Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Довідка про скорочення нормативів на утримання установи

Таблиця 4.31

ДОВІДКА ПРО СКОРОЧЕННЯ НОРМАТИВІВ НА УТРИМАННЯ УСТАНОВИ

за станом на ___________200__р.

Установа Кримський економічний інститут КНЕУ

Код та назва програмної класифікації 220

Поточні видатки, за якими проводиться скорочення

Затверджено видатків на рік

Планові показники видатківз урахуванням скороченнянормативів на рік

Фактичні видатки за рік

сума, грн

%

сума, грн

%

сума, грн

Оплата транспортних послуг та утримання тран-спортних засобів

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

Видатки на протокольні (представницькі) заходи

 

 

 

 

 

Послуги зв’язку

 

 

 

 

 

Споживання енергоносіїв

37

 

 

100

37

Споживання води

8

 

 

100

8

Усього

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.


Таблиця 4.32

Довідка про перерахування коштів на виконання програм

за звітний рік

Установа

Код та назва відомчої класифікації видатків

Назва розпорядника бюджетних коштів — виконавця програми

КВК

Сума перерахованих асигнувань

Код програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.


Таблиця 4.33

ДОВІДКА

ДО КЕК 4000 «КРЕДИТУВАННЯ З ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ»

за станом на________________________200___р.

 

Кримський економічний інститут КНЕУ

(код та назва бюджетної установи, організації)

(найменування міста, району, області)

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів 220

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету 2201160

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

Показники

КЕК

План на звітний період

Виконано

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

Кредитування з вирахуванням

погашення

4000

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення

4100

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

 

 

 

Повернення внутрішніх кредитів

4120

 

 

 

 

 

 

Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів

4121

 

 

 

 

 

 

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями

4122

 

 

 

 

 

 

Повернення інших внутрішніх кредитів

4123

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення

4200

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

 

 

 

Повернення зовнішніх кредитів

4220

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _____________________ 200__ р.

М.п.

 

Графи 7, 12, 13, 14 та 15 не заповнюються.

У графі 8 “Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році” відображаються суми фінансових зобов’язань, зареєстровані в органах Державного казначейства України в межах кошторисних призначень.

У графі 9 “Проплачені зобов’язання у звітному періоді” відображаються суми проплачених зобов’язань за звітний рік.

У графі 10 “Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду — всього” відображаються суми фінансових зобов’язань, які зареєстровані протягом звітного року в органах Державного казначейства України та залишилися непроплаченими на звітну дату.

У графі 11 “Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду, з них: бюджетні поточного року” із загальної суми фінансових зобов’язань відображаються суми бюджетних зобов’язань, які залишились непроплаченими на кінець звітного року.

Форми № 8 д “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” та № 8 м “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” складаються установами, які обслуговуються в органах Державного казначейства України.

Зведені звіти за формами № 8 д та № 8 м складаються за всіма кодами програмної класифікації видатків Державного бюджету та тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС