Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

Таблиця 4.15

ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Форма № 6

Коди

Установа Військова частина за ДКУД

 

Територія м. Київ за ЄДРПОУ

 

Код та назва відомчої класифікації 201 за СПОДУ

 

Галузь (вид діяльності) оборона за ЗКГНГ

 

Періодичність: річна

 

Одиниця виміру: гривні

 

Показники

Код рядка

Залишок на початок року

Залишок на кінець року

Витрачено на потреби установи за рік

1

2

3

4

5

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей (231)

010

35980

86277

48862

 

020

 

 

 

 

030

 

 

 

 

040

 

 

 

Продукти харчування (232)

050

 

 

 

Медикаменти і перев’язувальні засоби (233)

060

 

 

 

Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234)

070

16165

20768

42291

з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту

080

 

 

 

Паливо, горючі і мастильні матеріали (235)

090

 

 

 

Тара (236)

100

25

 

25

Матеріали в дорозі (237)

110

 

 

 

Запасні частини до машин і обладнання (238)

120

1624

2043

1801

Інші матеріали (239)

130

 

 

 

Разом матеріалів і продуктів харчування (231—239)

140

53794

109088

92979

* Науково-дослідні установи з рядка 010 “Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей” виокремлюють “у тому числі дорогоцінні метали, скло, реактиви”.

Закінчення табл. 4.15

Надійшло — разом

150

 

Вибуло — разом

190

92979

148273

у тому числі:

 

 

передано безоплатно

200

31814

з них за рахунок централізованого постачання

210

 

у тому числі: від безоплатних надходжень

160

 

з них: від установи вищого рівня або підвідомчих установ

161

 

списано від псування і стихійного лиха

220

 

інші

162

 

списано недостач і крадіжок:

 

 

за рахунок централізованого постачання

170

 

за рахунок установи

230

 

від проведених переоцінок

180

 

за рахунок винних осіб

240

 

Керівник

Головний бухгалтер

“___” _____________________ 200__ р.

М.п.


У рядку 220 “списано недостач за рахунок установи” наводиться сума коштів необоротних активів, які списані з бухгалтерського обліку як недостача за рахунок установи.

У рядку 230 “списано недостач за рахунок винних осіб” наводиться сума коштів необоротних активів, що були списані з бухгалтерського обліку як недостача за рахунок винних осіб.

У рядку 240 “від безоплатних передач” наводиться сума коштів необоротних активів, які передані безоплатно установі вищого рівня або підвідомчим установам.

У рядку 250 “з них за рахунок централізованого постачання” наводиться сума коштів необоротних активів, які передані без-

оплатно за рахунок централізованого постачання.

У рядку 260 “від ветхості, зносу” наводиться сума коштів необоротних активів, які списані з бухгалтерського обліку від ветхості, зносу.

У рядку 270 “від реалізації зайвого і непотрібного майна” наводиться сума коштів необоротних активів, списаних з бухгалтерського обліку у зв’язку з реалізацією зайвого і непотрібного майна.

Форма № 6 “Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування” відображає рух протягом року матеріалів і продуктів харчування та їх залишки на початок і кінець року.

Заповнення окремих граф звіту форми № 6 здійснюється за таким порядком.

У рядку 010 “Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей” наводиться сума коштів матеріалів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 231 “Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей”.

Рядки 020, 030, 040 заповнюються науково-дослідними установами, які з рядка 010 виокремлюють суму коштів матеріалів, а саме: “у тому числі дорогоцінні метали, скло, реактиви”.

У рядку 050 “Продукти харчування” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 232 “Продукти харчування”.

У рядку 060 “Медикаменти і перев’язувальні засоби” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 233 “Медикаменти і перев’язувальні засоби”.

У рядку 070 “Господарські матеріали і канцелярське приладдя” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 234 “Господарські матеріали і канцелярське приладдя”.

У рядку 080 “з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту” з усієї суми коштів, які в бухгалтерському

обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 234

“Господарські матеріали і канцелярське приладдя” виділяються будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту.

У рядку 090 “Паливо, горючі і мастильні матеріали” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 235 “Паливо, горючі і мастильні матеріали”.

У рядку 100 “Тара” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковується за субрахунком 236 “Тара”.

У рядку 110 “Матеріали в дорозі” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 237 “Матеріали в дорозі”.

У рядку 120 “Запасні частини до машин і обладнання” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 238 “Запасні частини до машин і обладнання”.

У рядку 130 “Інші матеріали” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 239 “Інші матеріали”.

У рядку 140 “Разом матеріалів і продуктів харчування” проставляється сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються на субрахунках 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239.

У рядку 150 “Надійшло — разом” наводиться сума коштів матеріалів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року.

У рядку 160 “від безоплатних надходжень” з усієї суми коштів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року, наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно.

У рядку 161 “від установи вищого рівня або підвідомчих установ” з усієї суми коштів матеріалів, одержаних безоплатно, наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно від установи вищого рівня або підвідомчих установ.

У рядку 162 “інші” з усієї суми коштів матеріалів, одержаних безоплатно, наводиться сума коштів матеріалів одержаних без оплатно від інших надходжень.

У рядку 170 “за рахунок централізованого постачання” наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно за рахунок централізованого постачання протягом звітного року.

У рядку 180 “від проведених переоцінок” з усієї суми коштів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року, наводиться сума коштів, одержаних від проведених переоцінок.

У рядку 190 “Вибуло — разом” наводиться сума коштів, списаних з бухгалтерського обліку бюджетною установою протягом звітного року матеріалів.

У рядку 200 “у тому числі передано безоплатно” наводиться вартість переданих безоплатно матеріалів установі вищого рівня або підвідомчим установам.

У рядку 210 “з них за рахунок централізованого постачання” із суми коштів переданих безоплатно матеріалів наводиться вартість переданих безоплатно матеріалів за рахунок централізованого постачання.

У рядку 220 “списано від псування і стихійного лиха” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів через псування і стихійне лихо.

У рядку 230 “списано недостач і крадіжок: за рахунок установи” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів як недостача за рахунок установи.

У рядку 240 “списано недостач і крадіжок: за рахунок винних осіб” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів як недостача за рахунок винних осіб. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС