Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая

Класи і категорії важкості праці

Згідно з цими функціональними станами, які формуються в організмі працівника під впливом трудових навантажень і умов праці, виділено три класи важкості праці.

Нормальному стану організму відповідає перший клас важкості праці, граничному — другий, патологічному — третій. У кожному класі встановлено по дві категорії важкості праці.

Показники категорій важкості праці наведено в табл. 12.1.

Відповідно з цими показниками до першої категорії важкості належать роботи, при виконанні яких з більшості показників функціонального стану в результаті переключення на інший вид діяльності у працівників виявляється позитивний ефект Сєченова. Це роботи, які виконуються в комфортних умовах виробничого середовища, при оптимальних величи-нах м’язового, розумового і нервово-емоційного навантаження. У здорових людей підвищується тренованість організму і працездатність.

Таблиця 12.1

ПОКАЗНИКИ КАТЕГОРІЙ ВАЖКОСТІ ПРАЦІ [25]

Категорія важкостіпраці

Функціональний стан організму

Групи факторів умов праці і трудового процесу (психофізіологічні, санітарно-гігієнічні, естетичні)

Ознаки функціонального стану організму

Тривалість періоду відновлення фізіологічних показників по закінченні роботи

Наслідки

Ефект Сєченова в кінці робочого дня або тижня

Феномен розгальмування дифе-ренціювань

Парадоксальні реакції

виробничий травматизм

виробничо зумовлена захворюваність

Перша

Нормальний

Оптимальні (найбільш сприятливі)

Завжди позитивний

Завждивідсутній

Завжди відсутні

Від кількох хвилин до 1 години

Відсутній

Немає

Друга

Нормальний

Нормальні (сприятливі)

Позитивний або показники не змінюються

Відсутній

Відсутні

До 3 годин

Відсутній або мінімальний

Немає

Третя

Граничний

Не зовсім сприятливі по одній з перших двох груп факторів

Позитивного ефекту немає, у деяких працівників з’являється від’ємний ефект

Відсутній

Відсутні

До початку наступного робочого дня

Нижче середньогалузевого рівня

Нижча середньогалузевого рівня

Четверта

Граничний

Несприятиливі по двох із трьох груп факторів

Від’ємний у більшості випадків

Є перші ознаки

Відсутні

Так само

На середньогалузевому рівні або дещо вищий

На середньогалузевому рівні або дещо вища

П’ята

Патологічний

Несприятливі

Спотворений або від’ємний

Сильні порушення робочого динамічного стереотипу

Виражені

Показники не завжди відновлюються до початку наступного робочого дня; у більшості відновлюються після вихідного дня

Вищий за середній по галузі і на даному підприємстві

Вища за середню по галузі і на даному підприємстві

Шоста

Патологічний

Несприятливі

Раптові, гострі, дуже важкі патологічні реакції

Різковиражені

У більшості не відновлюються до початку наступного робочого дня, а в декого і після вихідного дня

Так само

Велика кількість виражених хронічних захворювань

Ознакою і критерієм другої категорії важкості праці є наявність позитивного ефекту Сєченова не менш як у половині функціональних проб. Інші показники при переключенні на другу роботу залишаються на рівні доробочого періоду. Напруження функцій життєзабезпечення відповідає величині і змісту професійного навантаження. Ці роботи виконуються в умовах, які не перевищують гранично допустимих значень виробничих факторів і не призводять до відхилень у стані здоров’я працівників.

Роботи третьої категорії важкості характеризуються підвищеними м’язовими або нервово-емоційними навантаженнями, а також не зовсім сприятливими виробничими умовами. Внаслідок цього у практично здорових людей формується граничний функціональний стан організму, погіршуються виробничі показники. Важливою ознакою цих робіт є те, що раціоналізація режимів праці і відпочинку сприяє швидкому усуненню негативних зрушень в організмі людини.

До четвертої категорії важкості належать роботи, при виконанні яких наприкінці зміни або тижня у працівника формується більш глибокий (передпатологічний) граничний стан організму. У практично здорових людей погіршуються фізіологічні показники в процесі праці. Характерною особливістю при виконанні роботи є порушення робочого динамічного стереотипу, а необхідний рівень продуктивності праці підтримується за рахунок мобілізації додаткових резервів організму. Часто відмічається від’ємний ефект Сєченова. Для усунення передпатологічних реакцій, незважаючи на їх зворотність, часто буває недостатньо одного покращання режимів праці і відпочинку, оскільки підвищений вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів призводить до виробничо зумовлених і професійних захворювань.

До п’ятої категорії важкості належать роботи, які виконуються в несприятливих (екстремальних) умовах. У працівників наприкінці зміни або тижня формуються патологічні функціональні стани організму. Основними ознаками їх є функціональна недостатність важливих вегетативних функцій, неадекватність реакції. У більшості працівників ці патологічні реакції після достатнього і повноцінного відпочинку зникають. Однак у деяких людей внаслідок різних причин патологічні реакції стабілізуються і переходять у захворювання. Для працівників, зайнятих виконанням робіт п’ятої категорії важкості, характерний високий рівень виробничо зумовлених і професійних захворювань, виробничого травматизму.

До шостої категорії важкості належать роботи, які виконуються в особливо несприятливих умовах, а ознаки патологічного стану організму виразно виявляються уже в першій половині зміни або в перші дні тижня. При розумовій праці зміни функціонального стану організму розвиваються через три-чотири місяці після нормально проведеної відпустки. Різкі патологічні реакції часто супроводжуються важкими порушеннями функцій життєво важливих органів (наприклад, інфаркт міокарда). Причиною можуть бути надзвичайні перевантаження, стресові психічні ситуації. Виконання робіт шостої категорії важкості пов’язане з реальною небезпекою виникнення професійних захворювань і травм. Навіть повноцінний відпочинок не завжди забезпечує відновлення порушених функцій.

Роботи п’ятої і шостої категорій важкості призводять до непродуктивного використання робочої сили, а тому мають бути ліквідовані насамперед. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим