Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Звіт про рух необоротних активів

Таблиця 4.14

ЗВІТ ПРО РУХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

за рік 2004 р.

Форма № 5

Коди

Установа Військова частина за ДКУД

 

Територія м. Київ за ЄДРПОУ

08108487

Код та назва відомчої класифікації 201 за КОАТУУ

 

Галузь (вид діяльності) оборона за СПОДУ

 

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету за ЗКГНГ

 

Періодичність: річна

 

Одиниця виміру: гривні

 

Показники

Код рядка

Наявність на початок року

Наявність на кінець року

1

2

3

4

Будинки та споруди (103)

010

251 025

з них жилі будинки

020

Машини та обладнання (104)

030

113 048

706 291

Транспортні засоби (105)

040

41 772

Інструменти, прилади та інвентар (106)

050

13 739

18 103

Робочі і продуктивні тварини (107)

060

Інші основні засоби (109)

070

Бібліотечні фонди (112)

080

2116

Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114)

090

2157

2595

Авторські та суміжні з ними права (121)

100

750

Інші нематеріальні активи (122)

110

Інші необоротні активи (101, 102, 108, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119)

120

11535

60691

Разом необоротних активів

130

140 479

1 083 343

Закінчення табл. 4.14

Надійшло — разом

140

959 011

у тому числі:

 

 

за рахунок асигнувань загального фонду бюджету

150

914 911

за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету

160

44 100

від безоплатних надходжень

170

з них за рахунок централізованого постачання

180

за рахунок індексації

190

за рахунок інших надходжень

200

Вибуло — разом

210

16 147

у тому числі:

 

 

списано недостач за рахунок установи

220

 

списано недостач за рахунок винних осіб

230

від безоплатних передач

240

16 147

з них за рахунок централізованого постачання

250

від ветхості, зносу

260

від реалізації зайвого і непотрібного майна

270

Керівник

Головний бухгалтер

“___” _____________________ 200__ р.

М.п.


Форма № 5 “Звіт про рух необоротних активів” відображає вартість необоротних активів бюджетної установи на початок і кінець року, їх рух протягом звітного року.

Заповнення окремих граф звіту форми № 5 здійснюється за таким порядком.

У рядку 010 “Будинки та споруди” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 103 “Будинки та споруди”.

У рядку 020 “з них жилі будинки” із суми коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 103 “Будинки та споруди”, наводиться сума коштів жилих будинків.

У рядку 030 “Машини та обладнання” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 104 “Машини та обладнання”.

У рядку 040 “Транспортні засоби” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 105 “Транспортні засоби”.

У рядку 050 “Інструменти, прилади та інвентар” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 106 “Інструменти, прилади та інвентар”.

У рядку 060 “Робочі і продуктивні тварини” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 107 “Робочі і продуктивні тварини”.

У рядку 070 “Інші основні засоби” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 109 “Інші основні засоби”.

У рядку 080 “Бібліотечні фонди” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 112 “Бібліотечні фонди”.

У рядку 090 “Білизна, постільні речі, одяг та взуття” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 114 “Білизна, постільні речі, одяг та взуття”.

У рядку 100 “Авторські та суміжні з ними права” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 121 “Авторські та суміжні з ними права”.

У рядку 110 “Інші нематеріальні активи” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 122 “Інші нематеріальні активи”.

У рядку 120 “Інші необоротні активи” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунками 101 “Земельні ділянки”, 102 “Капітальні витрати на покращення земель”, 108 “Багаторічні насадження”, 111 “Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок”, 113 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, 115 “Тимчасові нетитуль-

ні споруди”, 116 “Природні ресурси”, 117 “Інвентарна тара”, 118 “Матеріали довготривалого використання для наукових цілей”, 119 “Необоротні матеріальні активи спеціального призначення”.

У рядку 130 “Разом необоротних активів” проставляється сума коштів необоротних активів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються на субрахунках 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122.

У рядку 140 “Надійшло — разом” наводиться сума коштів необоротних активів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року.

У рядку 150 “за рахунок асигнувань загального фонду бюджету” наводиться сума необоротних активів, які надійшли за рахунок асигнувань загального фонду бюджету.

У рядку 160 “за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету” наводиться сума необоротних активів, отриманих за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету.

У рядку 170 “від безоплатних надходжень” наводиться сума необоротних активів, які отримані безоплатно від установи вищого рівня або підвідомчих установ.

У рядку 180 “з них за рахунок централізованого постачання” наводиться сума необоротних активів, отриманих безоплатно за рахунок централізованого постачання.

У рядку 190 “за рахунок індексації” наводиться сума коштів, відображена в бухгалтерському обліку бюджетної установи в результаті проведення щорічної індексації необоротних активів.

У рядку 200 “за рахунок інших надходжень” наводиться сума коштів збільшення необоротних активів, яка відображена в бухгалтерському обліку бюджетної установи за рахунок інших надходжень (наприклад, у результаті проведення переоцінки необоротних активів, якщо вона проводилася протягом звітного року, виявлення надлишку необоротних активів під час проведення інвентаризації).

У рядку 210 “Вибуло — разом” наводиться сума коштів необоротних активів, які були списані з бухгалтерського обліку бюджетною установою протягом звітного року. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС