Главная - Финансы - Книги - Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
<< Содержание < Предыдущая

9.2. План доходів і видатків

План доходів і видатків є першим фінансовим документом фінансового плану. Він характеризує загальні суми очікуваних доходів фірми та її витрат за певний період.

План доходів і видатків складається для унаочнення результативності майбутньої діяльності фірми з погляду її прибутковості, можливостей виживання та активного господарювання.

Форму плану доходів і видатків, відповідно на перший, другий і третій роки функціонування фірми наведено в табл. 9.1 і 9.2.

Логіка опрацювання плану доходів і видатків (рис. 9.1) передбачає визначення загальної суми продажу продуктів фірми, від якої поступово відраховуються різні види витрат фірми і в результаті обчислюються: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток до сплати податків, чистий прибуток.

План доходів і видатків складається в певній послідовності.

 1. Визначаються відповідні середні показники в галузі, до якої належить даний бізнес. Середньогалузеві показники є орієнтиром як для складання плану доходів і видатків, так і для контролю за фактичною фінансовою діяльністю фірми в майбутньому. Відхилення показників плану доходів і видатків фірми від середньогалузевих потребує грунтовного пояснення причин цього явища, а це, у свою чергу, допомагає як підприємцеві, так і потенційним інвесторам краще усвідомити особливості бізнесу фірми. Джерелами інформації для розрахунків середніх по галузі показників можуть бути статистичні щорічники, фінансова звітність аналогічних компаній, банків, торгових асоціацій тощо.
 2. Складаються прогнози обсягів продажу продуктів (послуг) фірми. Очікувані обсяги продажу є найбільш важливим елементом з усіх інших фінансових показників; вони є тією основою, на якій, зрештою, будуються всі подальші фінансові розрахунки в бізнес-плані. Зрозуміло, що й обгрунтування очікуваних обсягів продажу фірми має бути найретельнішим. Достовірність такого прогнозу настільки важлива, що йому можна навіть присвятити окремий розділ маркетинг-плану.
 3. Для прогнозування обсягів продажу фірми використовується інформація, яку містить маркетинг-план, а також та, яку отримано в ході спеціальних досліджень ринку, опитування споживачів, торгових агентів, консультацій з експертами тощо. Прогноз продажу (за ринкових умов господарювання) треба складати по кожному виду продукції з розбивкою по місяцях за перший рік і кварталах за другий та третій роки. Результати прогнозних оцінок очікуваних обсягів продажу фірми по кожному продукту окремо і по всіх продуктах разом зручно звести в таблиці (табл. 9.3 і 9.4). При цьому в процесі прогнозування обсягів продажу рекомендується дотримуватися консервативного підходу, тобто дещо занижувати можливі обсяги продажу. У текстовій частині фінансового плану, як правило, наводяться пояснення щодо передбачуваних і запланованих фірмою змін обсягів продажу, пов’язаних, наприклад, із сезонними коливаннями попиту, застосуванням політики знижок цін тощо. Тому показник «Загальний обсяг продажу» в плані доходів і видатків фірми характеризує дохід від продажу з урахуванням сум передбачуваних знижок цін.
 4. У бізнес-плані необхідно давати чіткі пояснення припущень, на яких грунтується прогнозування обсягів продажу фірми. Можна, наприклад, робити припущення щодо 15 – 20 % зростання обсягів продажу на рік. Але при цьому треба обов’язково пояснити, на чому це припущення грунтується. Якщо галузева статистика свідчить, що обсяги продажу основних конкурентів фірми справді збільшуються на 15 – 20 % щороку, то воно буде досить переконливим.

Рис. 9.1. Логіка розробки плану доходів і видатків фірми

План доходів і видатків фірми

Показник

 

Структура в середньому

 

по галузі (в % до А)

А. Загальний обсяг продажу товарів

 

Б. Собівартість проданих товарів — усього,

 

зокрема:

 

матеріальні витрати

 

прямі витрати праці

 

В. Валовий прибуток (рядок А – рядок Б)

 

Г. Операційні витрати — усього,

 

зокрема:

 

заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці)

 

нарахування на заробітну плату

 

рентні платежі

 

комунальні послуги

 

витрати на утримання офісу

 

витрати на відрядження

 

реклама

 

страхові платежі

 

послуги зовнішніх консультантів

 

інші операційні витрати

 

Д. Операційний прибуток (рядок В – рядок Г)

 

Е. Сплата відсотків за кредит

 

Є. Чистий прибуток до сплати податків (рядок Д – рядок Е)

 

Ж. Податок з прибутку

 

З. Чистий прибуток (рядок Є – рядок Ж)

 

Таблиця 9.1

на перший рік (з помісячним поділом), гривень

Місяці

Разом за рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План доходів і видатків фірми на другий

Показники

Структура в середньому

 

по галузі (в %)

А. Загальний обсяг продажу товарів

 

Б. Собівартість проданих товарів — усього,

 

зокрема:

 

матеріальні витрати

 

прямі витрати праці

 

В. Валовий прибуток (рядок А – рядок Б)

 

Г. Операційні витрати — усього,

 

зокрема:

 

заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці)

 

нарахування на заробітну плату

 

рентні платежі

 

комунальні послуги

 

витрати на утримання офісу

 

витрати на відрядження

 

реклама

 

страхові платежі

 

послуги зовнішніх консультантів

 

інші операційні витрати

 

Д. Операційний прибуток ( рядок В – рядок Г)

 

Е. Сплата відсотків за кредит

 

Є. Чистий прибуток до сплати податків (рядок Д – рядок Е)

 

Ж. Податок з прибутку

 

З. Чистий прибуток (рядок Є – рядок Ж)

 

Таблиця 9.2

та третій роки (з поквартальним поділом), гривень

Другий рік (квартали)

Усього за

Третій рік (квартали)

Усього за

1

2

3

4

(другий) рік

1

2

3

4

третій рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз обсягів продажу фірми

Показник

 

 

1

2

3

Виріб А

 

 

 

Кількість виробів, що продані (одиниць)

 

 

 

Продажна ціна за одиницю (гривень)

 

 

 

Обсяг продажу (гривень)

 

 

 

Виріб Б

 

 

 

Кількість виробів, що продані (одиниць)

 

 

 

Продажна ціна за одиницю (гривень)

 

 

 

Обсяг продажу (гривень)

 

 

 

Виріб В

 

 

 

Кількість виробів, що продані (одиниць)

 

 

 

Продажна ціна за одиницю (гривень)

 

 

 

Обсяг продажу (гривень)

 

 

 

Загальний обсяг продажу (гривень)

 

 

 

Таблиця 9.3

на перший рік (з помісячним розподілом)

Місяці

Усього

4

5

6

7

8

9

10

11

12

за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  

Прогноз обсягів продажу продуктів фірми на другий

Показники

Другий рік (квартали)

 

1

2

3

4

Виріб А

 

 

 

 

Кількість виробів, що продані (одиниць)

 

 

 

 

Продажна ціна за одиницю (гривень)

 

 

 

 

Обсяг продажу (гривень)

 

 

 

 

Виріб Б

 

 

 

 

Кількість виробів, що продані (одиниць)

 

 

 

 

Продажна ціна за одиницю (гривень)

 

 

 

 

Обсяг продажу

 

 

 

 

Виріб В

 

 

 

 

Кількість виробів, що продані (одиниць)

 

 

 

 

Продажна ціна за одиницю (гривень)

 

 

 

 

Обсяг продажу (гривень)

 

 

 

 

Загальний обсяг продажу (гривень)

 

 

 

 

 

Таблиця 9.4

та третій роки (з поквартальним розподілом)

Усього за

Третій рік (квартали)

Усього за

другий рік

1

2

3

4

третій рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 3. Розраховуються прямі та операційні витрати фірми на виробництво й реалізацію продуктів (послуг).
 • Прямі витрати фірми на виробництво й реалізацію продуктів (вартість проданих товарів) включають:
 • прямі матеріальні витрати, тобто вартість сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та інші змінні витрати, зв’язані з виготовленням продукції;
 • прямі витрати праці, тобто заробітну плату та інші виплати основному виробничому персоналу фірми.
 • Операційні витрати — це всі інші витрати, які необхідні для забезпечення нормальної діяльності фірми. Вони включають:
 • заробітну плату адміністративно-управлінського, допоміжного та обслуговуючого персоналу фірми;
 • нарахування й податки на заробітну плату цих категорій персоналу;
 • додаткові виплати, які передбачені колективним договором (дотації на харчування, медичне обслуговування тощо);
 • рентні платежі;
 • платежі за комунальні послуги;
 • витрати на офіс;
 • витрати на відрядження;
 • витрати на рекламу;
 • страхові платежі;
 • амортизаційні відрахування;
 • інші операційні витрати.
 • У процесі розрахунків вартості проданих товарів та операційних витрат важливо якомога повніше передбачити можливі статті витрат і правильно спрогнозувати їх динаміку по місяцях. Річ у тому, що витрати на ту саму статтю можуть суттєво відрізнятися протягом розрахункового періоду. Наприклад, витрати на рекламу, комісійні торговим агентам, витрати на відрядження будуть значно більшими в перші місяці виходу фірми на ринок.

4. Визначається валовий прибуток фірми. Валовий прибуток обчислюється як різниця між загальним обсягом продажу фірми і вартістю проданих товарів (сумою прямих витрат фірми на виробництво та реалізацію продукції).

5. Обчислюється операційний прибуток фірми відніманням від валового прибутку суми операційних витрат.

6. Розраховуються суми сплати процентів за отримані кредити.

7. Обраховується прибуток до сплати процентів як різниця між операційним прибутком і сумою сплати відсотків за кредит.

8. Обчислюються згідно з чинним законодавством суми податків з прибутку фірми.

9. Визначається чистий прибуток фірми як різниця між прибутком до сплати податків і сумою податків з прибутку фірми.

Розміри прибутків і збитків фірми значною мірою залежать від обсягів продажу її продукції. Обсяги продажу, як уже зазначалося, — це параметр, що його рідко коли можна точно спрогнозувати. Саме для того, щоб з’ясувати, якими мають бути обсяги продажу продукції фірми, щоб досягти прибутковості, і проводиться аналіз беззбитковості. Ось чому інвестори й кредитори вимагають, щоб у підрозділі «План доходів і видатків» було проведено аналіз беззбитковості та обчислено точку беззбитковості.

Точка беззбитковості характеризує таку ситуацію, за якої загальні доходи від продажу продукції фірми повністю покривають витрати на її виробництво й реалізацію (ситуація, коли фірма не отримує прибутків, але не має і збитків). Таким чином, точка беззбитковості показує, скільки одиниць продукції має продати фірма, щоб її витрати окупилися її доходами. Продаж кожної наступної одиниці продукції приноситиме фірмі прибуток. Навпаки, зменшення обсягів продажу продукції нижче за рівень, визначений точкою беззбитковості, означає, що фірма нестиме збитки.

Для визначення точки беззбитковості необхідно знати:

 • ціну продажу одиниці продукції фірми;
 • прямі витрати (змінні витрати) на одиницю продукції;
 • загальні операційні витрати.

Обчислення точки беззбитковості здійснюється за формулою

Точка беззбитковості ,

де Зов загальні операційні витрати фірми;

Цоп — ціна одиниці продукції фірми;

Вп — прямі витрати на одиницю продукції.

Точку беззбитковості можна визначити і графічним методом (рис. 9.2). У процесі обчислення точки беззбитковості підприємець має можливість моделювати різні ситуації (змінювати ціну одиниці продукції, рівень прямих та операційних витрат) і спостерігати, як такі зміни впливатимуть на прибуток фірми. Таким чином, аналіз беззбитковості є дуже корисним інструментом фінансового планування. При цьому він має більше значення для кредитора, ніж для інвестора. Кредитора передовсім інтересує питання про здатність фірми обслуговувати борг, тоді як інвестор шукає підприємницькі проекти з високою нормою прибутку. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування