Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Міжнародний поділ праці — це спеціалізація окремих країн на виробництві тієї або іншої продукції чи наданні послуг, якими вони обмінюються.

Міжнародні економічні відносини — система господарських і торгово-економічних відносин між країнами світу, в яку входять обмін товарами, спеціалізація і кооперація виробництва, науково-технічне, промислове співробітництво, спільне підприємство та інші форми.

Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва — форма міжнародного поділу праці, взаємопов’язаний процес спеціалізації країн, фірм, підприємств у виробництві окремих продуктів або їх частин з кооперуванням виробників для спільного випуску кінцевої продукції.

Міжнародна торгівля — торгівля між країнами, яка складається із ввозу (імпорту) товарів і послуг та їх вивозу (експорту).

Експорт — вивіз товарів, вироблених, добутих або вирощених у даній країні.

Експорт капіталу — вивіз капіталу за кордон, що здійснюється у грошовій або товарній формі з метою отримання прибутку, зміцнення економічних та політичних позицій.

Імпорт — ввіз із-за кордону товарів, послуг, технологій, капіталу, цінних паперів для реалізації і застосування на внутрішньому ринку.

Зовнішньоторговельний оборот — загальна сума експорту та імпорту товарів і послуг за певний період часу.

Зовнішньоторговельна політика — діяльність держави, спрямована на стимулювання або обмеження експорту та імпорту товарів.

Механізм зовнішньоекономічної діяльності — сукупність правових, організаційно-управлінських, фінансово-економічних важелів, які забезпечують ефективну взаємодію національних народногосподарських комплексів із світовими з метою прискорення розвитку продуктивних сил країни та підвищення соціально-економічних показників рівня життя населення.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Розкрийте сутність зовнішньоекономічних зв’язків та назвіть їхні основні форми.
 • В чому виявляється вплив міжнародного територіального поділу праці на формування міждержавних економічних зв’язків?
 • Розкрийте сутність механізму зовнішньоекономічної діяльності та назвіть основні його принципи.
 • Назвіть загальні обсяги експорту й імпорту України, визначте їхню товарну структуру.
 • Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами СНД.
 • Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами «Великої сімки».
 • Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Європи.
 • Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Азії.
 • Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Америки.
 • Визначте основні проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.

Література

 • Гаврилюк О. В., Румянцев А. П. Економічна інтеграція в сучасному світі. — К.: Наукова думка, 1991. — 400 с.
 • Рубський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах // Економіка України. — 1999. — № 4. — С. 4—15.
 • Левшин Ф. М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. — М.: Международные отношения, 1993. — 260 с.
 • Лукінов І. Інтереси України в розвитку партнерських взаємовідносин з країнами Центральної Азії та Кавказу // Економіка України. — 1995. — № 5. — С. 4—14.
 • Международные экономические отношения: проблемы и тенденции развития / Под ред. Н. А. Черкасова. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. — 176 с.
 • Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин / А. С. Філіпенко, І. В. Бураковський, В. С. Будкін та ін. — К.: Либідь, 1994. — 254 с.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — С. 359—373.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. — К.: «Знання», КОО, 1998. — С. 401—451.
 • Семінков С. Єдиний ринок Європейського Союзу: деякі аспекти податкової гармонізації // Економіка України. — 1999. — № 3. — С. 70—75.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Місце зовнішньоекономічних зв’язків у соціально-економічному розвитку України.
 • Роль міжнародних кредитів і позик у розвитку економіки держави.
 • Іноземні інвестиції — важлива форма стимулювання розвитку економіки.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн