Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Додаток 5. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 17 травня 2002 року № 659

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ГРУП ВЛАСНИХ

НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ВИМОГ ЩОДО

ЇХ УТВОРЕННЯ ТА НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ

(із змінами, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України № 1508 (1508-2002-п) від 11.10.02)

З метою вдосконалення системи власних надходжень бюджетних установ Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання згідно з додатком а.

2. Державному казначейству внести до нормативно-правових актів з питань ведення обліку бухгалтерського фінансової звітності бюджетними установами та складання зміни, що випливають з цієї постанови.

3. Центральним органам виконавчої влади підготувати за погодженням з Міністерством фінансів і подати до 1 липня 2002 р. Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення або внесення змін до затверджених для відповідних галузей переліків платних послуг, які надаються бюджетними установами згідно з додатком б.

ПЕРЕЛІК ГРУП ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ВИМОГИ ЩОДО ЇХ УТВОРЕННЯ

ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ

1. Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання підготовлено виходячи з необхідності забезпечення належного складання державного та місцевих бюджетів, їх виконання і спрямовано на визначення єдиних підходів до утворення та використання власних надходжень бюджетних установ з урахуванням статей 29 і 69 Бюджетного кодексу України (2542-14) у частині зарахування до доходів державного бюджету плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок державного бюджету, до доходів місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок відповідних бюджетів, та статті 13 цього Кодексу (2542-14) у частині включення до спеціального фонду бюджету призначень на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень.

Продовження дод. 5

2. Власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи:

перша — плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

Цю групу утворюють надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законами та нормативно-правовими актами. Такі надходження мають постійний характер і обов’язково плануються у бюджеті.

Перша група поділяється на такі підгрупи:

1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, тобто це кошти, які надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ;

2) надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності.

До цієї підгрупи відносяться кошти, які отримують бюджетні установи від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень, тощо; квартирна плата та плата за гуртожиток; від працевикористання спецконтингенту; відрахування від заробітку або іншого доходу спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові та інші надані йому послуги тощо.

У разі створення для провадження господарської діяльності госпрозрахункових підрозділів, які мають статус юридичної особи, їх доходи та видатки не є власними надходженнями бюджетної установи і не включаються до спеціального фонду бюджету;

3) плата за оренду майна бюджетних установ.

Бюджетні установи отримують у повному обсязі плату за оренду майна, що їм належить, якщо інше не передбачено законом;

4) надходження бюджетних установ від реалізації майна.

До цієї підгрупи відносяться кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за здані як брухт і відходи чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи.

Надходження перших двох підгруп формуються за видами, визначеними переліками послуг, що можуть надаватися бюджетними установами за плату, затверджуваними Кабінетом Міністрів України для відповідної галузі. Такі переліки складаються відповідно до груп власних надходжень із зазначенням конкретних напрямів використання коштів, які отримують бюджетні установи за надання цих послуг. Відповідальними за складання переліків визначаються центральні органи виконавчої влади, що є провідними у відповідній галузі;

Продовження дод. 5

друга група — інші джерела власних надходжень бюджетних установ.

Цю групу утворюють кошти, перераховані бюджетним установам для виконання окремих доручень, а також благодійні внески, гранти та дарунки. Такі кошти не мають постійного характеру і плануються лише у випадках, що попередньо визначені рішеннями Кабінету

Міністрів України, укладеними угодами, в тому числі міжнародними, календарними планами проведення централізованих заходів тощо.

Друга група поділяється на такі підгрупи:

1) благодійні внески, гранти та дарунки.

До цієї підгрупи відносяться всі види добровільної безповоротної та безоплатної допомоги як передача будь-яких видів майна, благодійні внески, гранти та дарунки, у тому числі внески від спонсорів та меценатів.

Гранти надаються на безповоротній основі та спрямовуються на реалізацію цілей, визначених програмою їх надання, проектом міжнародної технічної допомоги тощо;

2) кошти, які отримують бюджетні установи для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ.

До цієї підгрупи відносяться також інвестиції, які згідно із законодавством надходять до бюджетних установ, у тому числі на спорудження житлових будинків.

3. Власні надходження бюджетних установ використовуються відповідно до закону про державний бюджет чи рішення про місцевий бюджет за такими напрямами:

а) перша група:

підгрупа 1 — на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням зазначених у підгрупі послуг;

підгрупа 2 — на організацію зазначених у підгрупі видів діяльності, а також на господарські видатки бюджетних установ;

підгрупа 3 — на утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ;

підгрупа 4 — на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, на покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти, на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням відходів і брухту, а також на господарські потреби бюджетних установ.

б) підгрупа 2 другої групи — за спеціально визначеними напрямами у разі надходження таких коштів.

Закінчення дод. 5

СПИСОК

ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,

ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ПЕРЕЛІКІВ ПОСЛУГ,

ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ

Назва центрального органу виконавчої влади

Галузь

Міністерство внутрішніх справ

охорона та забезпечення громадського порядку, протипожежний захист

Міністерство закордонних справ

зовнішньополітична діяльність

Держкомінформполітики

інформаційна політика, телебачення і радіомовлення

Міністерство культури

культура і мистецтво

Міністерство оборони

військова оборона

Міністерство освіти і науки

освіта і наука

Міністерство охорони здоров’я

охорона здоров’я

Міністерство праці та соціальної політики України

трудові відносини, соціальний захист та соціальне забезпечення

Міністерство агропромислової політики

сільське господарство

Держкомстат

статистична діяльність

Міністерство надзвичайних ситуацій

цивільна оборона

Державний комітет у справах сім’ї та молоді

сім’я та молодь

Міністерство економіки, Антимонопольний комітет, Міністерст­во фінансів

державне управління

Державний комітет з питань фізичної культури та спорту

фізична культура і спорт

Держкомзв’язку

зв’язок та інформатизація

Державний департамент з питань виконання покарань

кримінально-виконавча система

Держкомархівів

архівна справа

Інші центральні органи виконавчої влади

відповідна галузь 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування