Главная  - Финансы  - Книги  - Міжнародні фінанси - Петрашко Л. П.
Міжнародні фінанси - Петрашко Л. П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕМА 12. УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Показники діяльності банківської системи України*2 [10, с. 76],Ukraine’s banking system activity indicators

*2: {За даними Національного банку України.}

 

 

1992

1994

1995

1996

1998

1999

2000

2001

Емісія готівки до попереднього періоду, %

...

622

300

148

117

133

135

151

Грошова маса (МЗ), млн грн*3

25

3216

6930

9364

15705

22070

32087

45555

до попереднього періоду, %

11разів

7 разів

213

135

125

141

145

142

Норматив обов’язкового резервування коштів комерційних банків у НБУ, %*4

10

15

15

15

16,5

17

15

6-14

Облікова ставка НБУ (середньозважена), %

 

 

 

 

 

 

 

 

встановлена

803

225,9

131

62,3

61,6

50,0

30,6

19,7

фактична

124,9

82,1

51,8

52,7

44,0

29,6

20,2

на кредитних аукціонах

264

83

52,6

за ломбардними кредитами

110

64,4

54,4

61,1

30,9

за операціями РЕПО

54,1

59,7

28,0

22,0

за іншими механізмами

115,2

60,4

41,0

47,8

33,0

21,0

овернайт

20,4

на тендері

16,5

Процентні ставки комерційних банків у національній валюті, %

 

 

 

 

 

 

 

 

за кредитами

76

201,7

107,1

77

54,5

53,4

40,3

31,9

за депозитами

68

171

612

34,3

223

20,7

13,5

11,2

Заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками, млн. грн*5.

27

1558

4078

5452

8873

11787

19121

27792

до попереднього періоду, %

28 разів

4 рази

262

134

122

133

162

145

Кошти підприємств, організацій та населення в комерційних банках, млн грн

20

2422

4287

5145

8278

12156

18585

25485

до попереднього періоду, %

1000

686

177

120

130

147

153

137

*3: {До 1995 р. обліковувалася М2.}

*4: {У кінці року.}

*5: {З урахуванням кредитних вкладень в іноземній валюті.}

Закінчення табл. < td width="34">

294

 

1992

1994

1995

1996

1998

1999

2000

2001

Вклади населення, млн грн

2,5

214

616

1227

3089

4283

6580

11083

у національній валюті, млн грн

2,5

214

505

951

1824

2168

3314

6368

до попереднього періоду, %

208

713

236

189

113

119

153

192

в іноземній валюті, млн грн

111

276

1265

2115

3266

4715

до попереднього періоду, %

249

185

167

154

144

Первинний ринок державних цінних паперів

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяги продажу, тис. шт.

31474

117153

46847

20389

1271

сума коштів, залучених до бюджету, млн грн

304

3063

8164

3842

1892

1190

Індекси офіційного курсу національної валюти до 1 долара США до попереднього періоду, разів

8,263

1,722

1,053

1,805

1,522

1,042

0,975

Результат фінансової діяльності банків за рік, млн грн

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи

1825

3409

3774

5706

6923

7491

8520

витрати

1193

2275

2698

5257

6410

7520

7990

чистий прибуток (– збиток)

632

1134

1076

449

513

–29

530

 

Кредитування банками України [10, c. 78](залишки заборгованості в кінці року, млн грн),Credit issued by Ukraine’s banks

 

1992

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Разом

45

8471

11262

13158

16663

21812

30138

38705

У валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

національній

42

6173

7672

8768

8747

9408

13918

19220

іноземній

3

2298

3590

4390

7916

12404

16220

19485

Національний банк*

18

4393

5805

5851

7732

9908

10894

10715

У валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

національній

18

3144

3569

3569

3572

3583

3588

3595

іноземній

1249

2236

2282

4160

6325

7306

7120

Комерційні банки

27

4078

5457

7307

8931

11904

19244

27990

У валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

національній

24

3029

4103

5199

5175

5825

10330

15625

іноземній

3

1049

1354

2108

3756

6079

8914

12365

* Без урахування рефінансування комерційних банків.

Офіційний курс національної грошової одиниці до іноземних валют, встановлений Національним банком України [10, с. 80],Official exchange rates set by the National Bank of Ukraine, end of year

 

(у кінці року)

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

крб

грн

1 австрійський шилінг

56

1052

9400

17790

0,1727

0,1506

0,2912

0,3808

0,3675

0,3394

1 фунт стерлінгів

961

18797

161210

77020

3,1913

3,1599

5,7315

8,4290

8,1026

7,6739

1 німецька марка

394

7398

66130

125150

1,2149

1,0597

2,0484

2,6793

2,5855

2,3875

1 долар США

638

12610

104200

179400

1,889

1,899

3,427

5,2163

5,4345

5,2985

1 французький франк

116

2172

19130

36610

0,3601

0,3167

0,6108

0,7989

0,7709

0,7119

1 японська єна

51

1132

10390

17410

0,1629

0,1466

0,2971

0,5101

0,4730

0,4049

1 екю

771

14309

126230

235820

2,3626

2,0959

4,0133

5,2403

5,0568

4,6696

1 СПЗ

17476

151140

266740

2,7166

2,551

4,8162

7,1455

7,0807

6,6529

100 російських рублів

456

2940

3870

10 російських рублів

—-

3,40

3,19

1,66

1,93

1,93

1,76

Окремі показники діяльності комерційних банків України [10, с. 80],Selected indicators for Ukraine’s commercial banks

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Кількість банків за реєстром — разом

230

229

227

214

203

195

189

державні

2

2

2

2

2

2

2

акціонерні товариства

169

177

184

178

173

167

162

товариства з обмеженою відповідальністю

59

50

41

34

28

26

25

Кількість банків, у які залучено іноземний капітал,зокрема з залученням 100 % іноземного капіталу

121

142

226

289

308

317

286

Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

134

146

157

161

153

149

149

Крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію на здійснення валютних операцій

4

2

2

2

1

1

1

Сплачений статутний фонд діючих комерційних банків у гривневому еквіваленті, млн грн

541

1098

1560

2107

2914

3666

4576

Кількість ліквідованих банків у зв’язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин (за рік)

1

11

10

16

11

9

9

Кількість банків, у яких відкликано ліцензію на здійснення валютних операцій у зв’язку з порушенням банківського законодавства (за рік)

7

26

5

9

9

3

Вартість цінних паперів [10, с. 81],Value Of securities

(на початку року)

 

1993, млрд крб.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

млн грн

Разом

4557,8

1994,6

5103,8

12320,0

21909,8

34406,2

52950,8

67483,1

Акції

15,8

775,3

2814,7

8908,3

15010,9

21610,9

35092,9

42095,2

Облігації

2914,9

63,9

612,2

1248,1

1020,8

771,9

650,0

1315,5

Казначейські зобов’язання

1206,5

52,8

76,5

29,6

Ощадні сертифікати

407,7

289,7

283,3

136,8

246,1

916,2

743,0

2305,9

Векселі

550,5

780,4

1359,2

4704,2

9800,8

14863,0

20102,0

Інші цінні папери

12,9

262,4

536,7

638,0

927,8

1306,4

1601,9

1664,5

Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2001 р. [10, с. 273], Foreign direct investment in Ukraine in 2001

 

(млн дол. США)

 

Разом

Зокрема

з країн СНД та Балтії

з інших країн світу

Сукупний капітал нерезидентів в Україні (на початку року)

3875,0

344,0

3531,0

Збільшення капіталу нерезидентів

813,6

26,6

787,0

за рахунок:грошових внесків

540,7

13,4

527,3

внесків у формі цінних паперів

7,0

7,0

внесків за рахунок скасування боргу

12,8

1,8

11,0

реінвестування доходів

1,5

1,5

внесків у формі рухомого й нерухомого майна

231,0

11,0

220,0

внесків у формі нематеріальних активів

2,9

0,2

2,7

переоцінки капіталу

0,5

0,2

0,3

інших форм здійснення інвестицій

17,2

0,0

17,2

Зменшення капіталу нерезидентів

267,4

4,4

263,0

за рахунок:вилучення грошових, майнових та інших внесків

201,6

2,6

199,0

втрат капіталу

11,9

0,0

11,9

інших форм вилучення капіталу

53,9

1,8

52,1

Курсова різниця

15,0

0,2

14,8

Скупний капітал нерезидентів в Україні (в кінці року)

4406,2

366,0

4040,2

Прямі інвестиції в Україну ЗА країнаМИ [10, с. 273],Foreign direct investment in Ukraine, by country

(на початку року, млн дол. США)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Разом

483,5

896,9

1438,2

2063,6

2810,7

3281,8

3875,0

4406,2

США

96,6

183,3

263,0

385,0

511,3

589,5

639,5

730,9

Кіпр

28,5

51,5

86,1

126,3

149,6

211,2

377,7

478,0

Сполучене Королівство

33,8

53,9

100,3

151,4

201,3

246,1

312,0

420,4

Нідерланди

11,8

46,5

119,6

213,1

270,2

302,9

362,2

370,2

Російська Федерація

19,1

50,0

106,2

152,6

187,2

287,9

286,6

295,1

Німеччина

101,3

156,9

66,5

179,2

229,6

228,5

240,9

249,5

Віргінські острови (Бриг.)

0,8

5,0

21,3

37,6

86,7

156,6

192,8

248,2

Швейцарія

21,3

38,4

49,7

80,5

90,7

133,0

163,3

193,1

Корея, Республіка

0,1

7,8

16,8

186,2

171,2

170,4

170,4

Австрія

8,2

16,4

21,5

44,8

77,9

87,9

124,5

144,1

Швеція

3,6

19,1

22,1

40,8

59,1

64,8

77,1

88,4

Ірландія

14,2

25,2

31,5

42,5

61,5

56,2

90,5

85,8

Італія

14,6

19,2

31,4

51,5

60,4

69,9

72,2

81,6

Ліхтенштейн

1,7

19,3

96,6

111,4

104,1

84,1

75,3

75,9

Польща

13,1

20,5

25,4

37,1

45,7

54,5

62,8

69,3

Угорщина

13,7

20,0

26,4

35,7

41,8

45,0

51,9

58,0

Канада

14,8

19,4

23,5

35,6

52,0

57,8

57,5

52,1

Інші країни

86,4

152,2

239,3

321,7

395,4

434,7

517,8

595,2

Прямі інвестиції з України у 2001 p. [10, с. 275],Direct Ukrainian investment abroad in 2001

(тис. дол. США)

 

Разом

Зокрема

у країни СНД та Балтії

в інші країни світу

Сукупний капітал резидентів в економіці інших країн (на початку року)

170342,8

70806,0

99536,8

Збільшення капіталу резидентів

25995,4

21970,4

4025,0

за рахунок:грошових внесків

7849,4

3824,4

4025,0

внесків у формі цінних паперів

250,0

250,0

внесків за рахунок скасування боргу

реінвестування доходів

внесків у формі рухомого й нерухомого майна

17799,2

17799,2

внесків у формі нематеріальних активів (придбання юридичних прав, ноу-хау тощо)

переоцінки капіталу

інших форм здійснення інвестицій

96,8

96,8

Зменшення капіталу резидентів

33988,7

230,7

за рахунок:вилучення грошових, майнових та інших внесків

4304,7

4,2

33758,0

втрат капіталу

29124,7

0,1

4300,5

інших форм вилучення капіталу

559,3

226,4

29124,6

Курсова різниця

4820,7

4673,7

332,9

Сукупний капітал резидентів в економіці інших країн (у кінці року)

157528,8

87872,0

147,0696563

Прямі інвестиції з України ЗА країнаМИ [10, с. 275],Direct Ukrainian investment abroad, by country

(нa початок року, тис. дол. США)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Разом

20253,9

84116,2

97416,9

127502,4

97474,0

98482,3

170342,8

157528,8

Російська Федерація

4192,3

52095,5

47579,2

38195,7

16743,8

16409,7

68120,2

84887,5

Панама

2000,0

5,0

43039,0

43039,0

46127,0

46833,0

18949,0

В’єтнам

22962,3

23108,7

16308,7

16385,6

17003,4

16822,3

Іспанія

13834,9

13834,9

Китай, CAP Гонконг

469,1

469,1

5400,0

5400,0

Швейцарія

8036,8

8099,7

7887,7

7415,8

6998,5

6567,8

6487,8

3345,7

Кіпр

2358,8

2360,8

2360,8

2360,8

2358,8

2358,8

2358,8

Греція

622,6

622,6

1569,8

1598,5

1569,8

Естонія

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

Грузія

0,0

6099,3

3753,5

4156,6

1489,0

935,6

883,1

838,9

Індія

187,0

173,7

160,4

156,3

833,0

801,9

США

1604,9

1423,8

5299,0

1530,7

1530,7

914,3

700,5

700,5

Австрія

948,2

1617,2

1358,7

1180,0

1256,8

1087,0

695,4

658,8

Інші країни

4371,7

9321,9

4923,7

4618,8

5394,6

4401,3

4494,2

6260,7

Валовий внутрішній продукт у поточних цінах [10, с. 577],GDP at current prices

(млрд екю/євро)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

ЄС

6588,4

6919,9

7288,0

7630,8

8017,5

8523,9

8813,3

Австрія

179,8

182,4

181,6

188,6

196,7

204,8

209,9

Бельгія

211,7

212,7

216,4

224,3

235,5

248,3

256,9

Греція

89,9

98,0

107,1

109,0

118,0

123,0

130,4

Данія

137,8

144,2

149,2

154,1

163,2

173,9

181,4

Ірландія

50,9

57,6

70,6

77,2

89,0

103,5

115,4

Іспанія

446,9

480,5

495,6

525,4

565,5

608,8

648,9

Італія

839,0

971,1

1030,0

1068,9

1108,5

1164,8

1216,6

Люксембург

13,8

14,3

15,6

16,9

18,4

20,6

22,0

Нідерланди

317,3

324,5

332,7

351,6

373,7

401,1

430,3

Німеччина

1880,2

1878,2

1863,5

1916,4

1974,3

2025,5

2063,0

Португалія

82,7

88,6

94,2

100,7

108,2

115,3

121,8

Сполучене Королівство

867,7

936,6

1171,6

1271,1

1368,2

1550,1

1593,2

Фінляндія

98,9

100,5

108,1

115,3

120,5

131,2

135,1

Франція

1188,1

1224,6

1241,1

1297,6

1350,2

1404,8

1454,1

Швеція

183,6

206,3

210,81

213,7

227,6

248,5

234,2

Україна

35,1

44,2

37,1

29,7

34,4

201,9

Резервні активи органів грошово-кредитного регулювання (без золота) [10, с. 604],Reserved assets of monetary authorities (excluding gold)

(в кінці періоду, млрд дол. США)

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Австралія

11,29

11,90

14,48

16,85

14,64

21,21

18,12

17,96

Австрія

16,82

18,73

22,86

19,74

22,43

15,12

14,32

12,51

Аргентина

14,33

14,29

18,10

22,32

24,75

26,25

25,15

Бельгія

13,88

16,18

16,95

16,19

18,27

10,94

9,99

11,27

Бразилія

37,07

49,71

58,32

50,83

42,58

34,80

32,49

Данія

9,06

11,02

14,14

19,12

15,26

22,29

15,11

Індія

19,70

17,92

20,17

24,69

27,34

32,67

37,90

Італія

32,27

34,91

45,95

55,74

29,89

22,42

25,57

24,42

Канада

12,29

15,05

20,42

17,82

23,31

28,13

31,92

33,96

Китай

52,91

75,38

107,04

142,76

149,19

157,73

168,28

Корея, Республіка

25,64

32,68

34,04

20,37

51,97

73,99

93,13

102,75

Мексика

5,28

16,85

19,43

28,80

31,80

31,78

35,51

Закінчення табл.

r

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Нідерланди

34,53

33,71

26,77

24,87

21,42

10,10

9,64

9,03

Німеччина

77,36

85,01

83,18

77,59

74,02

61,04

56,89

51,31

Норвегія

19,03

22,52

26,52

23,40

18,61

20,40

20,16

15,49

Польща

5,84

14,77

17,84

20,41

26,43

24,53

26,56

25,65

Російська Федерація

3,98

14,38

11,28

12,89

7,80

8,46

24,26

32,54

Сполучене Королівство

41,01

42,02

39,90

32,32

32,21

35,87

43,89

37,28

США

63,28

74,78

64,04

58,91

70,71

60,50

56,60

57,63

Туреччина

7,17

12,44

16,44

18,66

19,49

23,35

22,49

...

Угорщина

6,74

11,97

9,72

8,41

9,32

10,95

11,19

10,73

Україна

0,65

1,05

1,96

2,34

0,76

1,05

1,35

2,96

Фінляндія

10,66

10,04

6,92

8,42

9,69

8,21

8,46

7,98

Франція

26,26

26,85

26,80

30,93

44,31

39,70

37,04

31,75

Швеція

23,25

24,05

19,11

10,82

14,10

15,02

14,86

...

Японія

125,86

183,25

216,65

219,65

215,47

286,92

354,90

395,16

Золоті запаси органів грошово-кредитного регулювання [10, с. 605],Gold reserves of monetary authorities

(в кінці періоду, млн тройських унцій)

< /tr>

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Австралія

7,90

7,90

7,90

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

Австрія

18,34

11,99

10,75

7,87

9,64

13,10

12,14

11,17

Аргентина

4,37

4,37

4,37

0,36

0,36

0,34

0,02

0,02

Бельгія

25,04

20,54

15,32

15,32

9,52

8,30

8,30

8,30

Бразилія

3,71

4,58

3,69

3,03

4,60

3,17

1,89

1,0

Данія

1,63

1,65

1,66

1,69

2,14

2,14

2,14

2,14

Індія

11,80

12,78

12,78

12,74

11,49

11,50

11,50

11,50

Італія

66,67

66,67

66,67

66,67

83,36

78,83

78,83

78,83

Канада

3,89

3,41

3,09

3,09

2,49

1,81

1,18

1,05

Китай

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

Корея, Республіка

0,33

0,33

0,33

0,34

0,44

0,44

0,44

0,44

Мексика

0,43

0,51

0,26

0,19

0,22

0,16

0,25

0,23

Закінчення табл.

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Нідерланди

34,77

34,77

34,77

27,07

33,83

31,57

29,32

28,44

Німеччина

95,18

95,18

95,18

95,18

118,98

111,52

111,52

111,13

Норвегія

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

Польща

0,47

0,47

0,47

0,90

3,31

3,31

3,31

3,31

Російська Федерація

8,42< /p>

9,41

13,49

16,30

14,74

13,33

12,36

13,60

Сполучене Королівство

18,44

18,43

18,43

18,42

23,00

20,55

15,67

11,42

США

261,73

261,70

261,66

216,64

261,61

261,67

261,61

262,00

Туреччина

3,82

3,75

3,75

3,75

3,75

3,74

3,74

3,74

Угорщина

0,11

0,11

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Україна

00,4

0,05

0,03

0,06

0,11

0,16

0,45

0,48

Фінляндія

2,00

1,60

1,60

1,60

2,00

1,58

1,58

1,58

Франція

81,85

81,85

81,85

81,89

102,37

97,24

97,25

97,25

Швеція

6,07

4,70

4,70

4,72

4,72

5,96

5,96

5,96

Японія

24,23

4,23

24,23

24,23

24,23

24,23

24,55

24,60

ДИНАМІКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ*6 [12, с. 350—351]

*6: {За даними НБУ.}

(млн дол. США)

Статті платіжного балансу

1995

1996

1997

1998

1999

Рахунок поточних операцій

–1152

–1185

–1335

–1296

834

Баланс товарів та послуг

–1190

–1122

–1536

–1207

997

Експорт товарів та послуг

17 090

20 346

20 355

17 621

16 234

Імпорт товарів та послуг

–18 280

–21 468

–21 891

–18 828

–15 237

Баланс товарів

–2 702

–4 296

–4 205

–2 584

–482

Експорт товарів

14 244

15 547

15 418

13 699

12 463

Імпорт товарів

–16 946

–19 843

–19 623

–16 283

–12 945

Баланс послуг

1512

3174

2669

1377

1479

Експорт послуг

2846

4799

4937

3922

3771

Транспорт:

2152

4033

4029

3222

3073

залізничний

103

307

429

392

346

морський

617

631

510

451

461

повітряний

115

140

182

218

219

інший

1317

2955

2908

2161

2047

Подорожі

191

230

270

315

327

Будівельні послуги

31

42

50

41

34

Фінансові послуги

76

26

33

23

19

Послуги зв’язку

176

125

114

102

99

Інші послуги

220

343

441

219

219

Імпорт послуг

–1334

–1625

–2268

–2545

–2292

Транспорт:

–454

–424

–476

–487

–358

залізничний

–100

–133

–203

–202

–132

морський

–110

–137

–91

–94

–70

повітряний

–52

–118

–136

–126

–108

інший

–192

–36

–46

–65

–48

Продовження табл.

Статті платіжного балансу

1995

1996

1997

1998

1999

Подорожі

–210

–308

–305

–340

–364

Будівельні послуги

–36

–109

–192

–196

–243

Фінансові послуги

–98

–42

–80

–90

–83

Послуги зв’язку

–212

–119

–115

–131

–117

Інші послуги

–324

–623

–1100

–1301

–1127

Доходи (сальдо)

–434

–572

–644

–871

–869

надходження

247

103

158

122

98

виплати

–681

–675

–802

–993

–967

Поточні трансферти (сальдо)

472

509

845

782

706

надходження

557

619

942

868

754

виплати

–85

–110

–97

–86

–48

Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

878

946

2120

2106

120

Рахунок операцій із капіталом

6

5

0

–3

–10

Капітальні трансферти

6

5

0

–3

–10

Фінансовий рахунок

872

941

2120

2109

130

Прямі інвестиції

257

526

581

747

489

в Україну

267

521

623

743

496

з України

–10

5

–42

4

–7

Портфельні інвестиції

4

198

1603

47

62

зарубіжні цінні папери

–12

–1

–2

–2

–1173

вітчизняні цінні папери

16

199

1605

49

–138

Інші інвестиції

1099

1090

319

–9

–1

Активи

–1574

–821

–1583

–1321

440

Кредити короткострокові

12

–159

–319

–12

153

Дебіторська заборгованість

–202

–415

154

–210

–152

Інший короткостроковий капітал

–1044

–498

–710

–1065

–1334

Валюта й депозити

–340

251

–708

–34

–112

Пасиви

2673

1911

1902

1312

1302

Середньострокові та довгострокові кредити

3506

1140

1025

130

–14 348

Закінчення табл.

Статті платіжного балансу

1995

1996

1997

1998

1999

гарантовані

3474

1037

766

–63

48

одержані

4491

1745

1635

1161

1182

погашені (графік)

–1 017

–708

–869

–1224

–1134

негарантовані

32

103

259

193

–191

одержані

70

206

315

630

623

погашені (графік)

–38

–103

–56

–437

–814

Кредити короткострокові

220

193

–40

–173

70

Кредиторська заборгованість

614

131

865

1516

1155

Інший короткостроковий капітал

–2171

75

63

–70

225

Валюта й депозити

504

372

–11

–91

–5

Резервні активи

–488

–873

–383

1324

–283

Валюта й депозити

–446

–916

–507

1432

–395

Спеціальні права запозичення

17

94

–5

–108

112

Цінні папери

–59

–51

129

0

0

Помилки та недогляди

274

239

–785

–810

–954

Баланс

0

0

0

0

0

МІЖНАРОДНА ЛІКВІДНІСТЬ УКРАЇНИ [12, с. 355]

(млн дол. США, у кінці періоду)

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Загальна сума резервів, за винятком золота

СДР

Резервна позиція у Фонді

Іноземна валюта

650,7

180,6

470,1

1050,6

144,3

906,3

1960,0

67,2

1892,8

2341,1

71,1

2270,0

761,3

182,4

578,9

1046,4

65,7

980,7

Золото (млн тройських унцій)

0,0360

0,0470

0,0316

0,0613

0,1100

0,1624

Золото (за національною оцінкою)

13,7

18,3

11,6

17,7

31,6

47,2

Органи грошово-кредитногорегулювання:

інші активи

4,3

2,5

2,3

0,0

235,9

104,9

Органи грошово-кредитного регулювання:

інші пасиви

7,3

22,1

36,6

67,6

175,6

172,4

Депозитні банки

активи

пасиви

1406,3

724,8

1044,3

302,0

942,1

344,4

963,1

949,9

906,8

507,2

849,2

338,7

Література

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради. — 2001. —№ 5—6. — Ст. 30 (зі змінами, внесеними ВРУ від 10 січ. 2002 р. № 2922-ІІІ).

2. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лют. 1993 р. № 15—93 // Відомості Верховної Ради. — 1993. — № 17. — Ст. 184.

3. Про порядок регулювання та аналізу діяльності комерційних банків: Інструкція, затв. постановою Правління Національного банку України від 14 квіт. 1998 р. № 141.

4. Правила випуску та обігу валютних деривативів: Затв. постановою Правління Національного банку України від 7 лип. 1997 р. № 216.

5. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затв. постановою Правління Національного банку України від 18 берез. 1999 р. № 127 (зі змінами та доповненнями, унесеними постановами Правління Національного банку України від 24 берез. 1999 р. № 139 та від 15 верес. 1999 р. № 456).

6. Порядок купівлі фізичними особами-резидентами іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України: Затв. постановою Правління Національного банку України від 23 верес. 1996 р. № 245.

7. Положення про порядок застосування ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лют. 1993 р. № 15—93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»: Затв. постановою Правління Національного банку України від 4 лип. 1997 р. № 212.

8. Про впорядкування операцій на міжбанківському валютному ринку України: Постанова НБУ від 16 квіт. 2002 р. № 140.

9. Про внесення змін та доповнень до Положення про валютний контроль: Постанови НБУ від 14 берез. 2001 р. № 106 та від 19 груд. 2001 р. № 530 .

10. Статистичний щорічник України за 2001 рік / За ред. О. Г. Осауленка. — К.: Техніка, 2002. — 644 с.

11. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 2-ге вид., перероб. й допов. — К.: Знання: КОО, 1999. — 305 с.

12. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. — К.: Основи, 2001. — С. 263—309, 358—411.

13. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1997. — С. 177—206.

14. Правове регулювання кредитних відносин в Україні: Зб. нормат. актів. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 416 с.

15. Україна та світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002. — 470 с.

16. Фінансові санкції за законодавством України: Зб. нормат. актів / Відп. ред. В. С. Ковальський. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 416 с.

План семінарських занять

1. Національна система валютного регулювання та контролю.

2. Еволюція розвитку валютного ринку України.

3. Оцінка позицій платіжного балансу України.

4. Міжнародне кредитування та фінансування України.

5. Інвестиції та Україна.

6. Зовнішній борг України в системі світової заборгованості.

7. Проблеми участі України в міжнародних фінансових інститутах.

Запитання для перевірки знань

1. Які можливості для роботи на фінансових ринках відкриті перед резидентами та нерезидентами України?

2. Які ви знаєте етапи розвитку валютного ринку України?

3. Визначте сальдо платіжного балансу України за останні роки.

4. Які інститути та в яких розмірах кредитують та фінансують Україну?

5. Оцініть динаміку інвестицій резидентів та нерезидентів.

6. Визначте структуру зовнішнього боргу України.

7. Оцініть динаміку зовнішньої заборгованості України.

8. Назвіть проблеми участі України в міжнародних фінансових інститутах.

Самостійна робота студентів

Студентам пропонується підготувати реферати та зробити на їхній основі доповіді за такими темами:

1. Система валютного регулювання та контролю України.

2. Міжнародне кредитування та фінансування України

3. Інвестиції резидентів та нерезидентів.

4. Зовнішній борг України в системі світової заборгованості.

5. Проблеми участі України в міжнародних фінансових інститутах. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування