Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Основні закономірності розміщення продуктивних сил.
 2. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва.
 3. Економічне районування України, його стан і необхідність вдосконалення.
 4. Сучасна концепція розміщення продуктивних сил.
 5. Регіональні особливості відтворення населення України.
 6. Особливості розміщення міського населення України.
 7. Особливості розміщення сільського населення України.
 8. Населення і трудові ресурси Донбасу.
 9. Трудові ресурси України та регіональні проблеми їх раціонального використання.
 10. Народногосподарська оцінка мінеральних ресурсів України.
 11. Електроенергетика України. Основні проблеми і перспективи розвитку.
 12. Розвиток і розміщення теплової електроенергетики України.
 13. Розміщення гідроелектроенергетики України. Основні проблеми і перспективи розвитку.
 14. Розміщення атомної електроенергетики України. Основні проблеми і перспективи розвитку.
 15. Паливна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 16. Розміщення галузей соціальної інфраструктури України. Проблеми та перспективи розвитку.
 17. Розміщення галузей виробничої інфраструктури України. Проблеми та перспективи розвитку.
 18. Вугільна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 19. Донецький вугільний басейн. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 20. Нафтова, нафтопереробна та газова промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 21. Чорна металургія України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 22. Кольорова металургія України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 23. Умови та фактори, що впливають на розвиток та розміщення машинобудування.
 24. Розміщення важкого машинобудування України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 25. Автомобільна промисловість і суднобудування України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 26. Транспортне машинобудування України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 27. Особливості розвитку та розміщення сільськогосподарського машинобудування України.
 28. Машинобудування в народногосподарському комплексі Центральних і Західних областей України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 29. Машинобудування в народногосподарському комплексі Донбасу та Придніпров’я. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 30. Машинобудування в народногосподарському комплексі Південних областей України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 31. Особливості розміщення виробництва мінеральних добрив України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 32. Лісова та лісопереробна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 33. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 34. Розміщення виробництва товарів народного споживання України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 35. Агропромисловий комплекс України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 36. Зернове господарство України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 37. Технічні культури України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 38. Виробництво цукрових буряків України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 39. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 40. Трубопровідний транспорт України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 41. Морський транспорт України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 42. Розміщення об’єктів ринкової інфраструктури в Україні. Проблеми та перспективи розвитку.
 43. Рекреаційні ресурси України та проблеми їх раціонального використання.
 44. Особливості розвитку і територіальної організації промисловості однієї з областей України (на вибір студента).
 45. Соціально-економічна характеристика промислового підприємства (на вибір студента).
 46. Соціально-економічна характеристика адміністративного району (за місцем проживання студента).
 47. Соціально-економічна характеристика районного центру або міста (за місцем проживання студента).
 48. Еколого-економічні проблеми розвитку Поліських і Прикарпатських областей України.
 49. Еколого-економічні проблеми розвитку Донбасу.
 50. Еколого-економічні проблеми розвитку Придніпров’я.
 51. Еколого-економічні проблеми розвитку Південних областей України.
 52. Курортно-туристичний комплекс України. Основні проблеми та перспективи розвитку.
 53. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами СНД.
 54. Зовнішньоекономічні зв’язки України.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим