Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5. (0012) — спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників

що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів (абзац «д» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

Ст. 3 Закону України «Про підприємства в Україні» визначено, що підприємства можуть об’єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об’єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами.

Об’єднання діють на підставі договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, які входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають права юридичної особи і на них поширюється дія цього Закону.

Об’єднання є юридичною особою, може мати самостійний і зведений баланси, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Реєстрація об’єднання провадиться в порядку, встановленому цим Законом.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «д» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7) визначено, що до неприбуткових установ і організацій належать спілки, асоціації, інші об’єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів.

П. 1.32 ст. 1 зазначеного Закону під терміном «господарська діяльність» слід розуміти будь-яку діяльність особи, спрямовану на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь тієї чи іншої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

П/п 7.11.6 п. 7.11 ст. 7 цього Закону визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, що отримані у вигляді разових або періодичних внесків засновників та членів, пасивних доходів.

Приклад 1

Всеукраїнська асоціація працівників підприємств по виготовленню та реалізації окулярної оптики «Укроптика» являє собою асоціацію, створену для представлення інтересів засновників згідно зі ст. 3 Закону України «Про підприємства в Україні». Асоціація має статус юридичної особи і зареєстрована в органах державної податкової служби як неприбуткова організація відповідно до абзацу «д» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону.

«Укроптика» в І півріччі 2003 року отримала доходи:

добровільні внески (не підлягають оподаткуванню).

Приклад 2

Асоціація «Укрхолод» створена рішенням Загальних зборів уповноважених представників підприємств, які займаються виробництвом, впровадженням, сервісним обслуговуванням та ремонтом холодильної техніки та устаткування. Згідно зі своїм статутом асоціація має право отримувати та розпоряджатися одержаним прибутком, який може поділятися між засновниками, що суперечить вимогам абзацу «д» п/п 7.11.1 та 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 Закону. Таким чином, зазначена асоціація не може бути зареєстрована як неприбуткова організація.

Приклад 3

Житлово-будівельний кооператив (ЖБК) № 29 м. Києва здійснює експлуатацію жилого будинку на праві кооперативної власності і на основі самооплатності спеціальних фондів, які витрачаються на цілі відповідно до передбачених у статуті завданнями кооперативу. ЖБК зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «д» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону.

ЖБК № 29 за І півріччя 203 року отримало доходи:

— внески членів кооперативу за квартплату та комунальні послуги (не підлягають оподаткуванню);

— субсидії, що включаються до валових доходів і з урахуванням яких формується фінансовий результат (не підлягають оподаткуванню);

— банківські відсотки (не підлягають оподаткуванню).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна жилих будинків, яке перебуває у загальному користуванні» від 31.07.95 № 588 житлово-будівельні кооперативи повинні перереєструватися в Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Враховуючи викладене, реорганізовані ЖБК за умови дотримання положень абзацу «д» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону можуть бути визнані як неприбуткові. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС