Главная - Прочие дисциплины - Книги - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Методологічні принципи фізіологіїі психології праці

Фізіологія і психологія праці — наукові дисципліни, що виникли й сформувалися на стику наук про працю і наук про людину та особистість. Водночас фізіологія праці є частиною загальної фізіології, а психологія праці — частиною загальної психології. Тому основні методологічні принципи фізіології і психології праці визначаються відповідно загальною фізіологією та загальною психологією.

Фундаментальні методологічні принципи фізіології і психології праці такі:

 • принцип нервізму — провідну роль в організмі відіграє нервова система;
 • принцип єдності організму з навколишнім середовищем;
 • принцип урівноваження — намагання організму встановити певні відношення з навколишнім середовищем;
 • принцип цілісності організму — організм функціонує як єдине ціле, що забезпечується діяльністю нервової системи;
 • принцип відображення у свідомості об’єктивної реальності — всі психічні явища є продуктом та умовою відображення;
 • принцип суспільно-історичного детермінізму розвитку психіки й свідомості — всі психічні явища причиново зумовлені;
 • принцип єдності свідомості та діяльності — свідомість утворює внутрішній план діяльності, її програму;
 • принцип розвитку особистості в діяльності; завдяки діяльності особистість стає суб’єктом пізнання та перетворення об’єктивної реальності. Однією з основних ознак розвитку особистості є її здатність до творчості, продуктивної діяльності, досягнення суспільно і особистісно значущих результатів;
 • принцип психічної регуляції — виявляється в організації і спрямованості зовнішніх дій, поведінкових реакцій, вибірковості пізнавальних процесів, чіткості психомоторних дій.

У конкретних дослідженнях фізіологія і психологія праці як наука базується на таких загальнонаукових підходах:

 • комплексності — фізіологія і психологія праці входить до комплексу суспільних, технічних та природничих наук, які вивчають трудову діяльність і людину;
 • системності — визнаються зв’язки між елементами системи, ієрархія їх рівнів та етапів розвитку, підпорядкованість принципам саморегуляції;
 • особистісного — врахування соціально-психологічних та індивідуальних особливостей особистості;
 • гуманізму — людина визнається найвищою цінністю;
 • єдності наукового дослідження і практики організації трудової діяльності з урахуванням людського фактора.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим