Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Довідка про кошти на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи

Таблиця 4.28

ДОВІДКА ПРО КОШТИ НА ВИПЛАТУ ДОПОМОГИ І КОМПЕНСАЦІЙ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

станом на _______________________ 200___ р.

Установа Київська клінічна лікарня

Код та назва відомчої класифікації видатків

№ з/п

Показники

Заборгованість

дебіторська

кредиторська

1

Заборгованість станом на _____________

 

 

2

Нараховано протягом звітного періоду

 

 

3

Надійшло коштів протягом звітного періоду на виплату допомоги і компенсацій

 

 

4

Сплачено протягом звітного періоду

 

 

5

Заборгованість на кінець звітного періоду

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

Таблиця 4.29

 

Довідка про депозитні операції установ

за станом на ______________ 200__ р.

 

Установа

Код відомчої класифікації

 

Депозитні операції з грошовими коштами

Депозитні операції з грошовими документами

Депозитні операціїз матеріальними цінностями

Інші депозитні операції

кошти, отримані у тимчасове розпорядження

власні надходження установи

сума

нормативно-правовий документ,згідно з яким проводяться операції

сума

нормативно-правовий документ,згідно з яким проводяться операції

сума

нормативно-правовий документ,згідно з яким проводяться операції

сума

нормативно-правовий документ,згідно з яким проводяться операції

сума

нормативно-правовий документ,згідно з яким проводяться операції

Рахунки в банках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна валюта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іноземна валюта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунки в казначействі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна валюта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.


Таблиця 4.30

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ СТАТТІ 64 ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 200__ РІК»

за станом на 01.01._______

Установа Кримський економічний інститут КНЕУ

Код та назва програмної класифікації 220

(тис. грн)

Найменування

КЕКВ

Власні надходження бюджетної установи

Спрямовано понадпланових надходжень

затверджено кошторисом на рік

фактично надійшло

понадпланові надходження (гр. 4 – гр. 3)

разом

на погашення кредиторської заборгованості

на заходи, які

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

загального фонду

спеціального фонду

здійснюються за рахунок власнихнадходжень

не забезпечені коштами загального фонду

Видатки — всього

 

 

3844

4042

198

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

2000

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування