Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Суть і тривалість функціональної музики

Раціоналізація внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку пов’язана також із застосуванням функціональної музики.

Функціональна — це музика, яка супроводжує процеси праці з метою підвищення або підтримання високого рівня працездатності.

Вплив музики на життєдіяльність організму людини зумовлюється тим, що вона викликає позитивні емоції і стимулює ритм рухів.

Призначення і характер музикальних передач протягом робочої зміни обумовлюється динамікою працездатності. Тому перед початком роботи протягом 15…20 хв доцільно передавати зустрічну музику, щоб підняти тонус і настрій працівників. На початку зміни і після обіду протягом 10…15 хв проводиться трансляція музикальних передач для стимулювання процесу впрацювання. На початкових стадіях розвитку втоми в першій і другій половині робочого дня доцільно транслювати музику для запобігання втомі і зняття відчуття стомлення. В останню годину роботи транслюють так звану передфінальну музику, а по закінченні роботи — фінальну, яка також покликана зняти відчуття стомлення. Загальна тривалість музикальних передач за зміну становить 1…2,5 год залежно від конкретних виробничо-технічних та організаційних умов і регулюється відповідними графіками. Особливо ефективна функціональна музика при виконанні монотонних робіт.

Недоцільно застосовувати музику при виконанні робіт, які вимагають високої концентрації уваги працівника, значного навантаження розумовими діями, виконуються в несприятливих санітарно-гігієнічних умовах та на нестаціонарних робочих місцях.

Показники ефективності режиму праці і відпочинку

Показниками ефективності впровадження науково обґрунтованих режимів праці і відпочинку є підвищення продуктивності праці, поліпшення використання робочого часу, збільшення фази стійкого стану в тривалості робочої зміни, зниження ступеня втоми працівників і повне (або достатнє) відновлення працездатності під час відпочинку.

Для оцінки ефективності впровадження науково обгрунтованих режимів праці і відпочинку у виробничих умовах використовують показники продуктивності праці. З цією метою розраховують:

індекс використання робочого часу при існуючому і запро-ектованому режимах праці і відпочинку за формулою:

індекс використання робочого часу

де Тзм — змінний фонд робочого часу, хв;

t — втрати робочого часу, хв.

індекс годинної продуктивності праці при існуючому і запроектованому режимах праці і відпочинку за формулою:

індекс годинної продуктивності

де tс. с — тривалість фази стійкого стану, год;

tз. п — тривалість фази зниженої працездатності, год;

п — рівень продуктивності праці в період стійкого стану, прийнятий за 1;

п1 — рівень продуктивності праці на фазі зниженої працездатності, частки одиниці.

індекс продуктивності за зміну Іп.п.з при існуючому і запроектованому режимах праці і відпочинку за формулою:

індекс продуктивності за зміну

Підвищення продуктивності праці за рахунок впровадження науково обгрунтованого режиму праці і відпочинку розраховується за формулою:

Підвищення продуктивності праці

де П — приріст продуктивності праці, індекс продуктивності праці; індекс продуктивності праці, — індекс продуктивності праці за зміну відповідно за існуючого та нового режиму праці і відпочинку.

Ефективність нового режиму праці і відпочинку може бути оцінена також на основі соціологічних досліджень щодо задоволення працівників таким режимом, рівня їх стомлення і відновлення працездатності під час відпочинку. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн