Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Видатки загального фонду бюджету

Підрозділ 2.1 складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формою № 2 кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”.

У графі 4 “Бюджетні асигнування” відображаються суми бюджетних асигнувань розпорядників коштів на 2002 рік по загальному фонду Державного бюджету з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку за аналітичними рахунками, відкритими на рахунку позабалансового обліку 9215 “Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

У графах 5 “Залишок коштів на початок року” і 9 “Залишок коштів на кінець звітного періоду” відображаються залишки кош-тів на реєстраційних рахунках на початок року та на кінець звітного періоду. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3511 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду Державного бюджету”, 3521 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду Державного бюджету” та 3523 “Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.

У графі 6 “Надійшло коштів з початку року” відображаються суми коштів, що виділені з бюджету і надійшли на реєстраційні рахунки з початку року. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8111 “Кошти загального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства” (за грошовими операціями) та 8411 “Розрахунки за асигнуваннями загального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства” (за негрошовими операціями) Плану рахунків, звірених зі звітами розпорядників коштів.

У графі 7 “Касові видатки: всього” проставляються суми проведених з початку року касових видатків. Дані про суми проведених касових видатків загального фонду Державного бюджету, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 “Видатки загального фонду державного бюджету” Плану рахунків.

Крім того, у цій графі з мінусом відображаються суми коштів, що надійшли в рахунок погашення кредитів, виданих з Державного бюджету в минулі роки за рішеннями Уряду.

У графі 8 “Касові видатки: з них негрошові операції” проставляються суми проведених з початку року видатків загального фонду Державного бюджету шляхом негрошових форм розрахунків по загальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС