Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Капітальне будівництво — галузь народного господарства, яка здійснює будівництво нових об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючих.

Капітальні вкладення — фінансові кошти, які призначені для простого і розширеного відтворення основних фондів у виробничій і невиробничій сферах. Капітальні вкладення характеризуються галузевою, технологічною і відтворювальною структурою.

Галузева структура капітальних вкладень — співвідношення між об’єктами капітальних вкладень по галузях народного господарства.

Технологічна структура капітальних вкладень характеризує співвідношення між затратами на придбання машин і обладнання (активну частину основних фондів).

Відтворювальна структура відображає співвідношення між об’єктами капітальних вкладень, які направляються на нове будівництво, з одного боку, та реконструкцію, технічне переозброєння, розширення підприємства, — з другого.

Незавершене будівництво — вартість прийнятих і оплачених замовником конструктивних елементів будинків і споруджень, а також вартість змонтованого і такого, що знаходиться в монтажі, технологічного обладнання; вартість монтажних і проектно-пошукових робіт по незавершених і незданих в експлуатацію будівельних об’єктах. Вартість незавершеного будівництва відображається на балансі замовника.

Підрядний спосіб будівництва — форма організації будівельного циклу, який здійснюється самостійними, постійно діючими будівельно-монтажними організаціями по договорах підряду з організаціями-замовниками. Організація-замовник бере участь у плануванні капітальних вкладень, забезпечує будівництво проектно-кошторисною документацією, технологічним, енергетичним та іншим обладнанням і окремими видами матеріалів, приймає й оплачує завершені роботи, а також здійснює ряд інших функцій.

Генеральний підрядник — об’єднання, комбінат, трест чи одне з його управлінь (чи прирівнена до них організація), що координує діяльність усіх субпідрядчиків.

Будівельно-монтажні роботи — роботи по будівництву виробничих і невиробничих об’єктів і монтажу (установці) в них обладнання. До будівельних робіт відносять: будівництво будинків і споруд, облаштування підвалин, фундаментів і опорних конструкцій під обладнання, роботи з освоєння ділянок, підготовки територій до будівництва, роботи по озелененню і благоустрою, санітарно-технічні і електромонтажні роботи. Монтажні роботи включають зборку і установку технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного та іншого обладнання.

Будівельні організації — до будівельних організацій належать всі загальнобудівельні та спеціалізовані організації, трести (управління) механізації та домобудівні комбінати, пусконалагоджувальні організації споживчої кооперації, бурові організації, що виконують глибоке буріння та інші роботи, пов’язані з будівництвом розвідувальних свердловин на нафту та газ. Основною діяльністю будівельних організацій є виконання робіт за договорами підряду.

Титульний список — затверджений перелік будівель із зазначенням місця будівництва кожного об’єкта, потужності, вартості, строку будівництва, розподілу капітальних вкладень по роках, дати введення в дію. Затверджений титульний список — незмінний плановий документ на весь період будівництва, обов’язковий для замовників, підрядчиків, планових, фінансових, банківських і постачальницьких органів, постачальників обладнання і конструкцій.

Товарна будівельна продукція — показник обсягу виробництва в капітальному будівництві, що вимірюється вартістю будівельно-монтажних робіт по зданих замовнику підприємствах, чергах, пускових комплексах, об’єктах, підготовлених до випуску продукції чи виконанню певних послуг.

Господарський спосіб будівництва — одна з організаційних форм будівельно-монтажних робіт, при якій об’єкт будується безпосередньо силами підприємств без залучення підрядних організацій.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Визначте структуру будівельного комплексу.
 • Які виробництва формують промисловість будівельних матеріалів?
 • Проаналізуйте фактори, що впливають на розміщення капітального будівництва.
 • Які екологічні проблеми виникають у звязку з виробництвом будівельних матеріалів і організацією будівництва?

Література

 • Довбенко В. Формування ринкового середовища в будівельному комплексі // Економіка України. — 1995. — № 7. — С. 45—47.
 • Економіка будівельного комплексу: Навчальний посібник / За ред. П. Ф. Жердецького та ін. — К.: Вища школа, 1992. — 271 с.
 • Задорожна О. Соціальні аспекти інвестування житлового будівництва // Економіка України. — 1997. — № 3. — С. 91—93.
 • Кухленко О. Можливі моделі приватизації підрозділів будівельного комплексу // Економіка України. — 1995. — № 1. — С. 42—47.
 • Кухленко О. Будівельний комплекс в умовах нової інвестиційної політики // Економіка України. — 1996. — № 12. — С. 35—41.
 • Размещение производительных сил / Под ред. В. В. Кистанова, Н. В. Копылова. — М.: Экономика, 1994. — 589 с.
 • Розміщення продуктивних сил України / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — 376 c.
 • Сербін Ю. Приватизаційні процеси в будівельному комплексі // Економіка України. — 1994. — № 4. — С. 3—10.
 • Симоненко В. Інвестиційна політика: регіональний аспект // Економіка України. — 1996. — № 4. — С. 33—38.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Місце будівництва в розвитку і розміщенні продуктивних сил України.
 • Сучасний стан основних галузей промисловості будівельних матеріалів в Україні.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим