Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая

Методи вивчення мисленнєвих процесів

Вивчення мисленнєвих процесів працівників використовується для оцінки динаміки їхньої працездатності та індивідуальних особливостей вирішення конкретних задач, зумовлених змістом трудової діяльності.

Індивідуальні особливості вирішення задач проявляються у швидкості, інтелектуальній активності, тобто у знаходженні найбільш раціональних методів, та якості, а зміни цих показників протягом робочого дня свідчать про характер динаміки працездатності і розвиток втоми працівників. Найбільш поширеними є методики: «кількісні відношення», «числові ряди», «відшукування аналогій», «арифметичний рахунок», тест «виключення понять» та ін. [19].

Методика «кількісні відношення» застосовується для оцінки логічних умовиводів, коли на основі відомих суджень формулюються нові судження. Працівникові пропонують вирішити 18 однотипних логічних задач, в яких потрібно зробити висновок про співвідношення між двома величинами, тобто визначити і записати, яка з величин є більшою. Наприклад:

однотипнa логічнa задачa; однотипнa логічнa задачa ; однотипнa логічнa задачa ; однотипнa логічнa задачa

На виконання всіх завдань відводиться 5 хвилин. Враховуються продуктивність (кількість виконаних завдань) і точність виконання роботи в різні періоди робочого дня.

Методика «числові ряди» використовується для оцінки ло-гічного мислення. Працівникові дають бланки, на яких надруковані ряди чисел (не менше 7):

2, 4, — — 32, 64, 128;

24, 21, 19, 18, 15, 13 — —;

1, 4, 9, 16 — — 49, 64, 81, 100;

1, 3, 6, 8, 16, 18 — — 76, 78.

Необхідно встановити закономірність у послідовності чисел і підібрати числа, які повинні доповнити ряд. На виконання роботи дається 10 хвилин. Враховуються кількість і правильність вирішення задач.

Для оцінки логічності мислення, встановлення логічних відношень між поняттями призначені методики «виключення понять» і «відшукування аналогій».

Суть тесту «виключення понять» полягає в тому, що працівникам зачитуються декілька серій слів (15—20). Кожна серія складається з п’яти слів, з яких чотири об’єднані спільним родовим поняттям, а п’яте не відноситься до цього поняття. Після зачитання кожної серії працівник протягом 10 с повинен визначити зайве слово і записати рядом з номером серії. Наприклад, ялина, береза, роза, дуб, сосна. Зайвим буде слово «роза». Враховуються кількість правильних відповідей.

Методика «відшукування аналогій». Працівникові дають бланк, у лівій частині якого надруковані пари слів, що знаходяться між собою в певних логічних відношеннях. У правій частині бланка під кожним заданим словом надруковані п’ять інших слів, з яких одне пов’язане з заданим словом логічним зв’язком, аналогічним вихідній парі. Потрібно визначити і підкреслити це слово. Наприклад,

Театр

Глядач

Бібліотека

а) полиці, б) книги, в) читач,г) бібліотекар, д) комп’ютер

Таких завдань 19. Час виконання 3 хвилини. Враховується кількість правильних відповідей.

Методика «арифметичний рахунок» використовується для оцінки швидкості мисленнєвих процесів, продуктивності операцій мислення, виявлення динаміки втоми.

Працівникам дають бланки, які містять 70 арифметичних задач, що передбачають виконання чотирьох арифметичних дій. Всі ці дії потрібно здійснювати «подумки» і записувати відповіді під рискою.

Приклад завдання, що містить 10 задач, наведено далі.

53

74

94

9

40

85

6

100

93

40

+ 47

– 66

– 87

х 5

: 5

– 57

х 5

– 73

– 58

х 2

: 2

х 4

х 3

– 39

+ 79

: 4

х 3

: 3

: 5

– 55

– 41

+ 48

– 15

х 4

– 69

х 5

– 72

х 5

х 3

: 4

х 3

: 8

: 6

+ 76

: 3

+ 58

: 2

+ 47

+ 79

х 3

На виконання семи таких завдань дається 10 хвилин. Враховується кількість правильно вирішених задач і помилок.

Ці методики використовуються також при проведенні професійного відбору. Для цього результати індивідуальних досліджень переводять у бали. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим