Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ VI. Форми звітності, затверджені фондами страхування

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади Міністерство охорони України

 

№ п/рахунка 35219001000420, 35222009000420

Організація Київська обласна клінічна лікарня

 

Назва банку УДК м. Києва

Адреса вул. Відпочинку, 9-а № тел. 490-00-19

 

МФО 820019

форма власності Державна

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний місяць 28

Код за ЄДРПОУ 08108487 Обрана система оподаткування Загальна

 

Середня чисельність працівників, які були зайняті за договорами цивільно-правового характеру

№ реєстрації платника страхових внесків 2606-01-2373

 

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді

РОЗРАХУНОК СУМИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВНА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ,ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ за січень 2004 року

(грн)

№ з/п

Показники

Сума

 

Розділ І За період з 01.01.04

 

1

Сума ряд. 1.1 і 1.2

16 994,03

1.1

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму (Кт 661)

16 994,03

 

У тому числі:

 

1.1.1

а) сума перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

1.1.2

б) сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

1.2

Суми доходу, що розподіляється між членами колек-тивних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств

Продовження розрахунку

№ з/п

Показники

Сума

2

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховується внески, всього

16 994,03

2.1

для 32 %

16 994,03

2.2

для 4 %

2.3

для 42 %

3

Нараховано, всього

5438,09

3.1

для 32 %

5438,09

3.2

для 4 %

3.3

для 42 %

4

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб

16 994,03

5

Утримано 1—5 %

339,88

6

Сума, на яку збільшено внески в зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.04

6.1

32 %, 4 %, 42 %

6.2

1—5 %

 

7

Сума, на яку зменшені внески в зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.04

 

7.1

32 %, 4 %, 42 %

 

7.2

1—5 %

 

 

Зміст помилки

 

 

8

Загальна сума страхових внесків за розділом І (ряд. 3 + 5 + 6 – 7)

5 777,97

8.1

32%, 4%, 42% (ряд. 3 + 6.1 – 7.1)

5 438,09

8.2

1—5% (ряд. 5 + 6.2 – 7.2)

339,88

 

Розділ ІІ Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.04

 

1

Державний фонд оплати праці в звітному місяці

 

2

Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з гр. 4 додатка до Розрахунку, всього

 

Закінчення розрахунку

№ з/п

Показники

Сума

2.1

32 %

 

2.2

4 %

 

2.3

42 %

 

2.4

1—5 %

 

3

Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.04

 

4

Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.04

 

 

Зміст помилки

 

 

5

Загальна сума внесків (зборів) за розділом ІІ (ряд. 2 + 3 – 4)

 

Розділ ІІІ **Суми, нараховані в звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески

Назва місяця

Сума за минулий період

Сума за майбутній період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.п. Керівник ___________________

Головний бухгалтер __________

«___» ________________ 200__ р.

Відмітка про результати камеральної перевірки працівника органу Пенсійного фонду України:

Підпис

* Заповнюється платниками, які визначали своє зобов’язання за виплаченою заробітною платою.

** Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.

ДОДАТОК ДО РОЗРАХУНКУ СУМИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВНА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ за січень 200__ року І. Розділ *

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду __________ грн.

(Кредитове сальдо рах. 661)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного пеіроду14 390,58 грн.

(Кредитове сальдо рах. 661)

Сальдо розрахунків рах. 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» на початок звітного періоду:

Дт ________________ грн;

Кт ________________ грн, у тому числі: відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б»—«з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» ________________ грн:

пеня ________________ грн;

штрафні санкції ________________ грн;

інші ________________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» на кінець звітного періоду:

Дт ________________ грн;

Кт 5777,97 грн, у тому числі: відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б»—«з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» ________________ грн;

пеня ________________ грн;

фінансові санкції ________________ грн;

інші ________________ грн.

ІІ. Розділ **

Назва місяця, за який виплачується заробітна лата

Одержаний фонд оплати праці в звітному місяці (чистий)

Коефіцієнт К = НЗП : ВЗП

Належить до сплати

Одержаний фонд оплати праці в звітному місяці, приведений до нарахованого

Усього

32 %(гр. 2 х 3 х 32 %)

4 %(гр. 2 х 3 х 4 %)

42 %(гр. 2 х 3 х 42 %)

1—5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К — поправний коефіцієнт, який обчислюється щомісяця.

НЗП — нарахована заробітна плата за місяць.

ВЗП — заробітна плата до видачі за місяць.

Головний бухгалтер ____________________

М.п.

 

___________

* Заповнюють усі платники.

** Заповнюється платниками внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пен-сійним фондом на 01.01.04 (в тому числі внаслідок наявності заборгованості з виплати заробітної плати). 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування