Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ

Таблиця 4.26

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

за_____________________200___р.

Форма № 8 кд

Коди

Установа ______________________________________

за ДКУД

 

Територія ______________________________________

за ЄДРПОУ

 

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів _______

за КОАТУУ

 

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету ______________

за СПОДУ

 

Періодичність: квартальна

 

 

Одиниці виміру: гривні

 

 

Показники

КЕК

Код рядка

Зареєстровані зобов’язання станом на ________

Кошторисні призначення з урахуванням змін

Отримані асигнування

Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році

Проплачені зобов’язання у звітному періоді

Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду

усього

з них:

бюджетні поточного року

бюджетні попередніх років

небюджетні

інші

поточні

Видатки — всього

х

010

 

500

500

 

500

500

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

Поточні видатки

 

1000

 

020

 

 

500

 

500

 

 

500

 

500

 

 

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги

1100

030

 

500

500

 

500

500

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 4.26

Показники

КЕК

Код рядка

Зареєстровані зобов’язання станом на ________

Кошторисні призначення з урахуванням змін

Отримані асигнування

Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році

Проплачені зобов’язання у звітному періоді

Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду

усього

з них:

бюджетні поточного року

бюджетні

попередніх років

небюджетні

інші

поточні

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

1111

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

1112

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати з тимчасової непрацездатності

1113

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

090

 

500

500

 

500

500

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

1133

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М’який інвентар та обмундирування

1134

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1137

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги зв’язку

1138

170

 

500

500

 

500

500

 

 

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

1161

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 4.26

Показники

КЕК

Код рядка

Зареєстровані зобов’язання станом на ________

Кошторисні призначення з урахуванням змін

Отримані асигнування

Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році

Проплачені зобов’язання у звітному періоді

Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду

усього

з них:

бюджетні поточного року

бюджетні попередніх років

небюджетні

інші

поточні

Оплата електроенергії

1163

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

1164

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

1166

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

1341

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

1342

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

2000

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2100

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла

2121

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше будівництво (придбання)

2123

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 4.26

Показники

КЕК

Код рядка

Зареєстровані зобов’язання станом на ________

Кошторисні призначення з урахуванням змін

Отримані асигнування

Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році

Проплачені зобов’язання у звітному періоді

Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду

усього

з них:

бюджетні поточного року

бюджетні попередніх років

небюджетні

інші

поточні

Капітальний ремонт і реконструкція житлового фонду

2131

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів

2132

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів

2133

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

3000

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.


Таблиця 4.27

ЗВІТ

ПРО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

за 1 квартал 2004 р.

Форма № 8 км

Коди

Установа Київська клінічна лікарня

за ДКУД

 

Територія м. Київ

за ЄДРПОУ

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів 200010

за КОАТУУ

 

Періодичність: квартальна

 

 

Одиниці виміру: гривні

 

 

Показники

КЕК

Код рядка

Зареєстровані зобов’язання станом на __________

Кошторисні призначення з урахуванням змін

Отримані асигнування

Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році

Проплачені зобов’язанняу звітному періоді

Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду

усього

з них:

бюджетні поточного року

бюджетні попередніх років

небюджетні

інші

поточні

Видатки — всього

х

010

 

500

500

 

500

500

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

Поточні видатки

 

1000

 

020

 

 

500

 

500

 

 

500

 

500

 

 

 

 

 

 

Видатки на товари і послуги

1100

030

 

500

500

 

500

500

 

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

1111

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

1112

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати з тимчасової непрацездатності

1113

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

090

 

500

500

 

500

500

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

1133

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М’який інвентар та обмундирування

1134

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1137

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 4.27

Показники

КЕК

Код рядка

Зареєстровані зобов’язання станом на __________

Кошторисні призначення з урахуванням змін

Отримані асигнування

Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році

Проплачені зобов’язанняу звітному періоді

Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду

усього

з них:

бюджетні поточного року

бюджетні попередніх років

небюджетні

інші

поточні

Послуги зв’язку

1138

170

 

500

500

 

500

500

 

 

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будів-ництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

1161

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

1163

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

1164

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

1166

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

1341

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

1342

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 4.27

Показники

КЕК

Код рядка

Зареєстровані зобов’язання станом на __________

Кошторисні призначення з урахуванням змін

Отримані асигнування

Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році

Проплачені зобов’язанняу звітному періоді

Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду

усього

з них:

бюджетні поточного року

бюджетні попередніх років

небюджетні

інші

поточні

Капітальні видатки

2000

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2100

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла

2121

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше будівництво (придбання)

2123

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт, ре конструкція та реставрація

2130

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і ре конструкція житлового фонду

2131

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і ре конструкція адміністративних об’єктів

2132

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і ре конструкція інших об’єктів

2133

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 4.27

Показники

КЕК

Код рядка

Зареєстровані зобов’язання станом на __________

Кошторисні призначення з урахуванням змін

Отримані асигнування

Зареєстровані фінансові зобов’язання у поточному році

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році

Проплачені зобов’язанняу звітному періоді

Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду

усього

з них:

бюджетні поточного року

бюджетні попередніх років

небюджетні

інші

поточні

Капітальні трансферти за кордон

2440

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

3000

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС