Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ

Тема: Хімічна промисловість України: особливості її розміщення та основні проблеми розвитку

Питання для самостійного вивчення:

 • Хімічна промисловість: структура та значення в народногосподарському комплексі країни.
 • Сировинна база хімічної промисловості України.
 • Принципи розміщення підприємств хімічної промисловості.
 • Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення хімічної промисловості України.
 • Основні проблеми розвитку хімічної промисловості України.

Тема: Легка промисловість України: особливості її розміщення та основні проблеми розвитку

Питання для самостійного вивчення:

 • Легка промисловість: структура та значення в народногосподарському комплексі країни.
 • Фактори, що впливають на розміщення і розвиток галузі. Принципи розміщення підприємств легкої промисловості.
 • Сучасний рівень розвитку та розміщення галузей легкої промисловості України.
 • Основні проблеми розвитку легкої промисловості України.

Тема: Харчова промисловість України: особливості її розміщення та основні проблеми розвитку

Питання для самостійного вивчення:

 • Харчова промисловість: галузева структура, місце в АПК та народногосподарське значення.
 • Принципи, умови і фактори, що визначають розміщення і розвиток галузей харчової промисловості.
 • Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення харчової промисловості України.
 • Основні проблеми розвитку харчової промисловості України.

Тема: Будівельний комплекс України: особливості його розміщення та основні проблеми розвитку

Питання для самостійного вивчення:

 • Будівельний комплекс: структура і народногосподарське значення.
 • Принципи розміщення підприємств промисловості будівельних матеріалів.
 • Сучасний рівень розвитку та розміщення промисловості будівельних матеріалів України.
 • Будівництво України: сучасний рівень розвитку та особливості територіальної організації.
 • Основні проблеми розвитку будівельного комплексу України.

Тема: Кольорова металургія України: особливості її розміщення та основні проблеми розвитку

Питання для самостійного вивчення:

 • Кольорова металургія: структура та народногосподарське значення.
 • Основні передумови розвитку галузі і принципи розміщення її підприємств.
 • Сировинна база кольорової металургії України.
 • Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення галузей кольорової металургії України.
 • Основні проблеми розвитку кольорової металургії України.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн