Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
Розміщення продуктивних сил України - Дорогунцов С.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ

Рівень знань студентів з усіх розділів курсу «Розміщення продуктивних сил» оцінюється шляхом усного опитування на семінарських заняттях, а також при написанні контрольних і курсових робіт, при підготовці рефератів з визначеної проблематики. Основними підсумковими формами оцінювання знань з усієї програми курсу є опитування студентів при допущенні їх до іспитів та сама письмова екзаменаційна робота.

На іспит виносяться питання, які охоплюють теоретичний розділ навчального курсу, особливості розміщення і розвитку галузей економіки України та продуктивних сил її регіонів, а також питання стосовно зовнішніх економічних зв’язків України. На екзаменаційному випробуванні під час визначення рівня знань студентів використовується така система критеріїв.

Для одержання відмінної оцінки студент повинен: глибоко і досконало знати матеріал усіх розділів даної дисципліни, повністю засвоїти теоретичні основи курсу, особливості і принципи розміщення галузей і комплексів народного господарства; володіти інформацією стосовно сучасного стану та специфіки розміщення усіх галузей господарства України; аналізувати динаміку розвитку кожної галузі, обгрунтовувати основні проблеми і перспективи розвитку галузей та міжгалузевих комплексів; детально знати зовнішньоекономічні зв’язки України та основні показники, що їх характеризують.

За повну відповідь на всі поставлені питання при наявності окремих неточностей (у визначенні економічних термінів, статистичних даних тощо), а також при недостатній обгрунтованості проблем і перспектив розвитку галузей і міжгалузевих комплексів України екзаменаційна робота оцінюється на «добре».

Оцінку «задовільно» одержує студент, який у своїй письмовій екзаменаційній роботі припускається помилок і неточностей у визначенні основних економічних термінів, принципів розміщення і тенденцій розвитку галузей і галузевих комплексів України та інших недоліків.

На «незадовільно» оцінюється екзаменаційна робота, з якої видно, що студент не засвоїв матеріал з навчального курсу «Розміщення продуктивних сил», а тому не зміг чітко викласти основні теоретичні положення, а також принципи, особливості розміщення і сучасні тенденції розвитку господарства України; не орієнтується у регіональних проблемах розміщення продуктивних сил та основних формах зовнішньоекономічних зв’язків України тощо. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим