Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Глинозем — збагачена алюмінієва руда.

Кар’єр — підприємства відкритого видобутку сировини.

Кокс — продукт коксування вугілля, виробляється на коксохімзаводах з коксівних марок вугілля і використовується як технологічне паливо в основному для виплавки чавуну.

Легування сталі — надання сталі певних властивостей (антикорозійної стійкості, електропровідності та ін.) за допомогою домішків легуючих металів (феросплавів) під час виплавки сталі.

Металургійний комбінат — це металургійний завод повного циклу, технологічно пов’язаний з коксохімзаводом.

Офлюсований агломерат — це порошкоподібний концентрат залізної руди, який спікається на аглофабриках з подрібненим вапняком та дрібним коксом.

Рудник — група залізорудних шахт.

Феросплавний завод — підприємство, яке випускає сплави заліза з легуючими металами (марганцем, вольфрамом, ванадієм та ін.).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Визначте сутність металургійного комплексу та його галузеву структуру.
 • Назвіть умови і фактори розвитку чорної металургії.
 • Визначте найважливіші особливості розміщення чорної металургії України (три підрайони).
 • Оцінка запасів залізних і марганцевих руд та умов їх видобутку.
 • Назвіть основні показники виробництва продукції чорної металургії та їх динаміку.
 • Назвіть основні підприємства чорної металургії (металургійні, коксохімічні, феросплавні і трубні заводи) Придніпров’я, Донецького і Приазовського підрайонів.
 • У чому полягає основне призначення феросплавних заводів?
 • У чому полягає технічний прогрес у металургії України?
 • Назвіть типи металургійних заводів та їх особливості.
 • Визначте особливості розміщення кольорової металургії України.
 • Обгрунтуйте перспективи розвитку чорної та кольорової металургії України.

Література

 • Афонин В. Г., Нестеров П. Г. Сырьевая база чёрной металлургии Украинской ССР. — К.: Техніка, 1974. — 152 с.
 • Войтюк В. Б. Чорна металургія України. — К.: Техніка, 1986. — 120 с.
 • Долгоруков Ю., Гончаров Ю. Стан і основні напрями структурної перебудови металургійного комплексу України // Економіка України. — 1994. — № 9. — С. 28—35.
 • Егоров Н. А. Рудные ресурсы Украины. — К., Наукова думка, 1978. — 190 с.
 • Некрасов З. І. Розвиток металургії в Українській РСР. — К., 1980. — 959 с.
 • Украинская ССР. Ч. 1. — М.: Гос. изд-во географической литературы, 1957. — С. 247.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Пріоритетний розвиток чорної металургії України в умовах перехідної економіки.
 • Реальні можливості покращання експорту продукції чорної металургії.
 • З якими країнами доцільно закріплювати зв’язки по експорту продукції чорної металургії України?
 • Чи доцільно в сучасних умовах збільшувати виробництво чорних металів в Україні?
 • Шляхи вирішення проблем розвитку кольорової металургії України в умовах енергетичної кризи.
 •  


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим