Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОДАТКИ

Додаток 1. Про Державне казначейство України

Указ Президента "Про Державне казначейство України"

З метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті України

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити Державне казначейство України при Міністерстві фінансів України.

Установити, що систему Державного казначейства України становлять Головне управління Державного казначейства України та його територіальні органи — управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділеннями у районах, містах і районах у містах.

Державне казначейство України фінансується за рахунок Державного бюджету України.

Державне казначейство України, його органи є юридичними особами, мають розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

2. Основними завданнями Державного казначейства України є:

організація виконання Державного бюджету України і здійснення контролю за цим;

управління наявними коштами Державного бюджету України, у тому числі в іноземній валюті, та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, установлених на відповідний період;

фінансування видатків Державного бюджету України;

ведення обліку касового виконання Державного бюджету України, складання звітності про стан виконання Державного бюджету України;

здійснення управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства;

Закінчення дод. 1

розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів;

розробка нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов’язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів.

3. Кабінету Міністрів України:

затвердити в місячний строк Положення про Державне казначейство України;

визначити розмір асигнувань на утримання Державного казначейства України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 1995 рік на утримання органів державної виконавчої влади;

вирішити у тримісячний строк організаційні питання щодо забезпечення умов діяльності Державного казначейства України, в тому числі про виділення у місті Києві приміщення для розміщення апарату Голов-ного управління Державного казначейства України;

утворити в місячний строк міжвідомчу робочу групу із залученням провідних учених і фахівців для розробки до 1 липня 1995 року механіз-му функціонування системи Державного казначейства України, його комп’ютеризації та підготовки пропозиції про внесення відповідних змін до законодавства України. Випробування цього механізму провести у місті Києві, Чернігівській області та на базі Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

виконавчим комітетам Київської міської та Чернігівської обласної Рад, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ужити відповідних організаційних та фінансових заходів щодо випробування механізму функціонування системи Державного казначейства України.

4. Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчим комітетам місцевих Рад забезпечити територіальні органи Державного казначейства України службовими приміщеннями та створити належні умови для їх роботи.

Президент України Л. Кучма

м. Київ

27 квітня 1995 року

№ 335/95
 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС