Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Звіт про використання робочого часу

Продовження ф. № 3-ПВ

(термінова) місячна

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

за 200__ рік

____________________________________________________

(заповнюється за І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

І. Використання робочого часу

Показники

Код

рядка

Фактично за період з початку звітного періоду

Контрольна

сума (гр. Б, 1, 2)

людино-

годин

осіб

А

Б

1

2

3

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу

301

х

 

 

Відпрацьовано (з ф. № 1-ПВ (термінова) місячна, ряд. 009)

302

 

х

 

у тому числі відпрацьовано понадурочно

303

 

х

 

Втрати робочого часу, всього (ряд. 305 + 306 +

+ 307 + 312 гр. 1)

304

 

х

 

в тому числі:

 

 

 

 

простої

305

 

х

 

прогули

306

 

х

 

неявки з дозволу адміністрації

307

 

х

 

з них за ініціативою адміністрації (ряд. 309 + 311 гр. 1)

308

 

х

 

в тому числі:

 

 

 

 

адміністративні відпустки

309

 

*

 

з них тривалістю понад один місяць

310

х

*

 

неповний робочий час (скорочений робочий день, тиждень)

311

 

*

 

масові невиходи на роботу (страйки)

312

 

х

 

Неявки з поважних причин (сума ряд. 314—317 гр. 1)

313

 

х

 

Продовження ф. № 3-ПВ

(термінова) місячна

Показники

Код

рядка

Фактично за період з початку звітного періоду

Контрольна

сума (гр. Б, 1, 2)

людино-

годин

осіб

А

Б

1

2

3

в тому числі:

чергові відпустки

 

314

 

 

*

 

тимчасова непрацездатність

315

 

*

 

неявки, передбачені законодавством

316

 

*

 

навчальні відпустки

317

 

*

 

Фонд робочого часу, всього (ряд. 302 + 304 + + 313)

318

 

х

 

 

319

 

 

 

 

320

 

 

 

Контрольна сума (з ряд. 301 по ряд. 320)

321

 

 

 

* Працівники, які були відсутні через зазначені причини протягом звітного періоду два і більше разів, у цих рядках включаються тільки один раз (як одна особа).

II. Прийом та вибуття кадрів

Показники

Код

рядка

Фактично

з початку

звітного

періоду

Контрольна сума

(гр. Б, 1)

А

Б

1

2

Прийнято працівників, осіб

501

 

 

з них жінок

502

 

 

Вибуло працівників, осіб *

503

 

 

з них жінок *

504

 

 

З ряд. 503 вибуло:

 

 

 

за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни

505

 

 

Закінчення ф. № 3-ПВ

(термінова) місячна

Показники

Код

рядка

Фактично

з початку

звітного

періоду

Контрольна сума

(гр. Б, 1)

А

Б

1

2

через скорочення штатів

506

 

 

з ряд. 506 жінки

507

 

 

Облікова чисельність на кінець звітного періо­ду, осіб

508

 

 

 

509

 

 

Контрольна сума (з ряд. 501 по ряд. 509)

510

 

 

* Включаючи працівників, які перебували у відпустках по догляду за дитиною.

ДОВІДКА № 1

інформація про укладання колективних договорів

станом на ______________ 20__ р.

(1 квітня, 31 грудня)

Показники

Код рядка

Всього

Контрольна сума, (гр. Б, 1)

А

Б

1

2

Кількість укладених колективних договорів

601

 

 

Чисельність працівників, які охоплені колек-

тивними договорами, осіб

602

 

 

Сума витрачених коштів на запровадження непередбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їхніх сімей, тис. грн (з одним десятковим знаком)

603

 

 

 

604

 

 

 

605

 

 

Контрольна сума (з ряд. 601 по ряд. 605)

606

 

 

«____» ___________ 20__ р. Керівник

(прізвище і телефон виконавця) Головний бухгалтер

М.п.

ДЕРЖАВНА

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ

форми документа

за ЗКУД

організації-складача

за ЗКПО

території за СПАТО

галузі за ЗКГНГ

виду економічної

діяльності за КВЕД

форми власності

за СКВФ

міністерства, відомства,

МДО, концерну,

асоціації за СПОДУ

вищої організації за ЗКПО

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кому подається

(назва та адреса одержувача)

Міністерство (відомство), комітет

МДО, концерн, асоціація

Підприємство, установа, організація

Адреса підприємства (організації)

Форма власності

Вид діяльності

Форма № 3-ПН

Затверджена наказом

Мінстату України

від 28.01.93 № 7

 

Поштова — місячна

 

Подається підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, службі зайнятості 20 числа щомісячно, а також у разі необхідності. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС