Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Лісопромисловий комплекс (ЛПК) — це сукупність підприємств, пов’язаних з вирощуванням і переробкою (до одержання кінцевої продукції) лісової сировини.

Структура ЛПК: лісове господарство, лісозаготівельна промисловість, галузі лісової промисловості по механічній і хіміко-механічній (лісопильна, фанерна, сірникова, виробництво дерев’яних будівельних деталей і будинків, деревностружкових і деревноволокнистих плит, меблів) та хімічній (лісохімічна, целюлозно-паперова промисловість) переробці деревини, а також гідролізна і дубильно-екстракційна промисловість, обслуговуючі виробництва (виробництво і ремонт машин та устаткування), заводи по виготовленню предметів праці для окремих галузей, підприємства матеріально-технічного постачання, галузі і заклади невиробничого обслуговування (підготовка кадрів, науково-дослідна і проектно-конструкторська діяльність).

Лісове господарство вивчає, веде облік і збереження лісів, посилює їх корисні природні властивості, забезпечує розширене відтворення та поліпшення їхньої якості, підвищення продуктивності, сприяє раціональному використанню земельного лісового фонду, а також безпосередньому і невиснажливому користуванню лісом для забезпечення потреб у деревині та іншій лісовій продукції.

Лісозаготівельна промисловість проводить лісосічні роботи, вивозить і сплавляє деревину та здійснює її первинну обробку. Її продукцією є ділова деревина (використовують у лісопилянні, фанерному, тарному і целюлозному виробництві, у будівництві, гірничодобувній промисловості), дрова (використовують як паливо), а також сировина для лісохімічної промисловості.

Основні лісозаготівельні райони України — Українські Карпати (Івано-Франківська і Закарпатська області) і Полісся (Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська області).

Деревообробна промисловість здійснює переробку деревини й виготовляє з неї широкий асортимент матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів для населення й народного господарства.

Целюлозно-паперова промисловість об’єднує підприємства, які з рослинної сировини виробляють папір, картон та вироби з них, штучне волокно, фібру і напівфабрикати (деревну масу), целюлозу.

Лісохімічна промисловість включає: пірогенетичне (суха перегонка деревини), каніфольно-терпентинне, смоло-терпентинне, хвойно-ефірне та дьогте-курильне виробництва.

Гідролізна промисловість об’єднує підприємства, які методом гідролізу деревини й нехарчової рослинної сировини виробляють етиловий спирт, кормові дріжджі, глюкозу та ксиліт, органічні кислоти, лігнін та ін.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Визначте сутність ЛПК України.
 • У чому полягають основні функції ЛПК України?
 • Що ви розумієте під лісовим господарством?
 • Яка роль лісозаготівельної промисловості?
 • Назвіть і охарактеризуйте лісозаготівельні райони України.
 • Яку структуру має деревообробна промисловість?
 • Охарактеризуйте розвиток і розміщення окремих галузей деревообробної промисловості України.
 • Назвіть найбільші підприємства целюлозно-паперової промисловості України і поясніть принципи їх розміщення.
 • Які функції виконує лісохімічна і гідролізна промисловість України?
 • Які основні напрями дальшого розвитку ЛПК України?
 • Накресліть типову схему ЛПК України.
 • Охарактеризуйте міжгалузеві зв’язки ЛПК України.

Література

 • Генсирук С. А. Леса Украины. — М.: Лесная промышленность, 1975. — 280 с.
 • Заставний Ф. Д. Географія України: У 2 кн.: Навч. поcібник. — Львів, Світ, 1994. — 472 с.
 • Географічна енциклопедія України: у 3 т. За ред. О. М. Маринич. — К.: Українська Радянська енциклопедія. — Т. 1, 1989. — 404 с; Т. 2, 1990. — 480 с.; Т. 3, 1993. — 480 с.
 • Маринич А. М., Паламарчук М. М. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования. — К.: Наукова думка, 1990. — 200 с.
 • Коваль Я. В. Совершенствование лесопользования и лесовосстановления. — К.: Наукова думка,1987. — 204 с.
 • Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. — К.: Знання,1998. — 416 с.
 • Шаблій О. І. Лісопромислові комплекси Української РСР. — Львів, Вища школа, 1976. — 187 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Розвиток системи лісокористування в Україні.
 • Сучасні проблеми розміщення деревообробної промисловості України.
 • Перспективи розвитку лісопромислового комплексу України.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн