Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая

Методи вивчення пам’яті

Перелічені вище показники пам’яті під впливом трудових навантажень на працівника зазнають закономірних динамічних змін протягом робочого дня. Тому вивчення їх має практичне значення для оцінки динаміки працездатності і діагностики втоми працівників.

Індивідуальні особливості пам’яті є важливими властивостями особистості, які визначають професійну придатність людини до багатьох професій і спеціальностей.

Найбільш поширеними і доступними у виробничих умовах є такі методики дослідження короткотривалої зорової і слухової пам’яті, як: «пам’ять на числа», «пам’ять на слова», «пам’ять на геометричні фігури», методика «оперативна слухова пам’ять», методика «інформаційний пошук» та ін. [19].

Суть методики «пам’ять на числа» полягає в тому, що працівникам пропонують запам’ятати і відтворити протягом однієї хвилини в будь-якому порядку двоцифрові числа. Ряд з 10 двоцифрових чисел зачитується або демонструється протягом 30 с. Як правило, використовуються числа від 21 до 98, за винятком таких, як 20, 30, 22, 33 і подібних до них.

Приклад таблиць з рядами двозначних чисел:

91

42

89

65

83

34

51

23

84

71

28

57

93

68

87

46

39

52

37

74

92

73

81

43

32

62

53

27

85

94

54

58

72

61

35

82

47

21

97

34

За результатами дослідження підраховується кількість правильних відповідей по кожному ряду і обчислюється середній показник. Для слухового сприймання він міститься в межах 2—7, для зорового 3—9.

Аналогічною є методика «пам’ять на слова». Замість двоцифрових чисел використовуються ряди з 10 одно- і двоскладовими словами, не пов’язаними між собою логічним змістом (наприклад, вовк, круг, гвинт, палка).

Методика «інформаційний пошук» дозволяє оцінити динаміку короткотривалої пам’яті працівника і здібності до пошукових дій в умовах дефіциту часу. За цією методикою працівник повинен у квадраті з 34 кліток, в яких написані у випадковому порядку двоцифрові числа, протягом 30 с віднайти і обвести олівцем чотири числа, які були зачитані експериментатором. Аналогічне завдання з іншими числами виконується на другому квадраті.

52

48

61

14

82

97

12

37

 

71

28

86

48

63

96

57

49

69

26

87

28

53

76

59

96

 

27

19

41

74

37

79

31

82

79

32

19

63

39

74

86

38

 

94

81

72

47

59

68

24

12

92

35

46

84

58

21

13

34

 

23

76

61

89

55

64

97

39

27

49

48

98

72

56

89

62

 

13

92

67

21

84

18

87

32

71

24

78

54

41

94

31

42

 

42

17

38

26

51

29

91

58

17

56

91

16

67

43

36

23

 

93

69

52

78

14

34

62

16

93

51

47

83

29

73

81

68

 

46

98

73

56

83

36

43

54

Рис. 5.2. Зразок бланка-таблиці

Визначається кількість правильно віднайдених чисел у двох квадратах. Якість роботи оцінюється в балах від 1 до 10 (відповідно 0—8 правильних відповідей).

Успішність запам’ятовування і відтворення знань, навичок, умінь працівника у трудовій діяльності залежить від усвідомлення її мети, інтересу до роботи, емоційного ставлення, мотивації, фізичної працездатності. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим