл. 4.12

Показники

Код

рядка

План

Фактично

Вибуло до закінчення строку навчання

170

 

3

Кількість докторантів на кінець року

180

5

6

ОРДИНАТУРА1

Кількість установ

181

 

 

Кількість ординаторів на початок року

190

 

 

Прийом

200

 

 

Випуск — усього

210

 

 

Вибуло до закінчення строку навчання

220

 

 

Кількість ординаторів на кінець року

230

 

 

Контрольна сума

980

 

 

1 Заповнюють тільки медичні науково-дослідні установи.

Керівник установи

Головний бухгалтер

“____” _________________ 20___ р.

М.п.

Звіт за формою № 3-8 складається вищими навчальними закладами і науковими установами, які мають аспірантуру, докторантуру або ординатуру.

Планові показники форми № 3-8 (графи 3, 4) заповнюються таким чином. Число аспірантів на початок року за планом (рядок 010) має відповідати їх фактичній наявності на початок року звіту за минулий рік.

У рядках 020 і 030 відображаються відповідно план прийому та випуску по аспірантурі, який затверджується відповідними установами.

Кількість аспірантів (докторантів, ординаторів) на початок року (рядок 010) плюс прийом (рядок 020) мінус випуск (рядок 030) мінус “вибуло до закінчення строку навчання” (рядок 050) повинно дорівнювати “кількість аспірантів на кінець року” (рядок 060). 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС