Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Перелік нормативно-правових актів, якими визначено особливості оподаткування неприбуткових установ (організацій)

Порядок оподаткування неприбуткових установ (організацій) визначено п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 № 334/94-ВР (в редакції Закону від 22.05.97 № 283/97-ВР зі змінами і доповненнями) (далі — Закон № 334/94-ВР).

Підпункт 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Абзац «а» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

При внесенні до реєстру неприбуткових установ органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ, що утримуються за рахунок коштів відповід-них бюджетів, чинними є такі нормативно-правові акти:

 • Конституція України;
 • Бюджетний кодекс України від 21.06.01 № 2542-111;
 • Указ Президента України «Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України» від 12.03.96 № 179/96;
 • Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15.12.99 № 1573/99;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади» від 08.04.92 № 182;
 • Закон України «Про освіту» від 23.05.91 № 1060-ХІІ;
 • Закон України «Про оборону України» від 06.12.91 № 1932-ХІІ;
 • Закон України «Про Збройні Сили України» від 06.12.91 № 1934-ХІІ;
 • Закон України «Про внутрішні війська Міністерства внутріш-ніх справ України» від 26.03.92 № 2235-ХІІ;
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.92 № 1264-ХІІ;
 • Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.92 № 2498-ХІІ;
 • Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 № 2657-ХІІ;
 • Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.92 № 2780-ХІІ;
 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.92 № 2801-XII;
 • Закон України «Про цивільну оборону України» від 03.02.93 № 2974-ХІІ;
 • Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93 № 3745-ХІІ;
 • Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.93 № 3759-ХІІ;
 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.93 № 3808-ХІІ;
 • Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93 № 3687-ХІІ;
 • Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» від 24.12.93 № 3814-ХІІ;
 • Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.94 № 74/94-ВР;
 • Закон України «Про транспорт» від 10.11.94 № 232/94-ВР;
 • Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24.01.95 № 20/95-ВР;
 • Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95 № 32/95-ВР;
 • Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.95 № 45/95-ВР;
 • Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.95 № 249/95-ВР;
 • Закон України «Про туризм» від 15.09.95 № 324/95-ВР;
 • Закон України «Про зв’язок» від 16.05.95 № 160/95-ВР;
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 № 280/97-ВР;
 • Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність» від 18.02.99 № 443-ХІV;
 • Закон України «Про державну екологічну службу України» від 04.11.99 № 1216-ХІV;
 • Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14.12.99 № 1281-XIV.

Абзац «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для визнання благодійних фондів і благодійних організацій, створених у порядку, визначеному законодавством для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадських організацій, створених з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчих спілок та політичних партій; науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, внесених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідників, музеїв-заповідників, чинними є такі нормативно-правові акти:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 № 2460-ХІІ;
 • Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97 № 531/97-ВР;
 • Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07.10.97 № 554/97-ВР;
 • Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 № 1192-ХІV;
 • Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 № 2365-111;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реєстрації благодійних організацій» від 30.03.98 № 382.

Абзац «в» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для визнання пенсійних фондів, кредитних спілок, створених у порядку, визначеному законом, чинними є такі нормативно-правові акти:

 • Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 № 2908-ХІІ;
 • Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 № 1788-ХІІ;
 • Закон України «Про страхування» від 07.03.96 № 85/96-ВР.

Абзац «г» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для інших юридичних осіб, ніж визначені абзацом «б», діяльність яких не передбачає одержання прибутку, чинними є такі нормативно-правові акти:

 • Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 № 2460-ХІІ;
 • Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97 № 531/97-ВР;
 • Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 № 1192-ХІV;
 • Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 № 1045-ХІV.

Абзац «д» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для визнання спілок, асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб, створених для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів, чинними є такі нормативно-правові акти:

 • Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 № 887-ХІІ;
 • Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 № 2460-ХІІ.

Абзац «е» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для визнання релігійних організацій, зареєстрованих у порядку, передбаченому законом, чинними є такі нормативно-правові акти:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.91 № 987-ХІІ;
 • Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 № 2460-ХІІ.

Водночас у разі, якщо релігійну організацію не зареєстровано в органах податкової служби та не внесено до реєстру неприбуткових організацій, така релігійна організація реєструється та подає звіт за власним бажанням (лист ДПА України від 29.12.97 № 15-0117/10-10852).

Абзац «є» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7

Для визначення житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, створених у порядку, визначеному законом, чинними є такі нормативно-правові акти:

 • Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.01 № 2866-111;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні» від 31.07.95 № 588.

П/п 7.11.8 п. 7.11 ст. 7

Перелік доходів, які зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) неприбутковими установами, визначеними в абзаці «а», визначено такими нормативно-правовими актами:

 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» від 17.09.96 № 1138;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формах власності» від 05.06.97 № 534;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» від 20.01.97 № 38;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами» від 07.05.98 № 639;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися установами і організаціями телебачення і радіомовлення, заснованими на державній формі власності» від 04.06.99 № 969;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ» від 11.12.99 № 2266;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Комітету водного господарства, на замовлення юридичних і фізичних осіб» від 29.07.99 № 1379;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про надання деяких платних послуг Комітетом по нагляду за охороною праці» від 01.04.99 № 524;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг у галузі наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації» від 19.05.99;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку державних платних слуг, які надаються науково-дослідними інститутами трудових експертиз Міністерства юстиції» від 07.08.99 № 1432;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі» від 08.11.00 № 1659;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ» від 15.05.00 № 798;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися підрозділами матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ» від 23.04.01 № 383;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.02 № 228.

Підпункт 7.11.9 п. 7.11 ст. 7

Цим п/п передбачено особливість оподаткування неприбуткових установ, які у разі перевищення доходів, отриманих протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених відповідними п/п 7.11.2—7.11.7, на кінець першого кварталу, наступного за звіт-ним року, перевищують 25 % реальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, зобов’язані сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30 % до суми такого перевищення.

Приклад розрахунку наведено в додатку до наказу ДПА України від 03.07.00 № 355 «Про затвердження порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)», зареєстрованого в Мін’юсті України 27.07.00 за № 8 451/4702.

П/п 7.11.10 п. 7.11 ст. 7

З метою оподаткування центральний податковий орган веде реєстр усіх неприбуткових установ, які звільняються від оподаткування згідно з положенням цієї статті. Порядок проведення державної реєстрації та правомірність виключення викладено в наказі ДПА України «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій (установ)» від 01.07.97, зареєстрованому в Мін’юсті України 06.07.97 за № 291/2095.

П/п 7.11.11 п. 7.11 ст. 7

При ліквідації неприбуткової установи необхідно керуватися наказом ДПА України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків» від 19.08.98 № 80, зареєстрованим у Мін’юсті України 16.03.98 за № 172/2612.

П/п 7.11.12 п. 7.11 ст. 7

Порядок обліку і подання звітності неприбутковими установами та виключення таких організацій з Реєстру викладено в таких нормативних актах:

 • Наказ ДПА України «Про затвердження форми Звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ та порядку її заповнення» від 11.07.97 № 233 (в редакції наказу ДПА України від 16.01.98 № 27), зареєстрованому в Мін’юсті України 06.08.97 за № 290/2094;
 • Наказ ДПА України «Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)» від 03.07.00 № 355, зареєстрованому в Мін’юсті України 27.07.00 за № 451/470.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування