Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Гірничохімічна промисловість — галузь хімічної промисловості, що спеціалізується на видобутку різноманітної природної сировини для інших галузей хімічної промисловості і перш за все для основної хімії.

Кокс — тверда, пориста вуглеводиста маса, яка виробляється з кам’яного вугілля і використовується в чорній металургії (у доменному виробництві) для технологічних цілей.

Мікробіологічна промисловість — галузь хімічної промисловості, що виготовляє кормові дріжджі, білково-вітамінні концентрати, антибіотики немедичного призначення.

Основна (неорганічна) хімія — галузь хімічної промисловості, що виробляє різні кислоти, луги, соду, мінеральні добрива, деякі хімічні елементи (хлор), вибухові речовини, нафтопродукти, папір, хімічні волокна тощо. Ця галузь використовує переважно мінеральну сировину — сірку, сірчаний колчедан, кухонну і калійні солі, фосфорити, вапняки, а також різноманітні промислові відходи, в тому числі відходи, що містять сірку (відходи металургійних підприємств і електростанцій), гази нафто- і коксохімії.

Рапа — насичена солями вода соляних озер.

Хімія органічного синтезу — галузь хімічної промисловості, що виробляє:

 • значну кількість органічних (вуглемістких) сполучень (вуглеводи та їх численні похідні — етилен, пропілен, ацетилен, бутилени, бензоли тощо) і напівфабрикатів для виготовлення полімерних матеріалів. Сировиною для їх виробництва служать продукти переробки горючих копалин, переважно природні гази, що відходять при вугле- і нафтопереробці, продукти газифікації вугілля;
 • самі полімерні матеріали (синтетичні смоли, пластмаси, синтетичні волокна, синтетичний каучук);
 • вироби з полімерних матеріалів (гумовотехнічне виробництво, виробництво шин, виробів із пластмас тощо).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Назвіть природні і економічні передумови розвитку хімічної промисловості України.
 • Визначте місце хімічної промисловості в господарському комплексі України.
 • Який вплив чинить хімічна промисловість на розвиток і розміщення продуктивних сил?
 • Визначте галузеву структуру хімічної промисловості України.
 • Обгрунтуйте особливості і принципи розміщення галузей основної хімії України.
 • Охарактеризуйте сучасний стан хімічної промисловості України.
 • Охарактеризуйте розміщення виробництва мінеральних добрив на Україні, їх сировинну базу.
 • Охарактеризуйте розміщення хімії органічного синтезу.

Література

 • А. П. Голиков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — 320 с.
 • Заставний Ф. Д. Географія України. — Львів: Світ, 1994. — С. 268—270.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. — К.: Знання, 1996. — С. 307—324.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — С. 149—159.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Хімічна промисловість і науково-технічний прогрес.
 • Сучасні тенденції розвитку хімічної промисловості.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн