Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Реєстрація неприбуткових установ

До Реєстру заносяться неприбуткові установи, які згідно із п. 7.11 ст. 7 Закону звільняються від сплати податку на прибуток.

Для внесення до Реєстру неприбуткова установа повинна подати (надіслати) до податкового органу за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1-РН згідно з додатком до цього Положення, а також копію статутних і установчих документів.

Державна податкова адміністрація України може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.

За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті рішення про:

— внесення неприбуткової установи до Реєстру;

— відмову внесення неприбуткової установи до Реєстру.

Реєстр неприбуткових установ ведеться згідно з чинним законодавством.

Класифікаційні дані формуються з використанням державних класифікаторів.

Економічні показники формуються на основі даних податкових органів.

Інформаційний фонд Реєстру включає такі види даних про неприбуткові установи:

 • ідентифікаційні — ідентифікаційний номер неприбуткової установи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ), а також назву, визначену статутом та вказану в довідці про включення такої неприбуткової установи до ЄДРПОУ;
 • класифікаційні — дані про галузеву, територіальну, відомчу підпорядкованість, форму власності, види діяльності та організаційно-правову форму господарювання; довідкові — дані про адресу, телефон неприбуткової установи, прізвища та ідентифікаційні номери (з Державного реєстру фізичних осіб) керівника, головного бухгалтера, засновників (інвесторів);
 • реєстраційні — дані про реєстрацію (ліквідацію) в органах місцевої державної влади та податковому органі;
 • економічні — дані, які характеризують фінансово-еконо­мічні показники господарської діяльності юридичної особи та справляння податку;
 • довідкові — дані про адресу, телефон неприбуткової установи, прізвища та ідентифікаційні номери (з Державного реєстру фізичних осіб) керівника, головного бухгалтера.

Розпорядником територіальних рівнів Реєстру є відповідні податкові органи в Автономній Республіці Крим, областях і містах Києві та Севастополі.

Державна податкова адміністрація України здійснює:

 • розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру, забезпечення організації обліку неприбуткових установ, що підлягають оподаткуванню:
 • присвоєння установам ознаки неприбуткової;
 • розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру;
 • виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з регіональних органів податкової служби, контроль достовірності та актуалізація даних, їх зберігання, захист, контроль права доступу тощо);
 • автоматизоване ведення бази Реєстру;
 • організацію взаємодії з базами даних Національного банку України, Міністерства статистики України, Державної митної служби України. Міністерства фінансів України та інших міністерств і відомств України;
 • розробку інструктивних, нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру.

Регіональні органи податкової служби здійснюють:

 • виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з місцевих органів податкової служби, контроль достовірності та актуалізація даних, захист, контроль права доступу тощо);
 • облік неприбуткових установ, які згідно з п. 7.11 ст. 7 Закону звільняються від сплати податку на прибуток, та розташовані на їх території;
 • передачу змін і доповнень до Реєстру в центральний податковий орган України;
 • взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів місцевої державної влади.

Місцеві органи податкової служби здійснюють:

 • прийом реєстраційних заяв, контроль повноти даних щодо відповідності нормативним і установчим документам;
 • обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів для передачі в регіональні органи податкової служби;
 • формування бази даних неприбуткових установ:
 • взаємодію з базами даних відповідних органів місцевої державної влади.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС