Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.3. Класифікація господарських засобів і джерел їх фінансування

Засоби господарства групуються:

 • за напрямками використання і видами;
 • за джерелами утворення (фінансування).

За напрямками використання вони поділяються на такі, що використовуються в сфері виробництва, у сфері обігу та у невиробничій сфері.

У свою чергу господарські засоби кожного напрямку класифікуються в залежності від своєї функціональної ролі. Так, засоби виробництва поділяються на засоби праці та предмети праці.

Ознакою засобів праці виступають такі функції:

 • багаторазове використання їх людиною для виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг);
 • створення умов, без яких неможливий процес виробництва. Засоби праці завдяки цим ознакам вважаються основними засобами господарства.

За видами засоби праці можна поділити на такі групи:

 • будівлі та споруди;
 • машини та устаткування;
 • інструменти;
 • транспортні засоби;
 • обчислювальна техніка;
 • господарський інвентар.

На відміну від засобів праці ознакою предметів праці є їхня участь і повне використання лише в одному виробничому циклі.

За видами предмети праці поділяють на такі групи:

 • сировина та основні матеріали;
 • допоміжні матеріали;
 • паливо;
 • запасні частини;
 • напівфабрикати;
 • тара і тарні матеріали;
 • незавершене виробництво.

Засоби у сфері обігу поділяються на:

 • предмети обігу (готова продукція, товари відвантажені та ін.),
 • грошові кошти та їх еквіваленти (каса, поточний рахунок тощо),
 • кошти в розрахунках (дебіторська заборгованість, векселі отримані і т. ін.)
 • засоби, що обслуговують обіг (торговельно-складські будівлі, устаткування та інвентар).

Засоби невиробничої сфери включають будівлі, устаткування та інвентар культурного-побутового призначення та охорони здо­ров’я. За джерелами утворення засоби господарства поділяються на власний капітал та зобов’язання.

Власний капітал включає статутний капітал, резерви, додатковий вкладений капітал, нерозподілений прибуток тощо.

Зобов’язання складаються з кредитів, кредиторської заборгованості, зокрема перед постачальниками, та зобов’язань перед бюджетом, з оплати праці, страхування тощо. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн