Главная - Прочие дисциплины - Книги - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.3. Принципи та механізми функціонування нервової системи людини

Основні принципи діяльності нервової системи

Організм людини в процесі її життєдіяльності реагує на різноманітні сигнали, що надходять із зовнішнього та внутрішнього середовища, як єдине ціле. Це досягається завдяки тому, що регулює і спрямовує всю роботу організму центральна нервова система.

Основні принципи діяльності нервової системи такі:

 • принцип детермінізму — всі реакції організму мають свою причину, тобто зумовлюються дією подразників;
 • принцип аналізу і синтезу — вся діяльність організму здійснюється на основі аналізу і синтезу сигналів, які діють на нього;
 • принцип структурності — кожний нервовий процес відбувається в певних відділах мозку;
 • принцип системності — різноманітні функції організму об’єднуються для злагодженої взаємодії.

Рефлекс і рефлекторна дуга

Основу діяльності нервової системи, її елементарний акт становить рефлекс. Рефлекс — це реакція організму у відповідь на подразники зовнішнього або внутрішнього середовища, яка відбувається з обов’язковою участю центральної нервової системи. Рефлекс виявляється у виникненні або припиненні якоїсь діяльності.

Шлях, яким за допомогою основних фізіологічних процесів здійснюється рефлекс, називається рефлекторною дугою. Рефлекторна дуга складається з таких ланок:

 • рецептора, який сприймає подразнення;
 • аферентного нервового волокна, по якому передається збудження від рецептора в центральну нервову систему;
 • вставних нейронів і синапсів, які передають збудження від аферентних до еферентних нейронів;
 • еферентних нервових волокон, по яких передається збудження до робочих органів;
 • ефектора, або робочого органа.

Для здіснення рефлексу, або керування однією з функцій організму, група нейронів, розміщених у різних відділах центральної нервової системи, утворює нервовий центр. Нервовий центр — це функціональне об’єднання, в якому є головна частина (скупчення нейронів), без якої конкретна функція нездійсненна.

Властивості нервового центра такі:

 • одностороннє проведення збудження від аферентного нейрона до еферентного;
 • сповільнення проведення збудження в синапсах;
 • кумуляція збуджень — кілька слабких подразнень, кожне з яких не викликає жодного рефлексу, діючи одночасно на різні групи рецепторів або надходячи один за одним від одного й того самого рецептора, викликають рефлекс;
 • післядія — продовження рефлекторної реакції після припинення подразнення рецептора;
 • трансформація ритму — здатність змінювати частоту імпульсів;
 • втомлюваність — зменшення або припинення рефлекторної реакції в разі тривалої дії подразника;
 • фонова активність, яку створюють вставні нейрони та ретикулярна формація.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим