Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Звіт з праці

Продовження ф. № 1-ПВ

(термінова) місячна

ЗВІТ З ПРАЦІ

за січень 2004 року

Розділ І. Чисельність працівників

і фонд оплати праці

Показники

Код рядка

Весь персонал

звітний

місяць

період

з початку

року

А

Б

1

2

Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості, осіб

1010

1458

1 431,9

Фонд оплати праці всіх працівників, тис. грн*

1020

325,8

4 152,5

Сума прибуткового податку, що нарахований з величини доходу всіх працівників, тис. грн*

1030

39,7

470,1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

1040

1430

1399,7

Кількість людино-годин, за які була нарахована заробіт­на плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності)**, всього

1050

221 650

2 494 475

з них відпрацьовано

1060

219 930

2 406 850

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн**

1070

319,3

4083,0

 

1080

 

 

 

1090

 

 

___________

* 3 одним десятковим знаком.

** При складанні звіту необхідно керуватися роз’ясненням щодо складання статистичної звітності за формами № 1-ПВ термінова-місячна, № 1-ПВ термінова-квартальна «Звіт з праці».


Продовження ф. № 1-ПВ

(термінова) місячна

Розділ II. Заборгованість перед працівниками

із виплати заробітної плати та допомоги

по соціальному страхуванню

на 1 січня 2004 р.

_____________________________________________

(назва місяця, наступного після звітного періоду)**

Показники

Код рядка

Всього

З неї за рахунок

бюджетних коштів

всього

з гр. 2

«Місцевий

бюджет»

А

Б

1

2

3

1. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн*

2010

 

 

 

з неї утворена в попередні роки (до 1 січ­ня звітного року)

2020

 

 

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати штатним працівникам, тис. грн* (з ряд. 2010)

2030

 

 

 

Облікова чисельність штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітна плата, всього осіб

2040

 

 

 

у тому числі за терміном утворення:

 

 

 

 

до трьох місяців

2050

 

 

 

від трьох до шести місяців

2060

 

 

 

понад шести місяців

2070

 

 

 

Виплачено в звітному році в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, тис. грн* (зменшення ряд. 2020 порівняно зі звітом за попередній місяць)

2080

 

 

 

Продовження ф. № 1-ПВ

(термінова) місячна

Показники

Код рядка

Всього

З неї за рахунок

бюджетних коштів

всього

з гр. 2

«Місцевий

бюджет»

А

Б

1

2

3

2. Сума заборгованості працівникам з виплати допомоги в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що утворена за рахунок:

 

 

 

 

власних коштів підприємства, тис. грн*

2090

 

 

 

коштів фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, тис. грн*

2100

 

 

 

Сума заборгованості потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, за рахунок коштів підприємства, тис. грн*

2110

 

 

 

 

2120

 

 

 

 

2130

 

 

 

Довідка (заповнюється у звіті за січень 2004 р.)

 

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2004 р., тис. грн*

2510

 

 

 

___________

* З одним десятковим знаком.

** При складанні звіту слід керуватися роз’ясненням щодо складання статистичної звітності за формами № 1-ПВ термінова-місячна, № 1-ПВ термінова-квартальна «Звіт з праці».

«___» _________________ 20___ р. Керівник

Виконавець ___________________ Головний бухгалтер

М.п. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС