Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ

Тема: Хімічна промисловість України: особливості її розміщення та основні проблеми розвитку

Питання для самостійного вивчення:

 • Хімічна промисловість: структура та значення в народногосподарському комплексі країни.
 • Сировинна база хімічної промисловості України.
 • Принципи розміщення підприємств хімічної промисловості.
 • Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення хімічної промисловості України.
 • Основні проблеми розвитку хімічної промисловості України.

Тема: Легка промисловість України: особливості її розміщення та основні проблеми розвитку

Питання для самостійного вивчення:

 • Легка промисловість: структура та значення в народногосподарському комплексі країни.
 • Фактори, що впливають на розміщення і розвиток галузі. Принципи розміщення підприємств легкої промисловості.
 • Сучасний рівень розвитку та розміщення галузей легкої промисловості України.
 • Основні проблеми розвитку легкої промисловості України.

Тема: Харчова промисловість України: особливості її розміщення та основні проблеми розвитку

Питання для самостійного вивчення:

 • Харчова промисловість: галузева структура, місце в АПК та народногосподарське значення.
 • Принципи, умови і фактори, що визначають розміщення і розвиток галузей харчової промисловості.
 • Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення харчової промисловості України.
 • Основні проблеми розвитку харчової промисловості України.

Тема: Будівельний комплекс України: особливості його розміщення та основні проблеми розвитку

Питання для самостійного вивчення:

 • Будівельний комплекс: структура і народногосподарське значення.
 • Принципи розміщення підприємств промисловості будівельних матеріалів.
 • Сучасний рівень розвитку та розміщення промисловості будівельних матеріалів України.
 • Будівництво України: сучасний рівень розвитку та особливості територіальної організації.
 • Основні проблеми розвитку будівельного комплексу України.

Тема: Кольорова металургія України: особливості її розміщення та основні проблеми розвитку

Питання для самостійного вивчення:

 • Кольорова металургія: структура та народногосподарське значення.
 • Основні передумови розвитку галузі і принципи розміщення її підприємств.
 • Сировинна база кольорової металургії України.
 • Сучасний рівень розвитку та особливості розміщення галузей кольорової металургії України.
 • Основні проблеми розвитку кольорової металургії України.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим