Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Вантажо- і пасажирооборотпоказники виконаної транспортної роботи. Визначаються як добуток обсягу перевезень (вантажів чи пасажирів) на відстань їх транспортування. Якщо обсяг перевезень позначається в тоннах, то вантажо- і пасажирооборот — в тонно-кілометрах, пасажиро-кілометрах. Іноді в науковій літературі, в статистичних словниках вживаються синоніми вантажообороту — тонно-кілометрова робота, а пасажирообороту — пасажиро-кілометрова робота.

Вантажооборот внутрішній (залізниць, водних басейнів, трубопроводів, транспортних вузлів, станцій, портів) і зовнішній (експорт, імпорт, міжнародний транзит).

Вантажонапруженістьпоказник, що характеризує потужність потоку вантажів на наземних і водних шляхах сполучення. Вантажонапруженість визначають відношенням вантажообороту (т-км) за одиницю часу (рік, місяць, добу) до довжини шляху (км), тобто т-км/км. Пасажиронапруженість — відношення пасажирообороту (пас-км) до довжини шляху (км), тобто пас-км/км.

Вантажо- і пасажиропотік — кількість вантажів (пасажирів), що їх перевозять за певним маршрутом (автомобільним, залізничним, водним шляхом тощо) в певному напрямку за певний проміжок часу (рік, місяць, добу). Такі показники є матеріальним виразом транспортно-економічних зв’язків.

Відомчий транспорт — транспорт підприємств і організацій, який здійснює внутрішньовиробничі, внутрішньогосподарські, внутрішньозаводські, внутрішньопортові, внутрішньобудівельні та інші зв’язки.

Коефіцієнт зворотності — відношення кількості вантажів, що їх перевозять в порожньому напрямі (з меншим обсягом вантажопотоку), до кількості вантажів, які перевозять у вантажному (з більшим обсягом вантажопотоку). Чим ближче цей показник до одиниці, тим рівномірніше розподіляються вантажопотоки.

Пропускна спроможність транспорту — максимальна кількість транспортних одиниць (автомобілів, потягів, суден, літаків), яку можна пропустити за даний період при певному рівні технічної оснащеності та найефективнішої організації транспортної роботи.

Провізна спроможність транспорту — максимальна кількість вантажу або пасажирів, яку можна перевезти на даному відрізку автошляху, залізниці, магістральної річки, через транспортний вузол, станцію і т. д.

Раціоналізація перевезень — полягає в скороченні витрат на транспортування шляхом усунення нераціональних перевезень, якими є зустрічні перевезення (однорідні вантажі, що перевозять в зустрічному напрямку), а також надмірно далекі перевезення на автотранспорті (більше 150 км) і надмірно короткі — на залізничному транспорті (менше 150 км).

Середня відстань перевезень вимірюється в кілометрах, а на морському транспорті — в милях і визначається відношенням вантажообороту до обсягу перевезень вантажів (пасажирообороту до обсягу перевезень пасажирів).

Собівартість перевезень — розраховується як витрати на одиницю транспортної продукції (1 т-км, 1 пас-км).

Транспорт загального користування — це транспорт, який здійснює перевезення готової продукції, сировини та напівфабрикатів з місць виробництва до пунктів споживання або подальшої переробки, задовольняє потреби населення у просторовому переміщенні з виробничими або приватними цілями.

Транспортний баланс — це сукупність показників, що характеризують обсяги, структуру перевезень, міжрайонні та внутрірайонні транспортно-економічні зв’язки регіону або країни в цілому. Часто під транспортним балансом розуміють співвідношення ввозу і вивозу, відправлення і прибуття. Якщо для певного транспортного пункту, вузла чи регіону характерно переважання вивозу над ввозом (відправлення над прибуттям), транспортний баланс є активним, а якщо навпаки, то — пасивним.

Транспортний вузол — комплекс транспортних споруд у пункті, де сходяться, перетинаються або розгалужуються не менше як три лінії одного або двох видів магістрального транспорту, які у взаємодії обслуговують транзитні та місцеві перевезення вантажів і пасажирів. Залежно від видів транспорту, що стикуються, вузли поділяються на: залізничні (Здолбунів, Жмеринка, Гребінка, Ніжин, Ромодан, Дебальцево), залізнично-автодорожні (Харків, Полтава, Львів), залізнично-автодорожно-річкові (Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя), залізнично-автодорожно-морські (Одеса, Миколаїв).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Визначте роль транспорту в розвитку і розміщенні виробництва.
 • Обгрунтуйте місце і особливості залізничного транспорту в транспортній системі України. Назвіть основні залізниці.
 • Визначте місце і особливості автомобільного транспорту України. Назвіть основні автомобільні шляхи.
 • Сформулюйте передумови розвитку водного транспорту України, обгрунтуйте його роль і місце в економіці України.
 • У чому полягає значення трубопровідного транспорту в розвитку продуктивних сил України?

Література

 • Афанасьев Л. Л., Островский Н. Б., Цукерберг С. М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. — М.: Транспорт, 1984. — 335 с.
 • Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — С. 199—206.
 • Экономические проблемы развития транспорта / Под ред. А. А. Митаишвили. — М.: Транспорт, 1982. — 231 с.
 • Пащенко Ю., Давиденко А. Розвиток, модернізація транспортної системи України // Економіка України. — 1998. — № 9. — С. 45—52.
 • Пащенко Ю., Давиденко А. Розвиток міжнародного транспортного сполучення України // Економіка України. — 1999. — № 5. — С. 47—55.
 • Пащенко Ю. Є., Давиденко А. М., Чернюк Л. Г. Перспективи розвитку транспортного комплексу. — К.: Либідь, 1998. — 40 с.
 • Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / За ред. В.В.Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. — К.: Либідь, 1996. — С. 369—386.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. К.: Вища школа, 1998. — С. 191—208.
 • Транспортный комплекс Украины: Экономика, организация, развитие: Сб. науч. трудов. / За ред. Цветова Ю. М. — К.: ИКТП — Центр, 1995. — 198 с.
 • Транспорт Украины: Справочник. — Одесса: Судоходство, 1997. — 140 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Місце транспорту в матеріальному виробництві, обєктивна необхідність транспортних послуг.
 • Роль транспорту в спеціалізації і комплексному розвитку територій.
 • Вплив транспорту на поглиблення територіального поділу праці.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування