Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями - Федосов В., Опарін В.
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями - Федосов В., Опарін В.

Федосов В., Опарін В., Льовочкін С.

Ф 33 Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2002. — 387 с.

ISBN 966–574–443–7

У монографії досліджені напрями і засади фінансової реструктуризації в Україні в перехідний до ринкової економіки період. Узагальнено з позицій розв’язання завдань трансформаційних процесів досвід і результати проведених реформ у реальному і фінансовому секторах економіки та у сфері державного фінансового господарства. Всебічно про­аналізовані накопичені у процесі реструктуризації фінансової системи проблеми та визначені основні шляхи їх подолання на основі фінансової стратегії і тактики, що ґрунтуються на завданнях забезпечення сталого й динамічного економічного зростання.

Характерною ознакою дослідження є комплексний підхід до фінансової політики держави, яка має засновуватись на тісній скоординованості дій в усіх її напрямах. Охарактеризовано взаємозв’язок і взаємопідпорядкованість фіскальної і монетарної, бюджетної, податкової, боргової та інших складових фінансової політики. Доведено, що неможливо реформувати окремі сфери фінансової системи без урахування відповідних наслідків в інших.

У процесі дослідження визначено та оцінено фінансовий потенціал України, структуру розміщення фінансових ресурсів і потенційні можливості нарощування їх обсягів та забезпечення ефективного використання. Визначені чинники гальмування економічного розвитку унаслідок як суттєвої обмеженості ресурсів, так і їх нераціонального використання.

З позицій забезпечення дієспроможності фінансової системи у цілому досліджено зміст, завдання і напрями реструктуризаційних процесів у фінансах підприємницьких структур, банківській системі, на фондовому і страховому ринках. Проаналізовано взаємозв’язок цих процесів з реформуванням бюджетної і податкової систем та необхідність і напрями інтеграції фінансової системи України у міжнародний фінансовий простір.

Монографія розрахована на працівників органів державної влади й управління, фахівців фінансового сектору та сфери державних фінансів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

ББК 65.261

© В. Федосов, В. Опарін,

С. Льовочкін, 2002

ISBN 966–574–443–7ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
1. НЕОБХІДНІСТЬ І СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
1.1. Завдання і напрями структурно-інтегрованої фінансової політики у перехідній економіці
1.2. Сутність реструктуризаційних процесів у фінансовій системі України
1.3. Параметри досягнутої макроекономічної стабільності та фінансової результативності
1.4. Засади фінансової стратегії і тактики в контексті економічного зростання
Резюме
2. ІНСТИТУЦІйНІ РЕФОРМИ У реальному та фінансовОму секторах економіки
2.1. Проблеми структурного розміщення фінансових ресурсів
2.2. Фінансові реформи в реальному секторі економіки
2.3. Оптимізація структури фінансового ринку в перехідній економіці
2.4. Реформування та розвиток банківської системи
2.5. Формування ринку цінних паперів
2.6. проблематика розвитку страхового ринку
Резюме
3. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
3.1. Реформування бюджетної системи
3.1.1. Трансформація ролі бюджету у фінансовій та економічній системі
3.1.2. Структурні зміни у бюджеті України за роки незалежності
3.1.3. Фонди цільового призначення та їх взаємозв’язок з бюджетом
3.1.4. Удосконалення бюджетного устрою і системи міжбюджетних взаємо відносин
3.2. Податкова реформа в контексті збалансування індивідуальних та суспільних інтересів
3.2.1. Етапи становлення і розвитку податкової системи України
3.2.2. Податкова структура та її динаміка
3.2.3. Проблеми вдосконалення механізмів оподаткування
3.3. Бюджетний дефіцит і проблеми боргової політики
3.3.1. Особливості дефіцитності бюджету у перехідній економіці
3.3.2. Боргова політика України у період трансформації фінансової системи
3.4. Інтеграція України в міжнародний фінансовий простір
Резюме
Перелік таблиць, графіків і схем
Список літератури


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим