Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Державна регіональна економічна політика — це сукупність організаційних, правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних і стратегічних цілей.

Механізм державної регіональної економічної політики — це система конкретних економічних важелів та організаційно-економічних засобів, за допомогою яких досягається її головна мета.

Перехідний період — особливий період, протягом якого долаються властиві одному суспільному способу виробництва відносини власності і формуються якісно нова система власності, принципово нові виробничі відносини.

Ринкова економіка — економічна система, що базується на механізмі конкуренції, попиту і пропозиції, кон’юнктури та узгоджує приватні і суспільні інтереси.

Ринок регіональний — ринок певного товару чи товарної групи, сфера функціонування якого обмежується переважно рамками одного регіону (області, краю, республіки).

Ринок збалансований — ринок, на якому підтримується повна за загальним обсягом, структурою, асортиментом та якістю товарів відповідність між попитом і пропозицією.

Складові механізму державної регіональної економічної політики — законодавчо-нормативна база, бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку, прогнозування і програмування, нові форми територіальної організації продуктивних сил та міжрегіонального співробітництва.

Форми власності — суспільні відносини, які характеризують розподіл (привласнення) матеріального багатства між різними суспільними групами, індивідами, державою і мають приватну, колективну та державну форми.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Визначте сутність державної регіональної економічної політики.
 • У чому полягає головна мета і основні завдання регіональної економічної політики ?
 • Назвіть принципи державної регіональної економічної політики.
 • Визначте сутність механізму реалізації державної економічної політики та назвіть його основні складові елементи.
 • Розкрийте зміст сучасної концепції розміщення продуктивних сил.
 • Назвіть основні особливості розміщення продуктивних сил за умов ринкової економіки.
 • Обгрунтуйте перспективи розвитку регіонів України з визначенням пріоритетності розвитку їх галузей спеціалізації.

Література

 • Дорогунцов С. І., Федорищева А. М. Усталеність розвитку еколого-економічного потенціалу України та її регіонів // Економіка України. — 1996. — № 7. — С. 4—17.
 • Долішній М. І., Злупко С. М. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти // Регіональна економіка. — 1997. — № 3. — С. 5—22.
 • Закон України «Про концепцію державної регіональної економічної політики» (проект ) № 57 — 2135 / 4 від 8 липня 1998 р. — 20 с.
 • Заяць Т. А. Регіональна політика ринку праці та зайнятості населення: механізм формування і реалізації // Регіональна економіка. — 1997. — № 3. — С.83—89.
 • Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. — К.: Femina, 1995. — С. 249, 282—283, 318.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. — К.: Знання, 1998. — 416 с.
 • Поповкін В.Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. — К.: Наукова думка, 1993. — 210 с.
 • Розміщення продуктивних сил : Підручник / В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін. — К.: Знання, КОО, 1998. — С. 451—458.
 • Симоненко В. Регіональна політика: системний підхід // Економіка України. — 1996. — № 6. — С. 31—38.
 • Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / C. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1998. — Т. 1. — 163 с.
 • Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / C. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1998. — Т. 2. — 117 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Вплив державної регіональної економічної політики на розміщення продуктивних сил.
 • Проблеми вдосконалення і розвитку механізму державної регіональної економічної політики.
 • Методологічне значення сучасної концепції розміщення продуктивних сил.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування