Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Функціональна музика та її вплив на працівників

Фактором виробничого середовища є також функціональна музика. Вона діє на психіку працівника як фактор емоційного збудження і викликає відповідний позитивний настрій. Під дією музики до активної діяльності залучаються додаткові центри мозку, які підтримують робочу домінанту. Крім того, задаючи певний ритм, музика зменшує надмірні напруження і полегшує виконання трудових рухів та дій, ритмізує і синхронізує роботу серцево-судинної та дихальної систем.

Отже, музика на виробництві стимулює трудову діяльність, підвищує працездатність, знижує втому, гальмує розвиток негативних психічних станів при виконанні монотонних робіт і створює піднесений настрій у працівників. Щоб музика виконувала ці функції, вона повинна бути мелодійною, ритмічною, легкою для сприйняття і не викликати роздратування у працівників через великі перепади гучності. Велике значення має також режим музикальних передач та загальна тривалість звучання музики — 1,5—2,5 год за зміну.

Найбільш доцільно застосовувати музику на монотонних роботах, які характеризуються невеликою складністю, незначним динамічним навантаженням, емоційним та інтелектуальним напруженням.

До естетичних факторів виробничого середовища відноситься озеленення, яке виконує санітарно-гігієнічну та психофізіологічну функції, впливаючи на емоційний стан і працездатність працівників, культуру виробництва в цілому.

Контрольні запитання

1. Що таке виробниче середовище та які фактори його формують?

2. Охарактеризуйте групи небезпечних шкідливих виробничих факторів.

3. Чим зумовлюється фізіологічна та психологічна межі факторів виробничого середовища?

4. Що таке умови праці та які фактори їх обумовлюють?

5. Які елементи формують мікроклімат виробничих приміщень та як вони взаємодіють між собою?

6. Який вплив на організм та працездатність людини справляє мікроклімат виробничих приміщень?

7. У чому виявляється шкідливий вплив шуму на працівника? Поясніть фізіологічний механізм впливу шуму на різні органи і системи працівника.

8. Чому тиша негативно впливає на працівника?

9. В чому виявляється психологічний вплив шуму на працівника?

10. Що таке вібрація? Охарактеризуйте види вібрацій.

11. В чому виявляється шкідливий вплив вібрації на працівника?

12. Як впливають на організм працівника забрудненість і загазованість виробничих приміщень?

13. Який вплив на працівника справляє освітленість робочої зони і виробничих приміщень?

14. Охарактеризуйте вплив на працівника різних кольорів і умови їх використання.

15. В чому виявляється вплив функціональної музики на працівника? 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим