Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая

4. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

На основі технологічних процесів, металомісткості і значення в народному господарстві галузі машинобудування класифікуються таким чином: важке, загальне, середнє машинобудування; виробництво точних механізмів; виробництво приладів та інструментів; виробництво металевих виробів та заготовок; ремонт машин і устаткування.

Машинобудування України виникло ще в середині XIX ст. Наявність металу, вигідне транспортно-географічне розташування, зокрема вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів, висока концентрація сільськогосподарського виробництва сприяли розвитку тут важкого, транспортного і сільськогосподарського машинобудування.

В минулому машинобудування стало провідною галуззю в структурі промислового комплексу України. В 1990 р. його частка становила 30% всього промислового виробництва. Важливе місце в ньому зайняли галузі ВПК, які виготовляли 40% вартості продукції машинобудування України і приблизно стільки ж відсотків вартості продукції ВПК колишнього СРСР. Вищеназвані передумови для розвитку машинобудування визначили місце України в загальносоюзному поділі праці. Зокрема, Україна в 1990 р. забезпечувала в структурі виробництва колишнього СРСР: 45% металургійного устаткування, 97% — магістральних тепловозів, майже 50% вантажних вагонів і цистерн, 26% продукції сільськогосподарського машинобудування (в тому числі 100% бурякозбиральних і 100% кукурудзозбиральних комбайнів), 23% тракторів, 50% землеобробних машин і сівалок.

Сучасні галузева структура і розміщення машинобудування України сформувались за останні десятиліття. Структура цивільних галузей машинобудування України наведена в табл. 21.

Таблиця 21

СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ у 1997 р., %*

Галузі машинобудування

Питома вага в товарній продукції, %

Питома вага зайнятих, %

Сільськогосподарське машинобудування і тракторобудування

6,5

7,0

Приладобудування

4,2

6,5

Електротехнічне машинобудування

9,4

8,3

Автомобілебудування

4,0

4,1

Хімічне і нафтохімічне

6,5

4,9

Верстатобудування та інструментальне машинобудування

2,5

3,4

Машинобудування для легкої та харчової промисловості, виробництво побутових машин

3,7

3,5

Будівельно-дорожне та комунальне машинобудування

1,7

1,8

Гірничо-шахтне і гірничо-рудне машинобудування

5,0

3,1

* За даними Держкомстату України.

Машинобудування України представлено практично усіма галузями (крім годинникової), але далеко не всіма підгалузями. В умовах територіального поділу праці колишнього СРСР Україна не виробляла деяких машин, зокрема: магістральних електровозів, електропотягів для приміських ліній і метрополітену, пасажирських вагонів, зернозбиральних і картоплезбиральних комбайнів і деяких інших машин. Недостатньо вироблялось вантажних та легкових автомобілів, товарів народного споживання (див. табл. 22). Названі машини Україна отримувала з інших колишніх союзних республік. Монопольне виробництво та відсутність конкуренції в галузях цивільного машинобудування колишнього СРСР не сприяли якості його продукції. Зараз, коли Україна є незалежною і суверенною державою і має великий власний ринок, а також метал, науково-дослідну базу і кваліфіковані кадри, вона повинна створити власне виробництво названих машин. Висока якість продукції ВПК підкреслює значні можливості для підвищення конкурентоздатності всього машинобудування України.

Таблиця 22

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ У МАШИНОБУДУВАННІ УКРАЇНИ у 1985—1997 рр.*

Назва товарів

1985

1990

1995

1996

1997

Холодильники побутові, тис. шт.

743

903

554

431

382

Пральні машини, тис. шт.

372

788

212

144,5

147

Електропилососи, тис. шт.

789

1072

285

114,1

128

Радіоприймальні пристрої, тис. шт.

291

777

119

46,8

25,3

Телевізори, тис. шт.

3067

3774

217

114,9

41,8

у тому числі: кольорового зображення

1405

2662

59,3

29,1

6,0

Магнітофони, тис. шт.

1573

1795

105

43,7

24,7

Мотоцикли, шт.

100

103

5000

1697

1182

Велосипеди (без дитячих), тис. шт.

880

800

36,1

28,9

37,8

Персональні ЕОМ, тис. шт.

42,0

2,2

1,1

1,1

Мікроскопи електронні, шт.

150

126

14

5

5

Легкові автомобілі, тис. шт.

167,5

155,6

58,7

6,9

6,9

Машини швейні, тис. шт.

10,3

10,4

1,3

1,0

1,0

* Народне господарство України у 1990 р. Стат. щорічник. — К.: Техніка, 1991. — С. 318; Статистичний бюлетень за 1995 рік. — К.: Мінстат України, 1996. — С. 45; Статистичний бюлетень за 1996 рік. — К.: Мінстат України, 1997. — С. 32; Статистичний щорічник України за 1996 рік. — К.: Вид-во «Українська енциклопедія», 1997. — С. 137-138; Статистичний бюлетень за 1998 рік. — К.: Держкомстат України, 1999. — С. 24. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим