Главная - Прочие дисциплины - Книги - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ І РЕФЕРАТІВ

 1. Економічні закони і закономірності в теорії розміщення продуктивних сил.
 2. Принципи і фактори розміщення продуктивних сил.
 3. Сучасна мережа економічних районів України та її прикладне значення.
 4. Механізм нової державної регіональної політики України.
 5. Сучасна демографічна ситуація в Україні.
 6. Регіональні особливості розселення населення України.
 7. Динаміка та особливості відтворення міського і сільського населення України.
 8. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів України.
 9. Економічна оцінка мінеральних ресурсів України.
 10. Земельні ресурси України та проблеми їх раціонального використання.
 11. Водні ресурси України: оцінка та аналіз сучасних проблем.
 12. Лісові ресурси України.
 13. Рекреаційні ресурси регіонів України.
 14. Формування і структура народного господарства України.
 15. Розвиток і розміщення промисловості України.
 16. Основні напрями вдосконалення структури народногосподарського комплексу України.
 17. Науково-технічний прогрес — основа розвитку виробництва.
 18. Інтеграція науково-технічного потенціалу України в світовий економічний простір.
 19. Проблеми і перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України.
 20. Особливості розміщення нафтової та нафтопереробної промисловості України.
 21. Перспективи розвитку металургійного комплексу України.
 22. Автомобільна промисловість України: сучасні тенденції розвитку.
 23. Розміщення галузей машинобудівного комплексу України.
 24. Структура АПК України та напрями її вдосконалення.
 25. Сучасні проблеми зернового господарства України.
 26. Перспективи розвитку транспортної системи України.
 27. Ринкові перетворення в будівельному комплексі України.
 28. Житлове будівництво в Україні, проблеми його територіального розвитку.
 29. Виробництво мінеральних добрив в Україні.
 30. Розвиток лісового господарства в Україні і лісове законодавство.
 31. Система лісокористування в Україні.
 32. Розвиток і розміщення лісозаготівельної промисловості України.
 33. Експортний потенціал України.
 34. Основні форми зовнішніх економічних зв’язків України.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим