Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Міжнародний поділ праці — це спеціалізація окремих країн на виробництві тієї або іншої продукції чи наданні послуг, якими вони обмінюються.

Міжнародні економічні відносини — система господарських і торгово-економічних відносин між країнами світу, в яку входять обмін товарами, спеціалізація і кооперація виробництва, науково-технічне, промислове співробітництво, спільне підприємство та інші форми.

Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва — форма міжнародного поділу праці, взаємопов’язаний процес спеціалізації країн, фірм, підприємств у виробництві окремих продуктів або їх частин з кооперуванням виробників для спільного випуску кінцевої продукції.

Міжнародна торгівля — торгівля між країнами, яка складається із ввозу (імпорту) товарів і послуг та їх вивозу (експорту).

Експорт — вивіз товарів, вироблених, добутих або вирощених у даній країні.

Експорт капіталу — вивіз капіталу за кордон, що здійснюється у грошовій або товарній формі з метою отримання прибутку, зміцнення економічних та політичних позицій.

Імпорт — ввіз із-за кордону товарів, послуг, технологій, капіталу, цінних паперів для реалізації і застосування на внутрішньому ринку.

Зовнішньоторговельний оборот — загальна сума експорту та імпорту товарів і послуг за певний період часу.

Зовнішньоторговельна політика — діяльність держави, спрямована на стимулювання або обмеження експорту та імпорту товарів.

Механізм зовнішньоекономічної діяльності — сукупність правових, організаційно-управлінських, фінансово-економічних важелів, які забезпечують ефективну взаємодію національних народногосподарських комплексів із світовими з метою прискорення розвитку продуктивних сил країни та підвищення соціально-економічних показників рівня життя населення.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • Розкрийте сутність зовнішньоекономічних зв’язків та назвіть їхні основні форми.
 • В чому виявляється вплив міжнародного територіального поділу праці на формування міждержавних економічних зв’язків?
 • Розкрийте сутність механізму зовнішньоекономічної діяльності та назвіть основні його принципи.
 • Назвіть загальні обсяги експорту й імпорту України, визначте їхню товарну структуру.
 • Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами СНД.
 • Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами «Великої сімки».
 • Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Європи.
 • Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Азії.
 • Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Америки.
 • Визначте основні проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.

Література

 • Гаврилюк О. В., Румянцев А. П. Економічна інтеграція в сучасному світі. — К.: Наукова думка, 1991. — 400 с.
 • Рубський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах // Економіка України. — 1999. — № 4. — С. 4—15.
 • Левшин Ф. М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. — М.: Международные отношения, 1993. — 260 с.
 • Лукінов І. Інтереси України в розвитку партнерських взаємовідносин з країнами Центральної Азії та Кавказу // Економіка України. — 1995. — № 5. — С. 4—14.
 • Международные экономические отношения: проблемы и тенденции развития / Под ред. Н. А. Черкасова. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. — 176 с.
 • Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин / А. С. Філіпенко, І. В. Бураковський, В. С. Будкін та ін. — К.: Либідь, 1994. — 254 с.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. — К.: Вища школа, 1998. — С. 359—373.
 • Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. — К.: «Знання», КОО, 1998. — С. 401—451.
 • Семінков С. Єдиний ринок Європейського Союзу: деякі аспекти податкової гармонізації // Економіка України. — 1999. — № 3. — С. 70—75.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

 • Місце зовнішньоекономічних зв’язків у соціально-економічному розвитку України.
 • Роль міжнародних кредитів і позик у розвитку економіки держави.
 • Іноземні інвестиції — важлива форма стимулювання розвитку економіки.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим