Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Терміни зберігання документів за їх видами

№статті

Вид документів

Термін зберігання документів

Примітка

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів

308

Бухгалтерські звіти й баланси організацій та пояснювальні записки до них: а) зведені річні б) річні в) квартальні

Пост.Пост.3 р.1

—10 р.3 р.2

1За відсутності річних — пост. 2За відсутності річних — 10 р.

309

Звіти з фінансування: а) зведені річні б) річні в) квартальні г) місячні

Пост.Пост.3 р.11 р.3

—10 р.3 р.21 р.4

1За відсутності річних — пост. 2За відсутності річних — 10 р. 3За відсутності річних і квартальних — пост. 4За відсутності річних і квартальних — 10 р.

310

Передатні, роздільні, ліквідаційні баланси й додатки, пояснювальні записки до них

Пост.

10 р.

 

311

Протоколи засідань комісій з розгляду й затвердження звітів і балансів: а) річних б) квартальних

Пост.3 р.1

10 р.3 р.2

1За відсутності річних — пост. 2За відсутності річних — 10 р.

312

Аналітичні таблиці з розробки й аналізу річних звітів і балансів

Пост.

5 р.

 

313

Листування про затвердження й уточнення балансів і звітів

3 р.

3 р.

 

314

Листування про строки подання бухгалтерської і фінансової звітності

1 р.

1 р.

 

Продовження табл.

№статті

Вид документів

Термін зберігання документів

Примітка

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів

315

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських та податкових записів (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і наклади з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.)

3 р.1

3 р.1

1Див. примітку до ст. 288

316

Особові рахунки:

а) робітників і службовців, студентів

б) одержувачів пенсій і державної допомоги

 

75 р. — «В»

5 р.1

 

75 р. — «В»

5 р.1

1Після завершення виплати допомоги і пенсій; для одноразо-вої допомоги — 1 р.

317

Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості (в тому числі на машинних носіях)

5 р.1

5 р.1

1За відсутності особових рахунків — 75 р.

318

Інвентарні картки та журнали обліку основних засобів

3 р.1

3 р.1

1Після ліквідації основних засобів

319

Довіреності на одержання грошових сум і товарно-ма-теріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності)

3 р.

3 р.

 

320

Гарантійні листи

3 р.

3 р.

 

Продовження табл.

№статті

Вид документів

Термін зберігання документів

Примітка

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів

321

Облікові регістри (Головна книга, журнали-орде-ри, розроблювальні таблиці та ін.)

3 р.1

3 р.1

1Див. примітку до ст. 288

322

Допоміжні й контрольні книги, журнали, картотеки, касові книги, оборотні відомості

3 р.1

3 р.1

1Див. примітку до ст. 288

323

Книги обліку депонованої за-робітної плати, журнали реєстрації виконавчих листів

3 р.

3 р.

 

324

Журнали, книги реєстрації рахунків, касових ордерів, довіреностей, платіжних доручень та ін.

3 р.

3 р.

 

325

Корінці, копії ордерів, рахунків, фактур, накладних, квитанцій, чекових книжок

3 р.1

3 р.1

1Див. примітку до ст. 288

326

Реєстри рахунків до оплати

3 р.1

3 р.1

1Див. примітку до ст. 288

327

Звіти, відомості про надходження, витрачання й залишки коштовних металів, алмазів і виробів з них

3 р.

3 р.

 

328

Відомості про використання кредитів:

а) річні

б) квартальні

3 р.1 р.

3 р.1 р.

 

Продовження табл.

№статті

Вид документів

Термін зберігання документів

Примітка

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів

329

Відомості про облік фондів, лімітів заробітної плати та контроль за їх розподілом, про розрахунки за перевитрати й заборгованості із заробітної плати, про відрахування із заробітної плати, із коштів соціального страхування, про оплату відпусток, вихідної допомоги та ін.

3 р.

3 р.

 

330

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію

3 р.1

3 р.1

1Див. примітку до ст. 288

331

Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки) про виплату допомоги, пенсій, оплату листків непрацездатності з Фонду соціального страхування

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

332

Виконавчі листи

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

333

Договори-зобов’язання за товари, одержані в кредит, листування з оформлення договорів-зобов’язань

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

Продовження табл.

№статті

Вид документів

Термін зберігання документів

Примітка

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів

334

Довідки, що подаються до бухгалтерії на оплату відпусток у зв’язку з навчанням, одержання пільг з податків та ін.

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

335

Документи (довідки, акти, зобов’язання, листування) щодо дебіторської заборгованості, розтрат, недостач, розкрадань

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

336

Документи (протоколи, акти, звіти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних фондів, нематеріальних активів, незавершеного будів-ництва

Пост.

До нової переоцінки (індексації)1

1Не менше 3 р.

337

Документи (акти, відомості) про переоцінку товарно-матеріальних цінностей

Пост.

3 р.

 

338

Паспорти будівель, споруд, обладнання

3 р.2

3 р.2

1Паспорти будівель, споруд — пам’ятників архітектури, які перебувають під охороною держави, — пост.

2Після ліквідації основних засобів

339

Спостережні справи з нагляду за будівлями й спорудами, що перебувають під охороною держави

Пост.

 

Продовження табл.

№статті

Вид документів

Термін зберігання документів

Примітка

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів

340

Листування про паспортизацію будівель і споруд

3 р.

3 р.

 

341

Документи (плани, звіти, листування) про проведення документальних ревізій і контрольно-ревізійної роботи

3 р.

3 р.

 

342

Акти документальних ревізій фінансово-господарсь-кої діяльності організацій, податкових та інших перевірок; документи (довідки, доповідні записки) до них

5 р.1

5 р.1

1Див. примітку до ст. 288

343

Листування про фінансо-во-господарську діяльність (про облік фондів, накладення і стягнення штрафів, прийом, здачу, списання матеріальних цінностей та ін.)

3 р.

3 р.

 

344

Акти перевірок каси, правильності стягнення подат-ків та ін.

3 р.

3 р.

 

345

Договори, угоди (господарські, операційні, трудові та ін.)

3 р.1

3 р.1

1Після закінчення строків дії договорів, угод.

Див. також примітку до ст. 288

346

Реєстри договорів

3 р.

3 р.

 


347

Договори про матеріальну відповідальність

5 р.1

5 р.1

1Після звільнення матеріально відповідальної особи

Закінчення табл.

№статті

Вид документів

Термін зберігання документів

Примітка

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів

в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів

348

Зразки підписів (матеріально відповідальних осіб)

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

349

Відомості про реєстрацію державних підприємств, установ, організацій, кооперативів, малих підприємств тощо

5 р.1

5 р.1

1Після ліквідації підприємств, установ, організацій

350

Розрахункові сплати внесків до різних фондів

3 р.

3 р.

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС