Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) - Кириленко О.П.
Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) - Кириленко О.П.
<< Содержание < Предыдущая

Література

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 року. —К.: Видавництво Право. 1996.

2. Закон України Про підприємництво // Діло. 1998. №8.

3. Закон України Про підприємства в Україні // Діло. 1998. №10.

4. Закон України Про цінні папери і фондову біржу // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38.

5. Закон України Про господарські товариства // Діло. 1998. № 8.

6. Закон України Про пенсійне забезпечення // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 3.

7. Закон України Про державне мито // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 12.

8. Закон України Про єдиний митний тариф // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 19.

9. Закон України Про об'єднання громадян // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34.Ч

10.Закон України Про державний внутрішній борг України //

11. Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 41. 11.Закон України Про державну допомогу сім'ям з дітьми //

12. Відомості Верховної Ради Украї ни. — 1993. — № 5. 12.Закон України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №13.

13. Закон України Про аудиторську діяльність // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23.

14.Закон України Про Рахункову палату // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 24.

15.Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 29.

16.Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР" // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 26.

17.Закон України Про страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18.

18.Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45.

19.Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 51.

20.Закон України Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 15.

21.Закон України Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 16.

22.Закон України Про податок на додану вартість // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21.

23.Закон України Про місцеве самоврядування в Україні // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.

24.Закон України Про оподаткування прибутку підприємств //Діло. 1998. № 1.

25.Закон України Про Державний бюджет України на 2000 рік // Урядовий кур'єр. 2000. № 46.

26.Закон України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1997.— № 37.

27.Закон України Про збір на обов'язкове соціальне страхування // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №37.

28.Постанова Верховної Ради України Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (Бюджетна резолюція) //Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 35.

29.Декрет Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян // Діло. 1998. № 13.

30.Декрет Кабінету Міністрів України Про акцизний збір //Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10.

31.Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито //Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13.

32.Декрет Кабінету Міністрів України Про податок на промисел // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 19. 33.Декрет Кабінету Міністрів України Про місцеві податки і збори // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №30.

34.Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій» від 9.01.2000 р. // Урядовий кур'єр. 2000. № 9.

35.Указ Президента України Про Державне Казначейство України // Діло. — 1995. — № 43.

36.Указ Президента України Про заходи щодо реформування податкової політики // Урядовий кур'єр. — 1996. — 6 серпня.

37.Указ Президента України Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі // Діло. 1998. №4.

38.Указ Президента України Про Положення про Міністерство фінансів України // Офіційний вісник України. 1999. №35.

39.Указ Президента України від 18.08.1999 р. Про Основні напрями інвестиційної політики на 19992001 роки" // Урядовий кур'єр. 1999. №167.

40.Указ Президента України від 3.12.1999 р. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" // Урядовий кур'єр. 1999. №230.

41. Указ Президента України від 29.12.1999 р. Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні" // Урядовий кур'єр. 2000. №1.

42. Указ Президента України від 24.05.2000 р. Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року" // Урядовий кур'єр. 2000. №97.

43. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. К.: Вища шк., 1997. 383 с.

44. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. 2ге видання, виправлене та доповнене. Львів: Видво «Центр Європи», 1997. 576 с.

45. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. К.: Тво «Знання», КОО, 1999. 487 с.

46. Общая теория финансов: Учебник / Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и др.; Под ред. Л.А.Дробозиной. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. 256 с.

47. Програма «Україна2010». Розроблена на виконання розпорядження Президента України від 26 лютого 1998 р. № 43. К., 1999. 92 с.

48 .Статистичний щорічник України за 1998 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г.Осауленка; Відп. за вип. В.А.Головко. К.: Техніка, 1999. 576 с.

49. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 20002004 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік // Урядовий кур'єр. 2000. № 34. С. 512.

50. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. К.; НІОС, 2000. 400 с. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС